15 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Jaarrekening Gemeente Krimpen sluit 2022 positief af

De jaarrekening van de gemeente Krimpen over 2022 laat een positief resultaat zien van € 8,6 miljoen. Op veel beleidsterreinen zijn flinke stappen gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, verduurzaming en klimaat. In de jaarrekening 2022 doet het college van burgemeester en wethouders verslag van het gevoerde beleid in 2022. Ook legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarrekening over 2022 sluit de bestuursperiode 2018-2022 met een positief resultaat af.

Daarmee is 2022 het tweede opeenvolgende jaar met een overschot. Het college zegt onderstaande over de jaarrekening:

Een andere situatie dan 3 jaar geleden

“Met het positieve resultaat over 2022 is dit wel een hele andere situatie dan 3 jaar geleden”, aldus wethouder Wubbo Tempel. “Helaas zullen we wel een flink deel van het overschot opzij moeten zetten voor 2026 en verder. Omdat gemeentes minder geld van het rijk dreigen te krijgen. Maar desondanks gaan we er ook een hoop mooie dingen mee doen.”

Gastvrij Krimpen

In 2022 werd een beroep op gemeenten gedaan. Om bij te dragen in de opvang van zowel statushouders en gevluchte Oekraïners. Krimpen aan den IJssel heeft zich actief ingezet om voor opvangplekken te zorgen. Daarnaast leidde de toestroom van asielzoekers tot een landelijk gebrek aan opvangplekken. Krimpen aan den IJssel leverde daar begin 2022 al een bijdrage aan via een ligplaats voor een schip met asielzoekers.

Prettig en veilig Krimpen

Ook in 2022 werkten we aan de uitvoering van de Cultuurnota 2019-2022. Maar ook aan de Evenementenvisie (2021) en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Binnensport 2019-2023. We startten met de bouw van basisschool De Groeiplaneet met kinderdagverblijf en sportzaal De Populier. In het kader van de vernieuwing van de buitensportaccommodaties is zowel bij de voetbalvereniging DCV als de hockeyclub MHCK de eerste fase afgerond.

Na het opheffen van de maatregelen rondom de pandemie bloeide het culturele leven weer op. Naast de bestaande evenementen zoals het Krimpenfestival is met de Winterfair ook een nieuw evenement tot stand gekomen.
Voor detailhandel en horeca stelden we een nieuwe visie vast. Voor sport is een nieuwe nota in voorbereiding. Eind 2022 startten we ook met het maken van een nieuw integraal veiligheidsplan. Samen met inwoners, maatschappelijke artners en ketenpartners hebben we een beeld gevormd van de veiligheid binnen de gemeente.

Wonen in Krimpen

We startten met de bouw van de eerste 2 appartementengebouwen (met 90 woningen) in het woningbouwproject Centrum-Zuid. In de komende jaren volgen nog 4 appartementengebouwen. In totaal realiseren we 280 woningen, waarvan 50% in de sociale huursector. Ook namen we de ontwikkeling van diverse andere projecten ter hand. Langs de IJsseldijk hebben we belangrijke stappen gezet voor de locaties Van Duijvendijk en Kerkdreef. Hier stelden we een ontwikkelvisie voor vast. Ook op de KOAG-locatie, en bij Crimpenersteyn is voortgang geboekt.

Krachtig verder in het sociaal domein

Er was veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo introduceerden we WIJS-bussen op de scholen. Zo kunnen kinderen eenvoudig hun zorgen delen op school. Daarnaast is er ook een convenant “ouderen in veilige handen” gesloten met betrokken netwerkpartners. Om zo ouderenmishandeling te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken.

Ook besteedden we veel aandacht aan preventie. Voor jeugd was er sprake van een extra inzet op het jeugdmaatschappelijk werk. Voor een vroege signalering van problematiek en voor een goede aansluiting van onderwijs en zorg.

Klimaatneutraal en gezond in 2050

We lanceerden onze nieuwe site www.krimpenduurzaam.nl en bijhorende social media kanalen. Alle informatie over duurzaam wonen, leven en werken in Krimpen is op een aantrekkelijke en toegankelijk manier te vinden. Met de nieuwsbrief kan iedereen op de hoogte blijven van het duurzame nieuws.

Duurzaam mobiel

In 2022 is de Grote Kruising weer opengesteld. In de loop van 2023 voeren we afrondende werkzaamheden uit. Ook worden de laatste fases (aanleg fietsstraat en aanpassing Lekdijk) afgerond. Voor de lange termijn is het van belang dat het voorkeursalternatief voor de Algeracorridor is vastgesteld.

Kadernota laat financiële ruimte op korte termijn zien

Er is dus zeker ruimte voor extra uitgaven. Toch is naar de toekomst ook terughoudendheid noodzakelijk bij het opnemen van nieuwe kosten. Binnenkort presenteren we de Kadernota voor 2024. De Kadernota 2024 geeft een financieel meerjarenbeeld en bevat de plannen voor de komende jaren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio