Besluit over hersanering EMK-gifterrein opnieuw uitgesteld

Krimpen aan den IJssel / Den Haag –  De hersanering van het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel ligt inmiddels ruim een jaar stil. Na veel uitstel had er op 15 juli een definitief besluit genomen moeten worden over de voortzetting. Vooral omdat er geen antwoord gegeven kon worden op door GroenLinks gestelde vragen, is dit besluit opnieuw uitgesteld. Inmiddels lijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toch te bewegen in de richting van de door de partij en omwonenden geëiste completere sanering binnen een nieuwe damwand.

Opnieuw onderzoek naar damwanden

In een door GroenLinks verkregen intern memo en andere stukken werd eerder al geconcludeerd, dat de door Dura Vermeer ontworpen verbeterde damwandconstructie op papier ‘net aan voldoet’ en dat slechts met ‘erg gunstige aannames’. De nieuwe vertraging ontstaat, doordat er weer naar alle rapporten en plannen gekeken zal worden. Uit de brief die het college naar de Krimpense gemeenteraad stuurde, blijkt dat hiermee aangetoond moet worden dat de damwand na versterking toch ‘voldoende robuust’ zal worden.

Giftige AVI-slakken

Het terrein is in de jaren 80 met circa 90.000 kubieke meter giftige AVI-slakken opgehoogd. Dit was een restproduct van de afvalverbranding bij de AVR. Hiervan was bekend, dat dit vervuild was met onder meer zware metalen en andere giftige stoffen. De eis bij toepassing was daarom, dat deze ‘slakken’ van het grondwater geïsoleerd zouden blijven. “Dat is nooit gelukt. Die slakken hebben decennia rotzooi uit liggen te logen in het grondwater,” zegt De Bruin. “Wij vinden het verbijsterend, dat het steeds de bedoeling geweest is om dit gif onder toekomstige bebouwing weg te schoffelen. Volgens onze interpretatie van de regelgeving en geraadpleegde experts mag dat helemaal niet.”

Advies van Landsadvocaat

GroenLinks heeft een advies van de Landsadvocaat boven water gekregen, dat daar volgens deze partij ook op wijst. Nu blijkt het definitieve besluit onder meer uitgesteld te zijn, omdat diezelfde Landsadvocaat gevraagd is om aan te tonen, dat er wel op gebouwd zou mogen worden. Wouter van Blanken: “Het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk ‘nee’ zijn. Het is echt bizar dat niemand voor ons onderzoek hier vragen over gesteld heeft. Dit zou er zo doorheen gerommeld worden. Het kan niet en het mag niet, maar er is natuurlijk de angst voor een nieuwe tegenslag van vele miljoenen.”

arjan wouter - Regio Online
Arjan de Bruin (links) en Wouter van Blanken van GroenLinks Krimpen aan den IJssel (© Foto)

Geen controle en handhaving op gifterrein

In tegenstelling tot wat bestuurders als de Krimpense wethouder Wubbo Tempel eerder betoogden, lijkt omgevingsdienst DCMR minstens tien jaar lang niets aan handhaving en controle op het EMK-gifterrein gedaan te hebben. Hierdoor zijn onder meer langdurig lozingsnormen overschreden, zonder dat er ingegrepen werd. Nu wat dit betreft recent de situatie dankzij Dura Vermeer met nieuwe filters verbeterd is, ziet de jurist van DCMR geen reden meer om met terugwerkende kracht handhavend op te treden. Er had dan overigens opgetreden moeten worden tegen de vorige vergunninghouder: diezelfde DCMR.

Damwanden

Het gebrek aan controle had ook tot gevolg, dat de maximale waterstand binnen de damwanden telkens zonder gevolgen langdurig overschreden werd. Dit had een te grote druk van binnenuit tot gevolg en mogelijk ook de door Krimpenaren geconstateerde lekkages op de ankerpunten. Omdat sinds vorig jaar van circa 30% van het terrein de afdekkende asfaltlaag verwijderd is, bleek ook onlangs de ‘kom’ weer veel te vol gelopen te zijn. Eind juli heeft Dura Vermeer daarom met spoed een extra pomp geplaatst.

Hoopgevende signalen uit Den Haag

Samen met de omwonenden maakt GroenLinks zich hard voor een completere reiniging binnen een nieuwe damwand. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu aangegeven deze optie toch te overwegen. Van Blanken: “Het zou ook de enig juiste beslissing zijn om het nu in één keer goed te doen. Dan hebben we er in Krimpen straks een mooi stuk bedrijventerrein bij, dat zonder beperkingen te gebruiken is.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Grootschalige demonstratie voor meer acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap tijdens Rotterdamse Prideweek

Rotterdam - Op zaterdag 25 september, tijdens Rotterdam Pride, organiseren GayRotterdam en COC Rotterdam een grootschalige demonstratie. Aanleiding voor de demonstratie zijn de recente...

Schiedamse coalitie reageert op vertrek 2 partners

Schiedam - GroenLinks en PS hebben besloten uit de coalitie te stappen van de gemeente Schiedam. De resterende coalitiepartijen VVD, D66, AOV en CDA...

NL-Training verzorgt vanaf 2022 inburgeringstrajecten regio Midden-Holland

De keuze is gevallen op NL-Training. De arbeidsmarktregio Midden-Holland (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) heeft het aanbestedingstraject voor het inburgeringsonderwijs afgerond. Dat traject...

Gemeente Krimpenerwaard en politie ondertekenen koopcontract bouwgrond

Krimpenerwaard - Vrijdag 17 september 2021 ondertekenden burgemeester Roel Cazemier en Antonie ter Harmsel namens de politie het koopcontract van een perceel grond aan...

Capels Liefdeslaantje 53 liefdestegels rijker

Capelle aan den IJssel – Op Het Oude Laantje, ook bekend als het Liefdeslaantje, hing vanmiddag de liefde in de lucht. Stadsbeheer legde samen...

Eindelijk weer een Truckrun Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - Op zaterdag 18 september was er weer een Truckrun Krimpenerwaard. De run was dit jaar bezet met maar liefst 108 vrachtwagens. Ooit...

Feitenonderzoek naar inhoud anonieme klachtenmail in volgende fase

Gemeente Krimpenerwaard heeft een extern onafhankelijk onderzoeksbureau, Strated Consulting, in de arm genomen om aantijgingen van een anonieme melder(s) te beoordelen. Deze aantijgingen hebben...

De heer Werksma ontvangt Kristallen Roemer van wethouder Coen Derickx

Krimpen aan den IJssel - Wethouder Coen Derickx overhandigde vrijdagmiddag een Kristallen Roemer aan de heer P. Werksma, tijdens de afscheidsreceptie van het Zuid-Hollands...