2.2 C
De Bilt

Gemeente Krimpen laat trompetterkorps Oranje Getrouw hard vallen

Krimpen a/d IJssel – In mei 2012 zegde Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland de huur in de Big Bear op. Toen startte een onzekere tijd over de toekomst van de Big Bear en degene die er nog een onderkomen hadden. Zoals trompetterkorps Oranje Getrouw en de Drumschool het Drumpunt. Nu, zes jaar later, is er nog steeds geen oplossing voor een andere oefenruimte en toch sloten de voorzitter John van de Ham en bestuurslid Kees Weijling dinsdag voor goed de deur achter zich. Zonder te weten of ze als trompetterkorps hun 30 jarige jubileum op 9 november nog zullen vieren.

Er zijn veel beloftes gedaan, in 2012. Volgens de gemeente was het uitgangspunt Big Bear te behouden en dat het gebouw gebruikt zou blijven. Toenmalige wethouder Lex Hofstra zei toen zelfs dat de Big Bear helemaal niet dicht zou gaan. At Zweers, toen fractievoorzitter van Groen Links, organiseerde zelfs een protestactie tegen het eventuele sluiten van de Big Bear.

‘Bands raken hun oefenruimte niet kwijt’

Lex Hofstra beweerde 6 jaar geleden nog dat de lokale bands hun oefenruimte niet kwijt zouden raken toen het jongerenwerk zich terug trok uit de Big Bear, “De gemeente heeft een nieuw evenementenbeleid en biedt daarmee bandjes een mogelijkheid om op te treden.”
Ook Groen Links wilde van geen sluiting weten. At Zweers, toenmalig fractievoorzitter van Groen Links, zei: “Een ding is wel duidelijk, met een voorgenomen sluiting ontneemt de gemeente dus feitelijk alles wat de jeugd heeft in Krimpen aan den IJssel. Dit moeten we absoluut niet toestaan.”

Verkoop Big Bear

Toch heeft de gemeente besloten om de Big Bear te verkopen. Het college stelde voor om vanwege de bezuinigingen op termijn € 140.000 te besparen op het sociaal-cultureel werk. Dit zou zou gerealiseerd moeten worden door het afstoten van de Big Bear. Gevolg zou zijn dat er dan geen locatie meer voor het sociaal-cultureel jongerenwerk zou zijn. Om enerzijds de bezuinigingsdoelstellingen te kunnen halen, en anderzijds ook de Big Bear te kunnen behouden voor het jongerenwerk, deed Groen Links een aanvullende voorstel, waarmee beide gerealiseerd zouden kunnen worden.

Maar in 2017 wordt ingezet op het afstoten van de Big Bear en het pand van de muziekschool aan de Tuinstraat. Twee onderkomens waar muziek een belangrijke sociale plek in neemt.

De Big Bear
Foto: J. Rietveld © Regio Online

Dubbele huur

Orange getrouw heeft al verschillende onderkomens gehad, ze zijn begonnen bij de scheepswerf Van Duijvendijk, daarna bij Van Herk en daar vandaan naar de Stormpolder. Vervolgens kwamen zij via de gemeente in ’t Onderdak, maar door brand moesten zij daar weer uit. Ze werden wel betrokken bij de verbouwing van ’t Onderdak, maar bleken na de verbouwing niet meer terug te mogen. Dat vertellen John en Kees.
Ze konden kiezen tussen een locatie in de Stormpolder of naar de Big Bear. Maar daar ging de huur wel verdubbelen. Kees verteld dat ze aangaven dit niet te kunnen betalen. Toen bleek dat ze nog nooit subsidie hadden aangevraagd en kregen advies dit toch maar eens te doen. Zo is Orange Getrouw 10 jaar geleden naar de Big bear gekomen.

Ze hebben na de aanvraag voor subsidie drie keer subsidie gekregen, maar toen ging de subsidiekraan dicht, verteld Kees Weijling. Dus moesten ze alsnog de dubbele huur betalen.  “Eigenlijk heeft de gemeente ons alleen maar geld gekost”, verteld John van der Ham.
Nu moeten ze de Big Bear weer uit, maar ze hadden zoveel instrumenten in opslag die ze nergens kwijt kunnen. Dus hebben ze helaas een aantal unieke instrumenten moeten verkopen, waar ze niet veel meer voor hebben gekregen. John verteld dat dit ‘geintje’ hen al zo’n €20.000 gekost heeft.

Valse beloftes

De gemeente hoort te zorgen voor vervangende ruimte. Net zo als wanneer woningen worden afgebroken, de gemeente moet zorgen voor andere woningen zodat de mensen niet zomaar op straat kunnen komen te staan.
Kees verteld dat toen besloten was dat de Big Bear werd afgestoten door de gemeente, Orange Getrouw ‘mooi naar De Tuyter zou kunnen’, want dat werd er speciaal voor ontwikkeld. Dus zijn zij in gesprek gegaan met de Tuyter. Maar daar bleek geen berging te zijn. Ze konden er hun eigen ‘bakkie koffie’ niet verkopen. Terwijl Concordia dat wel deed. Er werd dus met twee maten gemeten.

Erg boos

In een gesprek met de Tuyter kwam er uit dat Oranje Getrouw er niet op de woensdagavond terecht kon, maar wel op de maandag, dan konden ook alle leden. Maar in een gesprek van drie weken geleden bleek ineens dat ze er niet op maandag terecht konden, maar wel op vrijdag. Maar dan kunnen veel leden van Oranje Getrouw niet.
Van der Ham en Weijling laten blijken dat ze erg boos zijn over de gang van zaken. Afspraken die niet worden nagekomen, zodat ze geen stap verder komen. Ze hebben met tientallen mensen gesprekken gehad en die verdwijnen dan weer en zij moesten steeds opnieuw hun verhaal doen.

‘Afgeserveerd naar de hondenkennel’

Eigenlijk zou de Big Bear blijven bestaan en ’t Onderdak worden afgestoten, verteld John.
Volgens de gemeente zijn er verschillende alternatieven geboden, maar dat spreken de mannen direct tegen. Alleen de Tuyter is voorgesteld, maar dat zou tijdelijk zijn, tot de zomervakantie, dan moesten ze daar ook weer uit. De Tuyter is het enige alternatief dat de gemeente heeft aangeboden.

Al zo’n zes jaar is er onzekerheid over de situatie. Wel blijven, niet blijven, ze moesten mee doen aan workshops en meedenken, ze gingen naar raadsvergaderingen. “Daar is heel veel vrije tijd in gaan zitten, maar dat lijkt de gemeente niet te snappen” zegt John. “Met ook nog eens slecht resultaat” vult Kees aan. Beide zijn niet te spreken over de gemeente en de gang van zaken.

Buiten spelen

Er zijn best panden in Krimpen aan den IJssel waar ze zo terecht zouden kunnen. Zoals ’t Onderdak, daar zijn mooie geschikte ruimtes. De gemeente wil hen daar niet hebben omdat ze zogezegd teveel geluidsoverlast zouden geven. Maar de gemeente zou het wel goed vinden wanneer ze zouden intrekken bij de Scouting Jan Willem Friso in Krimpen aan den IJssel. Waar de vereniging zelf contact mee heeft gezocht. ‘Maar dat gebouw is zo lek als een mandje’ Weet John. Dat zit naast het kerkhof en tegenover het hondenpension. Het pand is niet geïsoleerd en dempt niets. “Je kan net zo goed buiten gaan zitten spelen” zegt John.

Daar is grote kans dat omwonende gaan klagen wanneer zij daar één keer in de week zouden oefenen met het trompetterkorps. Op de Facebookpagina wordt verontwaardigt gereageerd. Een reactie op een bericht op de Facebookpagina van Oranje Getrouw: “Na 30 jaar wordt je afgeserveerd naar de hondenkennel”.

Aannemers

In eerste instantie was de bedoeling dat verenigingen naar de Tuyter zouden gaan. Maar daarmee zou de Tuyter zo vol zitten. ‘t Onderdak zou gesloten worden en in de Big Bear zouden allerlei muziekgerelateerde verenigingen komen. “Er zijn zelfs al aannemers geweest om de boel te bekijken om te verbouwen en aan te passen en er zijn plannen gemaakt”, zegt Kees.

Toen ze ineens in augustus vorig jaar te horen kregen dat ze er uit moesten, omdat de Big Bear verkocht ging worden. Eigenlijk zou het trompetterkorps al per 29 maart weg moeten zijn, maar ze hadden uitstel gekregen tot 3 april. Blijven zitten tot er een koper is, is geen optie. Een pand verkopen gaat nu eenmaal beter als het leeg staat en er geen huurders meer in zitten.

Overal geweerd vanwege geluidsoverlast

Er zijn beloftes gedaan dat de Big Bear open zou blijven en de bandjes hun oefenruimte niet kwijt zouden raken. Maar intussen blijkt de gemeente zich niet aan de beloftes te hebben gehouden en doet er ook niets aan om Oranje Getrouw een andere ruimte aan te bieden. De gemeente zou volgens van der Ham gezegd hebben dat ze anders maar moesten kijken of ze op de Zaag ruimte konden vinden. Maar Oranje Getrouw is opgericht en gevestigd in Krimpen a/d IJssel, alles is gebaseerd op Krimpen a/d IJssel. Daarom willen zij in die gemeente blijven en zoeken hun oefenruimte dan ook binnen ‘hun’ gemeente.

Voor de gemeente is het natuurlijk makkelijk wanneer Orange Getrouw iets particulier zou zoeken. “Dan zijn ze mooi van je af” zegt John. “Je wordt overal geweerd vanwege geluidsoverlast, maar zodra je iets zou huren wat niet van de gemeente is, dan maakt het blijkbaar niet uit” zegt Kees.

‘Ze willen van ons af’

Op de vraag of ze het idee hebben dat de gemeente hen niet wíl helpen, antwoorden van der Ham en Wyling tezamen volmondig ‘ja’.
‘Ze willen van ons af’ zegt Kees. De gemeente zei dat ze al diverse voorstellen hadden gedaan, maar op een brief met de vraag welke voorstellen er dan zijn gedaan, krijgen ze geen antwoord.
Op 8 december was er door het bestuur van Orange getrouw een brief naar de gemeente gestuurd, maar een paar weken geleden hadden ze een gesprek met de gemeente en die wisten ineens niets van een brief, terwijl er wel een ontvangstbevestiging van is.

“Wij gaan niet bij de pakken neer zitten” Aldus de mannen van het bestuur die hun humor in ieder geval niet kwijt zijn.
Foto: J. Rietveld © Regio Online

Gemeente heeft geen moeite gedaan

“De Big Bear is in feite een ideale plek om te verhuren voor feestjes, of waar je iets voor kinderen kunt doen, zoals bijvoorbeeld een knutselclub of dergelijke. Er is niemand die daar dan last van heeft. Maar de gemeente heeft er nooit moeite voor gedaan om te zorgen dat het pand gevuld wordt. Wanneer de gemeente er een beheerder neer had gezet die zorgde dat het gebouw gevuld werd met dat soort dingen, hadden ze er geen verlies aan hoeven leiden”. Verteld John van der Ham. “Dan hadden ze de Big Bear niet af hoeven stoten. Het is jammer dat Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland er toen uit is gegaan”.

Voor veel leden is krimpen aan den IJssel vanwege de ligging de ideale locatie. Niet iedereen heeft de beschikking over een auto, daarom wil de vereniging graag in Krimpen aan den IJssel blijven.

De ruimte die Orange Getrouw zoekt moet geluidsarm zijn en met voldoende opslag.
Met zo’n 6 vierkante meter opslag, zou mooi zijn volgens van der Ham.
De spullen liggen nu overal verspreid opgeborgen. Er is al drie kwart van de spullen weg gedaan omdat er geen ruimte was om het op te slaan. Alleen wat echt nodig is, is opgeslagen.

Gemeenteambtenaar komt afspraak niet na

Tijdens ons gesprek wordt er gewacht op de gemeenteambtenaar die de sleutel op komt halen. Maar deze is niet op komen dagen. Zelfs een simpele afspraak voor de overdracht van een sleutel blijkt de gemeente niet na te kunnen komen.

John van der Ham en Kees Weijling sluiten daarom zelf de deur van de Big Bear voor de laatste keer. Het vaandel blijft hangen en op het bord achter de bar laten zij de boodschap achter voor een nieuwe eigenaar, dat zij de ruimte graag weer willen huren.
Laten we hopen dat dit niet het einde is van een uniek trompetterkorps.

Facebook reactie

‘Waar waren de partijen in 2012 ?????, toen wij ze nodig hadden.
Wij als muziekvereniging kunnen nergens terecht in Krimpen aan den IJssel vanwege de vermeende “geluidsoverlast”. We zijn al jaren bezig met de gemeente, heel veel gesprekken gehad met wethouders en dienstdoende gemeente functionarissen.
We werden overal bij betrokken, workshops , vergaderingen zelfs met de plannen van de Tuyter.

Bedankt gemeente, na 30 jaar jullie naam uitgedragen te hebben in heel het land en daar buiten . Nu ons jubileum jaar is aangebroken worden we op straat gezet.
Altijd hebben wij aan onze verplichtingen voldaan , en dan wordt de huur opgezegd.
Al die mensen die wij hebben gesproken zouden zich kapot moeten schamen, ze hebben geen idee hoe moeilijk het is om een vereniging in stand te houden, zeker in deze huidige tijd. Hopelijk komt er nu wel iets in de Big Bear die wel waardering en begrip heeft voor een muziekvereniging.’ Schrijft Orange getrouw op hun Facebookpagina.

Mocht iemand hen ruimte kunnen bieden, neem dan even contact op met regio Online, dan sturen wij u door. (redactie@regioonline.nl )

Letterlijk en figuurlijk gesloten deuren voor Orange Getrouw.
Foto: J. Rietveld © Regio Online

Reactie gemeente

(door Egbert van den Bosch)

Wij hebben ook gesproken met wethouder Arnold de Leeuw (CDA), die de afgelopen raadsperiode onder andere het gebouw van Big Bear in zijn portefeuille had. “Er is veel gepraat met Oranje Getrouw en hen zijn ook zeker andere locaties aangeboden. Bijvoorbeeld een zaal in het gerenoveerde gebouw De Tuyter. Zij wilden dat liever zelf niet vanwege de krappe bergruimte”, zo laat De Leeuw weten.

“Er zijn mogelijkheden voor Oranje Getrouw”

“Oranje Getrouw is een kleine vereniging met 10 leden. Natuurlijk is het dan lastig om een duurdere ruimte te huren. Het geboden alternatief bij de Scouting is wat de gemeente betreft nog zeker niet van tafel. Het biedt de mogelijkheden die voor de vereniging nodig zijn”, volgens de wethouder.

Big Bear heeft functie verloren

Over de verkoop van Big Bear laat Arnold de Leeuw weten: “Big Bear is ooit gebouwd voor het Jeugd- en Jongerenwerk in Krimpen, maar heeft die functie inmiddels verloren. Dit heeft nu onderdak in het nieuwe gezondheidscentrum. Het gebouw had nooit een specifieke bestemming voor de huisvesting van verenigingen. Met de renovatie van gebouw De Tuyter (Hart van Krimpen), is daar nu ook voor een belangrijk deel in voorzien.”

Maatschappelijke functie behouden

“Big Bear zal verkocht worden, zodat de opbrengst gebruikt kan worden om de kosten voor de renovatie van de Tuyter te dekken. Op de bestemming van Big Bear zit een maatschappelijke functie. Deze moet ook behouden blijven. Het gebouw kan dus niet gesloopt worden om er bijvoorbeeld nog een torenflat neer te zetten”, voegt Arnold de Leeuw tot slot nog toe.

© Regio Online

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio