Saneringsfiasco Krimpens EMK-gifterrein is compleet

In de komende weken zal dankzij GroenLinks zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten gesproken worden over het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel. Krimpenaren Arjan de Bruin en Wouter van Blanken werken op de achtergrond mee aan de voorbereiding van deze debatten. Door hardnekkig vol te houden, weten zij steeds meer rapporten in handen te krijgen over de mislukte hersanering. Zij vrezen dat Krimpen opnieuw het slachtoffer zal worden van bestuurlijke bluf, elkaar tegenwerkende overheden, grote fouten en een gebrek aan toezicht.

Sterke aanwijzingen falend toezicht

Het EMK-gifterrein is een zogenaamde IBC-locatie. Dit staat voor “Isoleren, Beheersen en Controleren”. Van Blanken en De Bruin zuchten: “Geen van deze dingen is gelukt. De isolatie faalt, want er zijn wel degelijk gif en pfas buiten de damwanden van het EMK-terrein terecht gekomen. Over het beheersen zullen we maar helemaal niet beginnen. Op ons verzoek heeft DCMR tot dusver bovendien niet aan kunnen tonen, dat er de afgelopen jaren serieuze controle en handhaving zijn geweest.”

Toezicht blijkt minimaal en laks

Achter de schermen en ook in de Klankbordgroep hebben ambtenaren toegegeven, dat het toezicht op IBC-locaties inderdaad “laks” en “minimaal” is. Er zijn sterke aanwijzingen, dat belangrijke rapportages nooit ingediend zijn bij het bevoegd gezag. Als dat al het geval was, dan is onduidelijk of ze wel beoordeeld zijn. Dat zou ook verklaren waarom er geen consequenties verbonden zijn aan langdurige overschrijdingen van lozingsnormen en het maximum waterpeil binnen de damwanden. Zijn Krimpenaren dus opnieuw blootgesteld aan gif van het EMK-terrein?

Omwonenden EMK met lege handen

Naar aanleiding van Kamervragen van GroenLinks over het EMK-terrein beloofde staatssecretaris Stientje van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) hen “mee te zullen nemen in de uitwerking van de saneringsvariant”. In werkelijkheid blijken recente gesprekken herhalingen van zetten geweest te zijn. Er is geen enkele vooruitgang geboekt. Mogelijk zijn zelfs eerder toegezegde maatregelen alsnog niet haalbaar. De omwonenden van het EMK-terrein zijn er wel van overtuigd, dat iedereen zijn best doet. Die inzet heeft alleen een onduidelijk resultaat. Ondanks dat er binnenkort in Den Haag in een achterkamertje een definitief besluit genomen zou moeten worden, weet niemand waar er nu concreet voor gekozen wordt.

Gemeente Krimpen voor rechter over damwanden

In augustus zal de gemeente Krimpen aan den IJssel zich voor de bestuursrechter moeten verantwoorden waarom documenten over de damwanden niet openbaar gemaakt worden. De paar documenten  en rapporten die de gemeente in het kader van een Wob-verzoek wel vrijgaf, schetsen een ontluisterend beeld. Zo werden er per abuis conceptnotulen verstrekt waarin er danig geschrapt was en opmerkingen geplaatst zijn als “ander woord voor lek zoeken” toen het over de damwanden ging.

Waarom geheimzinnig over notulen besprekingen damwanden?

Waarom er zo moeilijk gedaan wordt over notulen van besprekingen over de de damwanden met diverse overheden zal misschien voor de rechter duidelijk worden. Is het alleen dwarsigheid of heeft de gemeente iets te verbergen over het EMK-terrein? Arjan de Bruin: “Er is geen enkel rapport, dat zegt dat de damwanden voldoen. We hebben interne memo’s waarin het gaat over de risico’s die genomen worden. Ook in een eventuele toekomstige situatie. Wethouder Wubbo Tempel (CDA) zal nu eindelijk zijn beweringen eens moeten staven, dat de DCMR hem geïnformeerd zou hebben dat de wanden wèl voldoen. Als zo’n rapport al bestaat, dan zouden we daar toch niet voor naar de rechter hoeven?”

Stop er maar gewoon mee

Met de bewoners bij het EMK vindt GroenLinks, dat alles wat nu gedaan wordt vooral een wanhopige poging is om met te weinig geld toch maar iets te doen. Dat dit per definitie zal leiden tot een “halfbakken oplossing” moet Krimpen voor de bijgedragen 3 miljoen euro dan blijkbaar maar op de koop toe nemen. Er zal veel meer geld voor uitgetrokken moeten worden, maar eerst zal men terug moeten naar de tekentafel. Een nieuwe aanbesteding lijkt logisch.

Oorspronkelijke plan niet houdbaar

De Bruin: “Sinds de aanbesteding zijn er dusdanig veel tegenvallers geweest, dat je eigenlijk niet vast kunt blijven houden aan het oorspronkelijke plan. Als het nu niet optimaal gedaan kan worden, pak de boel dan met spoed eens echt veilig in met een nieuwe damwand. Een wand die – anders dan de huidige – wel gelijk geschikt is voor een bedrijventerrein. Zet het voorlopig vol met zonnepanelen, dan levert het toch nog iets op en hoeven we daar geen groen voor op te offeren. Wellicht komen er in de toekomst nieuwe technieken en kundigere mensen, zodat het terrein dan alsnog zo goed mogelijk gereinigd en ontwikkeld kan worden.”

Ambitieuze duurzaamheidsagenda Krimpen

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda. Er wordt in het kader van de Regionale Energie Strategie nog ruimte gezocht voor zonneparken. Zo zouden Krimpenaren eindelijk ook eens kunnen profiteren van het gifterrein. Op de bijna zes hectare zouden circa 14.000 panelen opgesteld kunnen worden.

Laat het geen afgang zijn

Van Blanken vult aan: “Wat betreft de sanering zou dat echter natuurlijk een afgang zijn. Wij vinden dat als het technisch kan, geld geen bezwaar zou moeten zijn. Dus we blijven ons keihard inzetten voor een maximale reiniging en de ontwikkeling van een mooi en veilig bedrijventerrein. En ja, dan zul je opnieuw moeten beginnen en veel meer geld moeten vrijmaken voor een veilige en duurzame oplossing.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advocaat Gerard Spong ziet vervolgen ds. Kort als vanzelfsprekende gelijkheid

Den Haag/Krimpen aan den IJssel - In een Raadkamerzitting gisteren bij het gerechtshof in Den Haag heeft advocaat Gerard Spong, namens zijn cliënt Leon...

Focus Technical: De voetbalschool in de Krimpenerwaard voor voetbaltechniek

Krimpenerwaard - Vrijdagavond is het moment, waarop de eerste spelers en speelsters van Focus Technical op het voetbalveld staan om hun eigen technische voetbalvaardigheden...

Gemeente breidt betaald parkeren in VOP en Oostwijk nu niet uit

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen breidt het betaald parkeren in de VOP en de Oostwijk nu niet uit. De meerderheid van de invullers van...

MKB geholpen door gemeenten Zuid-Hollandse Delta met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering...

Minder reclamedrukwerk wordt de norm

Vanaf 1 augustus 2021 geldt in Schiedam dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen mag worden bezorgd bij huishoudens die daar met een ‘Ja-sticker’ op de brievenbus...

BinnenKijken bij Bedrijven 2021: bedrijven kunnen zich nu inschrijven

Krimpenerwaard - Van 25 tot en met 29 oktober kunnen bedrijven weer hun deuren openen voor werkzoekenden en stagiairs. BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB) is...

Burgemeester Aboutaleb heeft 8 bevlogen Rotterdammers in Klankbordgroep

Rotterdam - Afgelopen januari is de derde ambtstermijn ingegaan van burgemeester Aboutaleb. In Meer maatwerk en wederzijds vertrouwen heeft hij aangegeven welke accenten hij...

Fietsverbinding Berkels Dijkje bijna gereed

Lansingerland - Aannemersbedrijf Damsteegt maakt vorderingen met de aanleg van de fietsverbinding Berkels Dijkje in de gemeente Lansingerland. Zo is de huidige verkeersbrug gesloopt...