Klimaatslimme boeren in Vlist starten met waterinfiltratie in de veenweiden

Vlist- Op 5 november gaf gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van waterinfiltratie in de polders bij Vlist. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gebeurde dit vanuit het provinciehuis. Het werd een online sessie met o.a. de 21 melkveehouders uit de Lopiker- en Krimpenerwaard bij wie in totaal 352 ha veenweiden gedraineerd gaat worden. Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

Boeren realiseren klimaatdoelen

In de polders bij Vlist pakken 21 melkveehouders hun rol in het realiseren van klimaatdoelen en het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zij doen dit onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard. De melkveehouders investeren samen in de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS).

Infiltratie bij laag grondwater

Bij lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering. Dit zorgt voor een vermindering van bodemdaling van 30-50% en draagt bij aan CO₂ reductie. De nattere percelen zijn in de zomer aantrekkelijker voor weidevogels omdat er meer voedsel te vinden is. De drie polders liggen ten oosten van het riviertje de Vlist: Bonrepas, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart.

Geen bijeenkomst, wel een feestelijke start

Met de recente aanscherping van de coronamaatregelen ging er een streep door het toch al klein opgezette startmoment. Maar met creatieve oplossingen ging het toch niet ongemerkt voorbij. Zo gaf gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Provincie Zuid-Holland in een online sessie met de deelnemende melkveehouders, wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en andere betrokkenen, het officiële startsein voor WIS in de polders bij Vlist.

Speciaal deelnemersbord

Diezelfde dag overhandigde hoogheemraad Bert de Groot op de Oost-Vlisterdijk een speciaal deelnemersbord aan Arjan van Diemen, een van de deelnemende boeren. Met dit bord worden alle 21 deelnemende melkveehouders aan de pilot voor voorbijgangers herkenbaar als Klimaatslimme boeren op Veen. Wethouder Jan Vente bezorgde het bord samen met een feestelijke taart bij weer een andere deelnemer aan de Bonrepas. Alle deelnemers ontvingen die dag dezelfde verrassing.

Meten is weten

Komende maanden en tot ver in 2021 wordt WIS op alle voor WIS geschikte percelen in de polders bij Vlist aangelegd. Met een stop in het broedseizoen van de weidevogels. Het waterschap monitort de effecten op het grondwater en bodemdaling tijdens de uitvoering van het project en enkele jaren daarna. In dit project wordt specifiek onderzoek gedaan naar de (diepere) aanlegdiepte van de infiltratiebuizen in relatie tot de waterkwaliteit. Bij Vlist staat ook een meetpunt van het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen (NOBV) naar de uitstoot van CO₂ uit de veenbodem. De deelnemers gaan met elkaar in studiegroepen aan de slag over aanvullende maatregelen op het gebied van bemesting, beweiding en broeikasgasreductie in de eigen bedrijfsvoering; Klimaatslim Boeren op Veen.

Support van provincie, gemeente en waterschap

Het bottom-up initiatief van de agrariërs en agrarische natuurverenigingen Weidehof Krimpenerwaard en Lopikerwaard kan rekenen op support en financiële steun van de overheid. Subsidie voor deze pilot bestaat voor 50% uit EU-geld. De andere helft is afkomstig van het programma Klimaatslim Boeren op Veen. Daarnaast investeren de boeren, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de ANV’s en de gemeente Krimpenerwaard in biodiversiteitsmaatregelen, monitoring en duurzame bedrijfsvoering. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

NL-Training verzorgt vanaf 2022 inburgeringstrajecten regio Midden-Holland

De keuze is gevallen op NL-Training. De arbeidsmarktregio Midden-Holland (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) heeft het aanbestedingstraject voor het inburgeringsonderwijs afgerond. Dat traject...

Gemeente Krimpenerwaard en politie ondertekenen koopcontract bouwgrond

Krimpenerwaard - Vrijdag 17 september 2021 ondertekenden burgemeester Roel Cazemier en Antonie ter Harmsel namens de politie het koopcontract van een perceel grond aan...

Eindelijk weer een Truckrun Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - Op zaterdag 18 september was er weer een Truckrun Krimpenerwaard. De run was dit jaar bezet met maar liefst 108 vrachtwagens. Ooit...

Feitenonderzoek naar inhoud anonieme klachtenmail in volgende fase

Gemeente Krimpenerwaard heeft een extern onafhankelijk onderzoeksbureau, Strated Consulting, in de arm genomen om aantijgingen van een anonieme melder(s) te beoordelen. Deze aantijgingen hebben...

De heer Werksma ontvangt Kristallen Roemer van wethouder Coen Derickx

Krimpen aan den IJssel - Wethouder Coen Derickx overhandigde vrijdagmiddag een Kristallen Roemer aan de heer P. Werksma, tijdens de afscheidsreceptie van het Zuid-Hollands...

Schokkend: wijkschouw PvdA onthuld onveilige situatie galerijen woningen

Krimpen aan den IJssel - Woensdagavond 15 september heeft de fractie, het bestuur en de leden van PvdA Krimpen een wijkschouw gehouden rond Zorgcentrum...

Wethouder Timm over de Grote Kruising in Krimpen: “we lopen flink voor op schema”

Krimpen aan den IJssel - Vanochtend om 11.30 uur gaf wethouder Anthon Timm (VVD) uitleg over het verloop van het project Grote Kruising, fase...

Subsidie van hoogheemraadschap om je tuin of bedrijfsterrein vergroenen!

Vandaag lanceert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de publiekscampagne 'Samen Waterproof'. Klimaatverandering heeft grote gevolgen. En dat vraagt om ingrijpende en duurzame...