Huurverhoging in coronacrisis blijkt probleem

Krimpenerwaard – Gisteren ontvingen huurders van o.a Quawonen de jaarlijkse brief voor huurverhoging. Veel mensen reageerde verontwaardigd dat ondanks de coronacrisis de huurverhoging toch wordt doorgezet. Op dit moment wordt er veel gepraat door het kabinet en o.a. de woonbond om in deze tijd van crisis, voorzichtig te zijn met het verhogen van de huren.

Zo pleiten PvdA, Groenlinks en de SP eerder deze week in de Tweede Kamer om vanwege de coronacrisis de huurverhoging per 1 juli niet door te laten gaan. De huren in de sociale sector kunnen maximaal met 6,6 procent stijgen. De partijen vinden dit te hoog. Er is veel onzekerheid over de economie en veel mensen verliezen inkomsten of raken hun baan kwijt. Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) zijn vorige maand 17.000 Nederlanders zonder werk komen te zitten. Mensen kloppen massaal aan bij uitkeringsinstanties UWV voor een WW-uitkering. Het is sinds 2014 niet meer voorgekomen dat er in een maand tijd het aantal werkende mensen met 17.000 daalden.
De linkse oppositie in de Tweede Kamer zegt dat eerder aangekondigde maatregelen, zoals dat het niet mogelijk is om mensen wegens huurachterstand uit huis te zetten of dure incassobureaus in te zetten, voor de bescherming van huurders niet voldoende zijn in deze crisistijd.

Woonbond pleit voor matiging

De Woonbond had al eerder aangedrongen op een sterke matiging van de huurverhoging.
Zij deden een oproep aan de Tweede Kamer om tijdelijke verlaging van het wettelijke plafond van inflatie, dat nu +2,5 procent is. ‘Alleen een lager wettelijk plafond garandeert dat er per 1 juli geen huurverhogingen van 5,1 procent kunnen worden gevraagd’, aldus de Woonbond.

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd bij inkomensdaling. De Woonbond vindt dat er een financieel vangnet moet komen voor huurders waarbij de inkomsten wegvallen of dalen, waarmee voorkomen kan worden dat huurders hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Dit hebben zij aan het kabinet laten weten.
Volgens de Woonbond hebben veel corporaties aangegeven bereid te zijn maatwerk te treffen. Dat betekent in ieder geval geen huisuitzettingen, en voorkomen van incassotrajecten met bijbehorende kosten.
De Woonbond raad huurders aan om contact met de verhuurder op te nemen wanneer men financieel in de knel komt door een dalend inkomen.

Hoge woonlasten

Volgens SP, PvdA en GroenLinks zijn onder normale omstandigheden de woonkosten voor veel mensen al hoog. De geplande huurverhoging van 5,1 tot 6,6 procent is nog gebaseerd op verwachte economische groei en lage werkloosheid. Deze cijfers zijn inmiddels door de coronacrisis achterhaald. “Helaas hebben nu steeds meer mensen problemen om de huur te betalen”, zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. “De huurverhoging moet dus van de baan.”

De SP pleit voor een stop op de verhoging van de huren:

Stop de verhoging van de huren!🏠 Een enorme groep huurders zit acuut in de problemen door de coronacrisis.
Nu de huren nog verder verhogen is onrechtvaardig, vindt Sandra Beckerman bij Dit Is De Dag.👇


Huurverhoging Quawonen beperkt tot inflatie

Quawonen geeft in de brief over de huurverhoging aan de huur met 2,6 procent te verhogen. Dit is gebaseerd op het inflatiecijfer van 2019 (2,63%). Terwijl De gemiddelde inflatie van Nederland in 2020 op dit moment 1,61 % is en de daling zal doorzetten. Ook is de 2,6 procent hoger dan de voorgestelde verhoging door de Woonbond van 2,5 procent.

 inflatie (maandbasis)inflatie inflatie (jaarbasis)inflatie 
 januari 2020 – december 2019-0,78 % januari 2020 – januari 20191,85 % 
 februari 2020 – januari 20200,63 % februari 2020 – februari 20191,59 % 
 maart 2020 – februari 20200,20 % maart 2020 – maart 20191,40 % 

Bron: https://nl.inflation.eu

Quawonen geeft in een standaard brief aan de huurders aan het belangrijk te vinden dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor de huishoudens van de Krimpenerwaard. Toch geven veel huurders van Quawonen aan wel 3 of 5 procent verhoging te hebben gekregen. Ook komen veel mensen volgens het bij de brief bijgeleverd overzicht of men in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging, de mensen met de laagste inkomens hier niet voor in aanmerking. Deze huurders kunnen wel huurtoeslag aanvragen.

Op 9 april debatteerde de Tweede kamer over de huurverhoging.
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) geeft aan dat hij niets voelt voor bevriezing van de huren. Hij wijst op de genomen maatregelen waarbij werknemers en zelfstandigen financieel geholpen worden tijdens de coronacrisis. Van veldhoven geeft in een brief aan de Tweede kamer wel toe dat er betaalproblemen kunnen voorkomen bij huurders. Verhuurders zouden volgens haar initiatieven ontplooien om huurders binnen hun mogelijkheden te ondersteunen. Van Veldhoven heeft met verhuurders afgesproken dat zij binnen hun mogelijkheden oplossingen zoeken voor huurders die door de coronacrisis in de betalingsproblemen zijn gekomen.

De minister stelt dat de maximaal toegestane huurverhoging bij sociale huur al jarenlang is vastgesteld op inflatie + 2,5 procentpunt. Bij huishoudens met inkomsten boven 43.574 euro kan een inkomensafhankelijke verhoging worden toegepast.

Eigen keus huurverhoging

Toch zijn er verhuurders, zoals bijvoorbeeld in Den Helder, waar de Woonstichting uit eigen beweging al heeft besloten de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli uit te stellen. Toch zetten de meeste verhuurders de verhoging gewoon door.
Bezwaar tegen de huurverhoging kan niet op grond van inkomsten. Ook Quawonen geeft aan bij betalingsproblemen contact op te nemen voor een regeling. Echter blijkt het volgens het Meldpunt misstanden verhuurder in de praktijk nog wel eens lastig om met Quawonen te communiceren en zijn er mensen die eerder al een betalingsregeling aanvroegen en tot op heden geen antwoord kregen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Jongeren aangepakt voor overlast bij De Olm in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Vrijdagavond kwamen er bij de politie meerdere meldingen van overlast binnen door jongeren bij winkelcentrum De Olm. De politie...

Webinar Hoe vertellen we het de kinderen!

Leiden - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in juni het webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden...

Breng woonerf weer terug in Krimpen voor verkeersveiligheid

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar krimpen heeft een motie aangekondigd waarin wordt gevraagd het woonerf in Krimpen aan den IJssel weer in ere...

Ben jij de Stem van Krimpen?

Heb je ze al gezien? We posten regelmatig op onze socials, Facebook, Instagram en Twitter onderwerpen die leven in Krimpen. Bijvoorbeeld de nieuwe jonge...

Milieudienst DCMR: “Verdoezel geen feiten rondom sanering van EMK-gifterrein”

Krimpen aan den IJssel - Bij milieudienst DCMR zijn er achter de schermen kritische geluiden te horen over de aangepaste saneringsplannen voor het EMK-gifterrein....

Lichtkunstwerk Levenslicht krijgt blijvende plek op het Raadhuisplein

Krimpen aan den IJssel - Op 4 mei heeft burgemeester Martijn Vroom het lichtkunstwerk Levenslicht onthuld op het Raadhuisplein. Het kunstwerk krijgt hiermee een...

Overeenkomst Brandweerkazerne Stolwijk getekend

Krimpenerwaard - De overeenkomst voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Bovenkerkseweg in Stolwijk is op maandag 3 mei 2021 ondertekend door burgemeester...

Lionsclub geeft bloemrijke berm aan rotonde Krimpensebosweg

Krimpen aan den IJssel - Wethouder Coen Derickx onthulde vanmiddag het informatiepaneel over de bloemrijke berm bij de rotonde aan het einde van de...