19 C
De Bilt
donderdag, 18 augustus 2022

Surfplas Krimpen: wie is nou eigenlijk de baas?

Krimpenerwaard/Krimpen aan de IJssel – De Surfplas! Er is al veel over gezegd en geschreven. Over de aanleg, het onderhoud, de verbeteringen en de vernielingen. Nadat laatst boswachter Ivan melding maakte van de zoveelste vernielingen door jongeren bij de Surfplas, ontstond er veel discussie en onduidelijkheid, over wie, nou waar verantwoordelijk voor is voor dit gebied.

Krimpen – maar dan aan de Lek

De eerste verwarring begint al bij het noemen van de naam Surfplas Krimpen. Gezien de ligging en de naam, wordt door velen direct aangenomen dat de Surfplas bij Krimpen aan den IJssel hoort. Maar nee, het is onderdeel van de woonkern Krimpen aan de Lek en daarmee dus eigendom van de gemeente Krimpenerwaard.

Duidelijk? Nou nee!

Dan is dus de gemeente Krimpenerwaard verantwoordelijk voor het handhaven en toezicht, maar nee. Het gebied Krimpenerhout, waarvan de Surfplas onderdeel uitmaakt en deels bij Krimpen aan den IJssel hoort, heeft een status aparte. Onderhoud en beheer is in handen gegeven van de Groenalliantie. De wat? Precies. Die zoeken we even op.

De Groenalliantie

Op de website van de Groen Alliantie (Midden-Holland) staat het volgende te lezen:

Groenalliantie Midden-Holland e.o. is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en beheren van de natuur- en recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen, en daarmee een aantrekkelijk en duurzaam leefklimaat te realiseren. Groenalliantie Midden-Holland is verantwoordelijk voor eigendom en beheer van de Krimpenerhout (waaronder de Surfplas), Loetbos, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, ’t Weegje, Twaalfmorgen, Oostpolder, Gouwebos en Elfhoeven.

Samenwerkingsverband?

Oké, het is dus een samenwerkingsverband tussen gemeenten. Maar zijn dan al die gemeenten samen verantwoordelijk of ieder apart? Nee hoor, we hebben nog een deelnemer in de dans rond de Surfplas: Staatsbosbeheer!

Echt waar, lees maar verder op de website: “Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland, bijgestaan door adviescommissies, voert de regie hierover. Onder andere met het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Staatsbosbeheer voert het beheer uit.”

We houden het simpel

Let op, het is heel simpel:

 • De Groenalliantie is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten
 • die gemeenten vormen een dagelijks bestuur met afgevaardigden van iedere gemeente
 • voor ieder gebied is er weer een aparte commissie die dit bestuur bijstaat
 • BOA’s van Staatsbosbeheer voeren beheer en toezicht uit
 • BOA’s en politie van gemeente Krimpen aan den IJssel houden soms oogje in het zeil
 • BOA’s en politie van gemeente Krimpenerwaard houden soms een oogje in het zeil
 • BOA’s en politie van die gemeenten mogen eigenlijk niets doen
 • BOA’s van Staatsbosbeheer mogen wel bonnen schrijven
 • 1 BOA van Staatsbosbeheer tegenover 20 dronken jongeren is slecht idee
 • Krimpen aan den IJssel is Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Krimpenerwaard is Veiligheidsregio Hollands-Midden

Snappie?

Het is eerlijk gezegd nogal complex. Bestuurlijk zal er ongetwijfeld een goede structuur bedacht zijn, maar het geheel komt nogal amateuristisch over als het gaat om verantwoordelijkheid. De afdeling communicatie laat bij telefonische navraag weten dat Krimpen aan den IJssel prettig samenwerkt met de gemeente Krimpenerwaard. Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard geeft uitgebreide uitleg en laat ook al weten prettig samen te werken met Krimpen aan den IJssel.

De beheerders

Er is ook uitgebreid telefonisch overleg geweest met Staatsbosbeheer en de woordvoerder aldaar van de Groenalliantie Midden-Holland. Deze bevestigde dat Staatsbosbeheer inderdaad het beheer en het toezicht doet, maar soms ook de hulp kan inroepen van BOA’s of politie uit nabij gelegen gemeenten als daar aanleiding/noodzaak voor is. Toezicht en handhaving behoort dus tot het takenpakket van een boswachter (BOA), maar uiteraard staat het beheer van het gebied voorop.

Vraag en antwoord

Voor de volledigheid hieronder de gestelde vragen van ons aan het college en hun antwoorden hierop. Naar aanleiding van de tweet van boswachter Ivan, vroegen wij B&W van Krimpenerwaard het volgende:

Er wordt door velen een gebrek aan handhaving door BOA’s en politie ervaren en controle van het gebied. Het probleem van overlast, vernieling en verrommeling van de ruimte door jongeren lijkt al langer te bestaan. Uw college wordt verweten hier niet of nauwelijks handelend op te (laten) treden en geen controle meer te hebben over dit gebied.

 • Is bovengenoemde situatie bekend bij uw college?
 • Zoja, welke maatregelen heeft uw college hiertoe (laten) nemen?
 • Wat vindt uw college van het feit dat de burgemeester van buurgemeente Krimpen aan den IJssel aangeeft “Onze boa’s en onze wijkagenten rijden daar hun rondes al – terwijl ze daar niet van zijn.”?
 • Is dit bekend bij uw college?
 • Klopt de volgende stelling van de burgemeester van Krimpen aan den IJssel? De regeling om plekken na zonsondergang af te sluiten is niet toegepast in de gemeente Krimpenerwaard.
 • En zoja, is uw college van plan hier iets mee te doen?
 • Wat vindt uw college van het feit dan handhavers en politie uit een andere gemeente en veiligheidsregio, dit blijkbaar tot hun taak zien? En vindt uw college dat dan gewenst?
 • Hoe denkt uw college op korte termijn de problemen rondom de Surfplas aan te pakken?
 • Wat is de lange termijnvisie van uw college voor dit recreatiegebied en het handhaven van de orde?

Antwoord van het college:

De Surfplas in Krimpen aan de Lek is afgelopen winterseizoen verder ontwikkeld tot een attractief recreatiegebied en hier wordt dan ook volop gebruik van gemaakt. In de afgelopen periode verbleven veel jongeren en jongvolwassenen vaak ’s avonds en soms tot in de nacht op en rond de stranden van de Surfplas. Boa’s van de gemeente en Staatsbosbeheer, alsook de politie hebben extra toezicht uitgeoefend rond de Surfplas.

Helaas heeft dit in sommige gevallen niet kunnen voorkomen dat er overlast is ontstaan, in de vorm van vernielingen, rommel, overmatig alcoholgebruik en geluidsoverlast.

De Groenalliantie is eigenaar van het gebied en heeft het toezicht en beheer van dit recreatiegebied belegd bij Staatsbosbeheer. Het gebied ligt binnen de gemeentegrenzen van Krimpenerwaard en de gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De Groenalliantie kan eigen regels stellen aan het verblijf in het gebied. Zo is het recht om het recreatieschap na een bepaalde tijd af te sluiten voorbehouden aan de Groenalliantie en niet iets waar de gemeente voor kan kiezen.

Gemeente Krimpenerwaard heeft enkele weken geleden het initiatief genomen om samen met andere partijen een handhavingsaanpak op te stellen voor dit gebied. Betrokken partijen zijn: jongerenwerk, politie, Staatsbosbeheer, de Groenalliantie en de gemeente.

Afspraken op korte termijn gaan over de handhavingsinzet tijdens voornamelijk de ‘warm weer’ weekenden en het nog beter communiceren van de al bestaande regels.

Voor de langere termijn onderzoeken we of aanpassingen van de huidige regels en/of aanpassingen in het gebied van de Surfplas mogelijk zijn die handhaven van de openbare orde ten goede komen.

Het college is blij met de huidige samenwerking tussen de betrokken partijen om de openbare orde en veiligheid op en rond de Surfplas beter te kunnen waarborgen. Het gebied ligt dichtbij de gemeentegrens van Krimpen aan den IJssel, een reden waarom ook een groot deel van de aanwezige bezoekers uit Krimpen aan den IJssel afkomstig zijn. De gemeente Krimpen aan den IJssel is op de hoogte van de samenwerking en heeft haar medewerking aan verdere samenwerking toegezegd.

Conclusie

Blijkbaar is er sinds enkele weken (na de melding van de boswachter of na onze vragen?) sprake van een een initiatief voor handhavingsaanpak met ‘betrokken partijen’. Hier blijkt nu ook jongerenwerk een rol te gaan spelen. Dus er is samenwerking nodig tussen twee gemeenten, twee veiligheidsregio’s, politie, Staatsbosbeheer, jongerenwerk en de Groenalliantie om 20 dronken idioten de les te lezen? Nou ja, er kan niet gezegd dat er niemand naar kijkt, maar kan dit nou echt niet makkelijker en goedkoper?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio