2.1 C
De Bilt

Nieuwe wethouders Krimpen aan den IJssel kunnen aan de slag

Krimpen aan den IJssel – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 juni 2018, zijn de nieuwe wethouders, raadsleden en burgerraadsleden van de gemeente Krimpen aan den IJssel geïnstalleerd. Het was een zeer druk bezochte vergadering met een lange agenda. Burgemeester Martijn Vroom wist als voorzitter alle punten, kalm maar gedegen af te handelen.

Insprekers

Voor dat de belangrijke stukken besproken konden worden waren er eerst nog twee insprekers. Eén burger uitte in een wat lastig verhaal aan de ene kant haar ongenoegen over bepaalde zaken en was aan de andere kant weer positief over voorgenomen beslissingen. Tweede spreker was Wouter van Blanken van Groen Links, die de nieuwe coalitie nog eens wees op het gemis aan duurzaamheidsvisie en het benoemen van inclusiviteit. Hierbij haalde hij o.a. aan dat het ondertekende Regenboogakkoord nergens was terug te vinden in het coalitieakkoord en hoopte dat hier wel duidelijke invulling aan gegeven zou worden.

Vragen over coalitieakkoord

Oppositiepartijen konden eerst nog vragen stellen over het eerder gepresenteerde coalitieakkoord. Met name SGP, CDA en PvdA verweten de nieuwe coalitie dat hun programma op hoofdlijnen erg vaag was en te weinig inhoud bevatte. Arjan Neeleman liet namens de coalitie weten dat dit juist in het belang was van een spoedige coalitievorming. De nadere uitwerking vindt plaats in het collegewerkprogramma en de begroting. Ook overige partijen kunnen zo meer betrokken zijn bij de nadere invulling.

Overigens was ook vier jaar geleden het coalitieakkoord veelal op hoofdlijnen en niet in beton gegoten, maar het hoort bij het politieke spel om dit de huidige coalitie nu te verwijten.

Portefeuilles en gemis doelgroepen

Jeanette Bregman van de Christen Unie verwoorde evenals overige oppositiepartijen het gemis aan doelgroepen in het akkoord, met name senioren. Ook vond zij de portefeuilleverdeling wel erg vreemd in elkaar zitten op sommige punten. Met name dat Openbare orde en veiligheid (in de portefeuille van burgemeester Martijn Vroom) en Handhaving en Toezicht (portefeuille John Janson) niet in één portefeuille bij de burgemeester zaten.

Wethouder uit andere gemeente niet in ‘Krimpens Belang’

Over de benoeming van wethouder Janson, werd door de nieuwe partij Krimpens Belang benadrukt dat het wettelijk verplicht is dat een wethouder uit de eigen gemeente moet komen. Er kan weliswaar een verzoek worden ingediend om hier voor een jaar een uitzondering op te maken, maar Saskia Bijl had nog geen vertrouwen in het feit dat de beoogde wethouder ook daadwerkelijk in Krimpen aan den IJssel zou komen wonen. Fractievoorzitter van Leefbaar Krimpen, Jeffrey van der Elst, wiens partij de beoogde wethouder uit Capelle aan den IJssel had voorgedragen, kon niet waarborgen of de heer Janson ook echt binnen een jaar in de gemeente Krimpen zou komen wonen.

Hoewel minister Plasterk in 2017 die wettelijke verplichting wilde schrappen en dit aan het lokaal bestuur overlaten, is deze regelgeving (nog) niet aangepast in de Gemeentewet (zie artikel 36a, met verwijzing naar artikel 10, tweede lid, onder b). In beginsel kan de raad voor één jaar ontheffing verlenen, van gestelde. Na een jaar kan wederom verlenging hiervoor worden aangevraagd. (red.).

Soms pittig met nog een beetje oud zeer

Voor de raadsvergadering had Sethi Plaisier van Krimpens Belang al duidelijk gemaakt het door hun gisteren gepresenteerde partijprogramma inderdaad veel weg heeft van dat van Leefbaar Krimpen. “Wij zijn ook niet uit Leefbaar Krimpen weggegaan vanwege de inhoudelijke verschillen, maar vanwege de wrijving in de persoonlijke verhoudingen onderling.” Tijdens de raadsvergadering kwam ook van de andere oppositiepartijen hier en daar nog wat oud zeer naar boven. Vooral Derickx van de PvdA was pittig en stevig in zijn commentaar en sprak hier en daar zijn twijfels uit over de haalbaarheid van gemaakte verkiezingsbeloften.

Installatie wethouders, raadsleden en burgerraadsleden

Er werden in de raadsvergadering een hele hoop mensen geïnstalleerd in diverse functies. Maar als eerste werd voor Stem van Krimpen mevrouw Pols geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor 16 weken, vanwege het feit dat Bert Luijendijk van de partij nu te ziek is om zijn werk uit te kunnen voeren. Na de nodige stemmingen per briefjes, werden uiteindelijk Kirsten Jaarsma (Stem van Krimpen), John Janson (leefbaar Krimpen, Anthon Timm (VVD) en Arjan Neeleman (D66) beëdigd als nieuwe wethouders van Krimpen aan den IJssel. Om de leeggekomen plekken in de raad op te vullen,moesten drie nieuwe raadsleden beëdigd worden. Ook werden 2 burgerraadsleden benoemd, waaronder de initiatiefnemer va het Regenboogakkoord, Leon Houtzager (VVD).

Installatie Burgerraadsleden Leon Houtzager en Floor van Delden © Jeffrey Groen

Laatste poging SGP zondagsvrijheid te onderzoeken

Bert-Jan Ruissen van de SGP diende nog een motie in om een draagvlak onderzoek onder de Krimpense winkeliers te houden naar de mogelijke zondagsopening. De motie werd verworpen. Wel wist voormalig wethouder Marco Oosterwijk het college ervan te overtuigen zich in te zetten voor het doen van een aanvraag in het kader van de Regio Deal, samen met gemeente Krimpenerwaard, wat veel geld voor de regio kan opbrengen.

© Regio Online

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio