Milieudienst DCMR: “Verdoezel geen feiten rondom sanering van EMK-gifterrein”

Krimpen aan den IJssel – Bij milieudienst DCMR zijn er achter de schermen kritische geluiden te horen over de aangepaste saneringsplannen voor het EMK-gifterrein. In interne berichten die bij GroenLinks terecht zijn gekomen, wordt er op gewezen dat belangrijke afwijkingen niet benoemd worden. De milieudienst is net als onder anderen de omwonenden vertegenwoordigd in een klankbordoverleg. Een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurde regievoerder, rapporteert op basis van die overleggen.

Milieudienst stuurt mail met bezwaren

De vertegenwoordiger van de milieudienst DCMR maakt in een mail bezwaar tegen onder meer de vaststelling dat de “sanering conform aanbieding” plaats zal gaan vinden en vraagt: “Welke aanbieding wordt hier bedoeld?” Hij geeft aan, dat dit in elke geval niet de tussen Dura Vermeer en het Rijk gesloten overeenkomst kan zijn. Daarin zouden namelijk ook een vak met diepe vervuiling afgegraven worden en een sanering van een strook langs de Sliksloot plaatsvinden. Dit lijkt in de nieuwste saneringsvariant niet te gebeuren, maar slechts afgedekt te worden met gras of een parkeerterrein.

Actieve nazorg

Verder zou het terrein opgeleverd worden zonder dat er actieve nazorg nodig zou zijn. Daarvan is volgens het mailbericht in de nieuwste plannen evenmin nog sprake: “Het aspect ‘actieve nazorg’ die in de voorgestelde variant noodzakelijk is vanwege het achterblijven van AVI-slakken (ook onder grondwaterniveau), het niet saneren van vak 6 en het niet conform de oorspronkelijke aanbieding saneren van de groenstrook, krijgt in de puntsgewijze omschrijving van de variant onvoldoende aandacht. Deze variant leidt daar toe, verdoezel het dus niet, maar benoem dit aspect”, aldus milieudienst DCMR.

GroenLinks niet verbaasd wel geschokt

Wouter van Blanken en Arjan de Bruin,  die voor GroenLinks al geruime tijd werken aan het EMK-dossier, zijn niet verbaasd: “Recent is naar buiten gekomen hoe er met de betrokken omwonenden omgesprongen wordt. Hun zorgen die nu steeds meer naar buiten komen, onderstrepen wat wij al een jaar aangeven. Er lijkt hardnekkig doorgerommeld te worden op een heilloze weg. Daar kijken we niet meer van op. Schokkend is wel, dat telkens de indruk gewerkt wordt alsof iedereen hiermee akkoord is.”

Omwonenden zijn fel tegen afgeslankte sanering

Onlangs werd al bekend, dat de betrokken omwonenden fel tegen de voorgenomen afgeslankte sanering zijn. Zij schrijven ook nu weer: “Bewoners zien het nu voorgestelde saneringsplan, ook wel ambtelijk voorkeursplan genoemd, absoluut niet overeenkomen met het oorspronkelijke raamsaneringsplan (C14016, d.d. 22 januari 2016). Deze variant geeft meer prioriteit aan de toekomstige inrichting en minder aan de sanering.

Poging het financieel passend erdoor te rommelen

Bewoners zien dit plan als een poging om het project financieel rond te krijgen, en niet als een poging het EMK-terrein te saneren en goed achter te laten voor toekomstige generaties.”
De verwachting is dat er binnenkort opnieuw vragen gesteld zullen worden in de Tweede Kamer en Provinciale Staten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Blijft ING gebouw Capelle behouden of toch nieuwbouw?

Capelle aan den IJssel – De gemeente heeft de bewoners van initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ en parallel daaraan eigenaar HIG ruimte en tijd...

Rugby Topsport Rotterdam

Rotterdam - Sinds een maand is Rotterdam een nieuwe stichting rijker, voluit de stichting Rugby Topsport Rotterdam. De initiatiefnemers Benno Wiersma, Marcus van Engelsdorp...

Waar blijft de wapeninzamelingsactie? Leefbaar Capelle is het zat!

Capelle aan den IJssel - Opnieuw een bedreiging door een jongen met een vleesmes. Leefbaar Capelle wil een wapeninzamelingsactie op te zetten. "Het is...

Werken aan herstel voor een sterk Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel – De coronapandemie is ook voor Capelle aan den IJssel niet zonder gevolgen gebleven. Herstel is hard nodig. Vele Capellenaren, jong en...

Femke Tempelaar is de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard

Albrandswaard - Een speciale selectiecommissie heeft Femke Tempelaar gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard. Femke is 10 jaar oud en zit in groep...

Stille straatklinkers halveren geluidsniveau in Rotterdam-Overschie

Rotterdam - Een experiment met zogenoemde stille straatklinkers in de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam-Overschie toont veelbelovende resultaten. De toepassing van de stille klinkers laat...

In de buurt waterkwaliteit meten voor onderzoek

Vandaag start ‘Vang de watermonsters’, een landelijk onderzoek naar de waterkwaliteit van water in sloten, singels, vaarten en plassen. Iedereen kan meehelpen aan dit...

CU/SGP: Vlaardingen geen haven voor criminele activiteiten laten worden

Vlaardingen - Eind vorige maand is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om te komen tot een structurele Noordzeehaven aanpak. Bij deze...