Innovatiefonds Cultuur in Krimpen gaat van start

Krimpen aan den IJssel – Deze week stelde het college van B&W de regels rondom het aanvragen van subsidies uit het Innovatiefonds Cultuur vast. Dit fonds is een onderdeel van de Cultuurnota 2019-2022. Wethouder Coen Derickx: “Cultuur is van en voor iedereen ongeacht uit welk gezin je komt. Of welke culturele achtergrond je hebt. Ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding.”

Hoofddoel Innovatiefonds

Het hoofddoel van deze Cultuurnota is dan ook dat cultuur zorgt voor sociale samenhang en verbinding. Daarnaast biedt het zingeving en mogelijkheden voor ontplooiing en participatie voor alle Krimpenaren. Dit doel ondersteunt tevens het ingezette beleid tot het zijn van een inclusieve gemeente.

Kunst en cultuur vaak mooi en plezierig

Daarnaast heeft het het vermogen om mensen te activeren, te inspireren en te verbinden. Het is juist dat vermogen van de kunst- en cultuuractiviteiten wat de gemeente wil aanboren en ondersteunen via het Innovatiefonds. Dit kan op individueel niveau, maar ook met een wijk of buurt. Het fonds wil de kunst- en cultuuractiviteiten ondersteunen die samenwerking en deelname van inwoners bevorderen.

Innovatiefonds projecten kwetsbare Krimpenaren

Voor (gedeeltelijke) financiering uit het Innovatiefonds moet een project zich richten op Krimpenaren in een kwetsbare positie. Of op mensen die weinig deelnemen aan het culturele leven. Met name wordt gedacht aan jongeren, ouderen, vrijwilligers, sociaal achtergestelde groepen of inwoners in achterstandswijken.

Gericht op bevorderen of versterking van contacten

Ook moeten de projecten samenwerking van een culturele instelling met een maatschappelijke instelling en deelname van een doelgroep bij de uitvoering van het project stimuleren. Het innovatiefonds zorgt voor een frisse inbreng van activiteiten en initiatieven naast het bestaande culturele programma. Per project kan maximaal een bedrag van € 7.500,- worden verleend. De regels staan op www.krimpenaandenijssel.nl onder beleidsregel 3.16 Innovatiefonds cultuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Meer Rotterdamse kinderen spelen buiten met flexibele pleinprogrammering

Rotterdam - Vanaf 2022 gaan veel meer kinderen op veel meer plekken onder begeleiding buitenspelen in Rotterdam. Door flexibele pleinprogrammering in héél de stad...

Dijkwachten oefenen droogte-inspectie kades Schieland-Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - Dijkwachten in waterschap Schieland-Krimpenerwaard gaan oefenen op droogte-inspecties. Door de vele regen en de lagere temperaturen hebben we dit jaar op dit...

Onderzoek naar betaald parkeren in VOP en Oostwijk

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen gaat zowel voor de Vettenoordse Polder (VOP) als voor de Oostwijk onderzoeken of er betaald parkeren kan komen waar...

ILT brengt risico’s mainport Rotterdam in kaart

De mainport Rotterdam is het grootste industriële complex van Nederland en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Met het uitbrengen van de Staat...

Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur helpt cultuursector sneller uit de crisis

Rotterdam - De Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur heeft aanbevelingen gedaan om de Rotterdamse cultuursector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten...

Jongeren aangepakt voor overlast bij De Olm in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Vrijdagavond kwamen er bij de politie meerdere meldingen van overlast binnen door jongeren bij winkelcentrum De Olm. De politie...

Mevrouw Brahms blijft actief met Digimaatjes van Welzijn Capelle

Capelle aan den IJssel - Mevrouw Brahms, Fins van geboorte, kwam ooit naar Nederland voor de liefde. Haar man dementeerde en overleed onlangs, haar...

Webinar Hoe vertellen we het de kinderen!

Leiden - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in juni het webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden...