Open brief oppositie Krimpen veel te voorbarig

Krimpen aan den IJssel – Vorig week stuurden oppositiepartijen SGP, CDA, PvdA en ChristenUnie een open brief aan de formerende partijen in Krimpen aan den IJssel. Hierbij werd hen o.a. gebrek aan transparantie verweten en afhouden van het geven van informatie over de stand van zaken.

Suggestief en onjuist

In beantwoording op die brief laat Kirsten Jaarsma, woordvoerder van de beoogde coalitie, weten: “Met uw schrijven lijkt het alsof u de suggestie wekt dat de formerende partijen al heel lang bezig zijn in hun proces en dat u al heel lang niet geïnformeerd bent. Om deze misvatting weg te halen brengen wij u graag in herinnering dat na een eerste mislukte poging tot een coalitie te komen, een poging waar enkelen van u bij betrokken waren, deze formatie ronde eerst na het advies van informateur dhr. P. Pietersma gegeven op vrijdag 25 mei jl is gestart. In de tussenliggende twee weken is veel gebeurd en zijn de formerende partijen voortvarend aan de slag gegaan om te komen tot een gedegen akkoord wat recht zal doen aan heel Krimpen aan den IJssel.”

Even op de plek zetten

Jaarsma laat in haar betoog namens de formerende partijen geen spaan heel van de verwijten en zet de schrijvers van genoemde open brief even op hun plek. Zij vervolgt: “In de afgelopen twee weken zijn wij als formerende partijen meerdere malen voor overleg bij
elkaar gekomen. Binnen de dynamiek van de coalitievorming informeren wij eenieder
wanneer wij dat noodzakelijk achten. In dit kader kunnen wij u vertellen dat tussentijds een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de formateur en onze burgemeester. Verder hebben wij middels ons bericht van 29 mei 2018 eerst de raad en vervolgens de pers geïnformeerd. Ook in de komende weken houden wij vast aan onze systematiek van tijdig informeren.”

Twee raadsleden richten eigen partij op

Inmiddels is wel bekend dat twee partijleden van Leefbaar Krimpen hun zetels hebben meegenomen om een eigen partij op te richten. Iets dat bij veel kiezers wel verkeerd gevallen is. Toch laten de partijen voor de beoogde coalitie zich hierdoor geenszins uit het veld slaan. Sterker nog: de vastberadenheid is des te groter geworden!

Sterker ondanks twee zetels minder

In de brief verklaart Jaarsma namens de partijen: “Dat er raadsleden zijn die eerst leken deel uit te gaan maken van de coalitie, maar bij nader inzien een andere keuze hebben gemaakt, betreuren wij. Na ontvangst van dit bericht hebben wij, met alle betrokken raadsleden onder leiding van formateur dhr. Pietersma, de situatie openhartig besproken. Daarbij hebben wij unaniem geconstateerd dat door de recente ontwikkelingen de beoogde coalitie juist stabieler is geworden. Wij hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en met elkaar geconstateerd dat de vastberadenheid om deze coalitie te laten slagen is toegenomen.”

Opmerkingen Ruissen bij raadsvergadering afgestraft

In de Raadsvergadering van 7 juni trachtte fractievoorzitter van de SGP, Bert-Jan Ruissen, een beschuldigende vinger te leggen bij de formerende partijen. Ook daar kwam een gepast antwoord op. Jaarsma: “Over de opmerking in de raadsvergadering van donderdag 7 juni jl. gedaan door dhr. Ruissen, er van uitgaande dat hij namens acht leden van de beoogde oppositie sprak, althans zeker namens de ondertekenaars van de eerder aangehaalde open brief, zijn wij als formerende partijen zeer ontstemd! U beschuldigde de formerende partijen onder andere van minachting van de Krimpense democratie. Wij zijn ervan overtuigd dat, zeker na de mislukte formatie, de gemeenschap en de Krimpense democratie enorm gediend is bij een snelle, zorgvuldige en ongestoorde voortgang van het formatieproces. Dit proces hebben wij zeer scherp op het netvlies en daar handelen wij volledig naar. Uw opmerking vinden wij zeer ongepast, volledig onterecht en misplaatst en nemen er afstand van.”

De opmerkingen in de brief werden gedaan namens Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Een fiets voor elk kind in Nissewaard

Nissewaard - Nissewaard Lokaal wil dat het mogelijk wordt dat elk kind in Nissewaard een fiets kan krijgen. Voor 1 op de 9 kinderen...

Energievouchers voor Rotterdammers om te verduurzamen

Rotterdam - Vanaf 18 januari kunnen Rotterdammers gratis een Energievoucher aanvragen ter waarde van € 90,-. Om energie besparen makkelijker te maken gaat Rotterdam...

Buiten trimmen en sporten in Capelle. Wat mist u?

De ChristenUnie is op zoek naar ideeën van Capellenaren ter verbetering van onze buitensport mogelijkheden in de stad. Op diverse plaatsen staan fitnesstoestellen, er...

Rotterdam haalt doelstelling verbetering luchtkwaliteit

Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit...

Burgemeester Vroom vrijgesproken van betalen schadevergoeding

Krimpen aan den IJssel - Alweer bijna 2 jaar geleden plaatste burgemeester Vroom een Facebook-post die nogal wat stof deed opwaaien. Hierbij leek hij...

Breakout Krimpen: jongeren kunnen zelf aan de slag

Krimpen aan den IJssel - Onder de naam Breakout Krimpen, maakt de gemeente Krimpen aan den IJssel het voor jongeren tussen de 12 en...

Brandbrief voor ‘vergeten’ ondernemers in Albrandswaard

Albrandswaard - Wethouder Marco Goedknegt (economie) wil, samen met wethouders van regiogemeenten, een brandbrief naar het kabinet sturen om het leed van ‘vergeten ondernemers’...

Junior Cyber Agents gezocht in gemeente Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - Cybercriminaliteit is een groeiend probleem; ook in de gemeente Krimpenerwaard. Daarom zijn de burgemeester en de politie op zoek naar Junior Cyber...