13.5 C
De Bilt

D66 verwijt Krimpens college ongewenste bestedingsdrift

Krimpen aan den IJssel – Bij het aanbieden van de kadernota 2022 stelt het college van Krimpen aan den IJssel voor om de miljoenenreserve van de opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen om te zetten in een investeringsprogramma. D66 verwijt het college dat het niet in staat is om op korte termijn de financiële positie van de gemeente te verbeteren, maar wel plannen presenteert om een reserve in de komende jaren te gaan uitgeven. En dit terwijl er door de gemeenteraad geen kaders zijn gesteld voor eventuele besteding van deze reserve. D66 roept daarom de Krimpense raad op om haar kaderstellende rol serieus te nemen.

Over verkiezingen heen willen regeren

Fractievoorzitter Larry Köster is verbolgen over de plannen van het college. “Over 9 maanden zijn er verkiezingen en komt er een nieuw gemeentebestuur. Dit college probeert op deze manier over zijn graf te regeren. Ongepast en ongewenst.” D66 vindt dat een zeer ingrijpende financiële beslissing met gevolgen voor de langere termijn nu niet genomen mag worden.

Te hooi en te gras uitgeven

Maar ook voor de manier waarop het college voorstelt de reserve te besteden heeft hij geen goed woord over. “In plaats van eerst met de gemeenteraad in gesprek te gaan over randvoorwaarden voor besteding van de reserve, kiest het college te hooi een te gras uitgaven die niet structureel ten goede komen van de hele Krimpense samenleving.” aldus Köster. “Wij zullen ons verzetten tegen het nu besluiten om de reserve te gaan besteden.”

Raadswerkgroep besteding Enecogelden fiasco

De nu ontstane situatie komt voort uit het totaal mislukken van een ingestelde raadswerkgroep die ideeën voor de besteding Eneco-gelden moest gaan opleveren. De werkgroep moest in ieder geval inkomsten genereren om weggevallen dividendinkomsten te compenseren. Daar is niets van terechtgekomen. D66 heeft niet deelgenomen aan deze werkgroep omdat dit niet past in de verhoudingen tussen raad en college.

‘Al bij de instelling van deze werkgroep hebben wij de raad erop gewezen dat daarmee de rollen van Raad en College omgekeerd werden’ aldus Köster. De conclusie moet zijn dat het instellen van deze werkgroep niet de juiste weg is geweest. Daarom roept D66 de raad op om alsnog de enige juiste weg te bewandelen, namelijk het stellen van kaders waarbinnen de Eneco-gelden besteed kunnen worden. Pas dan kan het college komen met concrete voorstellen. Dit past ook geheel in de aanbevelingen die Deloitte onlangs aan de raad deed bij de beoordeling van de voorstellen van de werkgroep.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio