Krimpens Belang wacht op antwoord college over kerstbomen

Op 17 december 2020 besloot de gemeente Krimpen aan den IJssel vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen om de inzameling van kerstbomen op 6 januari niet door te laten gaan. In plaats daarvan konden inwoners hun kerstboom zelf inleveren bij het grondstoffencentrum.

Kerstboom inleveren in plaats van inzamelen

Op 17 december jl. plaatste de gemeente Krimpen aan den IJssel het volgende bericht: “Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen is besloten om de inzameling van de kerstbomen op woensdag 6 januari 2021 niet door te laten gaan. Inwoners van de gemeente kunnen hun kerstboom gratis inleveren bij het grondstoffencentrum, aan de Stormsweg 11. Kijk voor de actuele openingstijden van het grondstoffencentrum op: https://www.krimpenaandenijssel.nl/Grondstoffencentrum.”

Schriftelijke vragen Krimpens belang

Omdat dit bericht veel vragen van inwoners opriep heeft lokale politieke partij Krimpens Belang samen met enkele inwoners hierover op 29 december 2020 onderstaande schriftelijke vragen gesteld, waarbij verzocht is om beantwoording binnen enkele dagen. “Met deze schriftelijke vragen hopen wij meer duidelijkheid te krijgen in de afwegingen die het College gemaakt heeft bij deze keuze”, aldus Saskia Bijl.

Twijfels of inwoners boom wel wegbrengen

“Wij hebben onze twijfels of mensen hun kerstboom wel naar het grondstoffencentrum gaan brengen. We zien op dit moment al door heel Krimpen kerstbomen langs de kant van de weg liggen in afwachting om opgehaald te worden. Wij hopen dat het College zijn eerdere beslissing zal heroverwegen en alsnog over zal gaan tot het ophalen van de kerstbomen.”

1. Heeft u overwogen om net als in Capelle ook in Krimpen meerdere locaties aan te wijzen?

Indien ja, waarom is de keuze hier niet op gevallen ?

Indien nee: kunt u aangeven hoe u tot de beslissing voor deze locatie bent gekomen en hoe verhoudt zich dit tot de 55 locaties in Capelle?

2. Hoe verhoudt de gekozen locatie zich tot bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn, geen vervoer hebben of om een andere reden niet richting het grondstoffencentrum kunnen komen?

3. Is er voor de mensen die niet makkelijk bij het grondstoffencentrum kunnen komen een alternatief ? Zo ja, kunt u dit dan toevoegen aan het eerdere geplaatste bericht op de website van Krimpen aan den IJssel?

4. Bent u van mening dat de de jeugd van Krimpen vaak een enorm goede bijdrage levert aan het inzamelen en opruimen van kerstbomen? Zo ja, is de gekozen oplossing voor de jeugd dan een hele praktische?

5. Heeft u overwogen om net als andere jaren een kleine beloning aan kinderen te geven wanneer ze een kerstboom wegbrengen?

6. Kan de inzameling bij het grondstoffencentrum enkel met een pasje voor deze kerstbomen?

Indien ja: waarom heeft u hiervoor gekozen? En hoe verhoudt zich dit tot de hulp van de kinderen bij het opruimen van de kerstbomen.

Indien nee: Is dat bekend bij de inwoners dat die regel voor de kerstbomen niet geldt?

7. Wat gebeurt er met kerstbomen die toch elders in Krimpen worden aangetroffen en hoe voorkomt het college dat deze niet te lang blijven liggen en tot mogelijke brandstichtingen of andere problemen gaan leiden?

8. Kunnen meerdere bomen tegelijk worden ingeleverd en zo ja, is hier een maximum aan verbonden?

Antwoord

Het college heeft vandaag haar wekelijkse vergadering gehad en daarom hoopt Krimpens Belang op een antwoord op boven gestelde vragen.

Nieuws uit deze regio

Succesvolle start brievenactie voor een inclusiever Krimpen

Rotterdam - De eerste 73 brieven zijn binnen met een oproep doen voor een inclusiever Krimpen aan den IJssel. In het zonnetje is COC...

Open brief van Lucas van Milligen aan ds. Kort

Onze redactie ontving volgende verzoek: "Hierbij stuur ik u de open brief die ik aan Ds. Kort van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

In actie voor LHBTQI; Stop met wegkijken!

Rotterdam - COC Rotterdam organiseert een schrijfactie naar aanleiding van de aflevering #BOOS en de uitspraken van dominee Anthonie Kort om homo's te verbannen....

Rijkswaterstaat kom over de brug! Chaos op kruis verwacht

Krimpen aan den IJssel - Het is bekend dat Rijkswaterstaat de opening van de Algerabrug beheert. Medio april gaat fase 6 van de reconstructie...

Stoepkrijtactie Krimpen voor Liefde voor iedereen

Krimpen aan den IJssel - Met stoepkrijt oproepen tot liefde voor iedereen. Dat was de boodschap zaterdagmiddag die volwassenen en een aantal kinderen wilden...

Duidelijkheid EMK-gifterrein geëist door Tweede kamer

Krimpen aan den IJssel/Den Haag - Een door GroenLinks ingediende motie over het EMK-gifterrein heeft in de Tweede Kamer brede steun gekregen en is,...

Open brief D66 Krimpen: Verenigd in verscheidenheid, ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Op het Youtube kanaal #Boos verscheen een video waarin een uitspraak van Openbaar Ministerie wordt aangehaald dat in het...