1.4 C
De Bilt

TenneT lak aan Krimpense inwoners, wethouder Timm zwicht voor groot bedrijf

Bewoners en Leefbaar Krimpen zijn woest op Tennet, maar ook op wethouder Timm. In een artikel in het Kontakt van 11 augustus wordt de raadsinformatiebrief van wethouder Timm geciteerd: “de raad moet de aanvraag voor de nieuw te plaatsen transformator goed bestuderen.  “Van der Elst van Leefbaar Krimpen zegt hierover: “De wethouder heeft de raad beloofd om Tennet tot andere gedachten te brengen, maar zoals we het nu lezen is daar echt niks van terecht gekomen. Het lijkt bij een kopje koffie met ‘een directeur’ van Tennet te zijn gebleven”, briest de fractievoorzitter. Ook de bewonersgroep is zwaar teleurgesteld in het slappe optreden van de wethouder, volgens het raadslid.

Enquête toonde veel overlast aan bij bewoners

Leefbaar Krimpen heeft verleden jaar een enquête gehouden in de wijk, waaruit naar voren kwam dat ruim 250 huishoudens veel overlast ervaren en dat daarom een nieuwe transformator richting de N210 moet worden geplaatst, weg van de woningen. Al jaren klagen inwoners over een monotone bromtoon en overlast (zoals laagfrequent geluid) maar kregen geen gehoor bij TenneT. TenneT wees erop dat de transformator te zijner tijd vervangen zou worden en dat dan alles zou worden opgelost.

Al jaren overlast en nooit wat gedaan

Al jaren is de overlast van de trafo’(s) hoorbaar vanaf het TenneT terrein, de bekend irritante bromtoom, soms afhankelijk van het weer en de wind erger en verder hoorbaar in Krimpen. Technisch had de overlast al jaren beperkt kunnen worden, door de huidige transformator in te pakken en isoleren. Ook andere geluidswerende oplossingen hadden geïnstalleerd kunnen worden, hetgeen ook blijkt uit alle documentatie. Het is echter nooit gebeurt.

De jaren verstreken en TenneT leek het normaal te vinden om honderden inwoners van Krimpen aan den IJssel dagelijks te trakteren op een forse portie geluidsoverlast en slapeloze nachten. “Schandalig!”, vindt Van der Elst. “Je zou denken dat TenneT het nu dan goed aanpakt voor de inwoners, maar niets is minder waar. In plaats van de oude ‘overlast-rekening’ te vereffen, hebben ze besloten er nog een schep bovenop te gooien.”

TenneT schoffeert raad en actiegroep BOTIK herhaaldelijk

“TenneT gaf inwoners en gemeenteraad heel even het gevoel dat er naar hen geluisterd werd. Er kwam een meeting, een soort inspraakavond.  Op het moment dat we in gesprek waren over een locatie voor de nieuwe transformator, bleken de folders van TenneT al gedrukt en op de mat te liggen. Hierin werd medegedeeld dat de nieuwe transformator, met instemming, dichterbij de woningen wordt geplaatst, aan de noordzijde.  Van enige instemming of goedkeuring was helemaal geen sprake. Een soloactie die de arrogantie van dit grote bedrijf nog eens stevig benadrukt”, zegt Van der Elst hierover.

Geluid kan precies bij klagers stoppen

“De inwoners en de raad kregen de afgelopen tijd prachtige verhalen van TenneT te horen, uiteraard niet door een onafhankelijk organisatie opgesteld. Op tekeningen van TenneT lezen de raad en de inwoners dat na het plaatsten van een nieuwe trafo met een 12 meter hoge muur de geluidsoverlast precies bij de tuin van de betreffende klagende bewoners stopt. Best heel bijzonder toch?”, fronst de fractievoorzitter van Leefbaar Krimpen cynisch.

Verbied bouwen aan Noordzijde!

Bewoners zijn al jaren in gesprek met TenneT om hen te bewegen om de nieuwbouw van de transformatoren aan de zuidkant van het huidige terrein te realiseren. “De bewoners werden aan het lijntje gehouden, mochten op gesprek komen, maar deze bijeenkomsten bleken zinloos. Zand in de ogen strooien. Er werd gehoopt dat de bewoners hun strijd zouden opgeven.

Vandaar de simpele oplossing: Verbied het bouwen van trafo’s aan de noordzijde. Stel zeer hoge eisen m.b.t de geluidswering ook als je de trafo’s verderop zet. Bromtonen en laagfrequent geluid zijn lastig aan te pakken, hoe verder weg van de bron hoe beter.”

Locatie van de transformator(en)

De inwoners willen een locatie ver weg van de woningen, en dat kan ook technisch. Hiervoor is aankoop van grond van de Groenalliantie nodig en/of een grondruil. Dit kost ca. 1 miljoen euro meer volgens TenneT, aldus fractievoorzitter Jeffrey van der Elst. De Groenalliantie is bereid om te praten over een verkoop van de grond, dus dat lijkt een win/win situatie.

Van der Elst: “Maar nee: TenneT heeft lak aan de zorgen en de gezondheid van onze Krimpenaren en hebben nu een vergunningsaanvraag ingediend op een locatie die zelfs dichterbij de woningen staat dan de huidige oude transformator. Om wat tegemoet te komen aan de bewoners bouwen ze er een 12 meter hoge muur omheen, zonder dak en met grote koelventilatoren erin. Met een beetje geluk produceert het 3db minder zoals we in het rapport lezen. Onbegrijpelijk en onacceptabel gewoon”, foetert Van der Elst.

Intussen dendert TenneT door zonder oog te hebben voor overlast en zorgen van bewoners over gezondheid en welzijn,- en schemert TenneT met allemaal vage verhalen over de ACM (Autoriteit Consument en Markt) dat deze extra kosten om de leefbaarheid te vergroten de energieprijs zou doen laten stijgen!.

Energie Transitie

Van het gas af betekend forse uitbreiding van ons energienetwerk. Het huidige netwerk is reeds overbelast en moet flink worden uitgebreid. Gaan we nu aan de noordzijde een transformator plaatsen, dan zullen aldus TenneT ook toekomstige transformatoren daar worden geplaatst i.v.m. de koppelingen en infrastructuur die er dan al ligt op het terrein. Door ouderdom zullen ook nieuwe transformatoren in de toekomst meer overlast gaan geven, kortom geen enkele trafo in de omgeving van de woningen .

Neem de inwoners serieus!

Volgens fractievoorzitter van der Elst is het één voor twaalf en is het echt tijd dat de gemeenteraad aan de noodrem trekt: “Bij TenneT speelt alleen geld een rol, terwijl wij de gezondheid en het welzijn van onze inwoners de hoogste prioriteit vinden. Het gaat over een miljoen euro, terwijl TenneT een budget heeft van meerdere miljarden euro’s voor dit soort projecten, dat stoort onze fractie enorm want wat is de gezondheid van onze Krimpenaren hen waard? Dat moet anders kunnen.”

Schakel onafhankelijk adviseur(s) in

De inwoners en raad moeten zich laten bijstaan door onafhankelijk adviseurs en indien nodig door een deskundige advocaat. Het is bekend dat er onvoldoende gespecialiseerde kennis aanwezig is bij gemeenten en instanties. De raad vroeg al maanden geleden aan wethouder Timm wat haar mogelijkheden zijn in dit dossier, maar kreeg daarop tot heden geen antwoord. De raad moet niet beslissen op basis van de blauwe ogen van de aanvrager en zijn ingediende stukken. De verkeerde keuze(s) zijn nimmer terug te draaien, sterker nog het is een startpunt van nog meer toekomstige overlast en ellende.

Geluidsoverlast N210

Van de Elst maakt de vergelijking met het dossier geluidshinder N210, waar het bewonerscomité, de gemeente en de Provincie Zuid Holland gezocht hebben naar een oplossing. De raad zag, na jaren zwoegen van het bewonerscomité in dat er wat moest gebeuren en liet de geluidsschermen plaatsen.  Ook in het dossier EMK terrein verkregen inwoners een budget om expertise in te schakelen.

“Als we honderdduizenden euro’s uitgeven voor de overlast van het geluid van voorbij rijdende auto’s, waarom pakken we dit dan ook niet aan?”

De fractie van Leefbaar Krimpen heeft Wethouder Timm voorgesteld een deel van de meerkosten van de verplaatsing van de transformator te betalen, dit als een duw in de rug, zodat TenneT mogelijk wel de zuidzijde gaat gebruiken. Dit wil de wethouder kennelijk niet want hij heeft dit voorstel niet voorgelegd aan TenneT en aan de raad. Wat Leefbaar Krimpen betreft een gemiste kans.

Krimpen mede verantwoordelijk?!

Het schakelstation van TenneT bestond al voordat Krimpen er doodleuk een wijk tegenaan bouwde. De bromtonen en klachten zijn al jaren bekend bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. In de jaren ’70 gaf de provincie TenneT een vergunning met de kennis en technologie van toen. Sinds enkele jaren is niet de provincie meer verantwoordelijk voor de vergunningen maar onze gemeente.  Als het college van B&W van Krimpen aan den IJssel in de jaren ’70 en ‘80 huizen had geplaatst op gifgrond (of is dit een slecht voorbeeld?) hadden de inwoners het dan zelf moeten nu moeten weghalen? Krimpen aan den IJssel kan dus niet alleen naar TenneT kijken. 

Als we nu niet aan de noodrem trekken en een stevige spaak in het wiel steken dan zitten onze inwoners voor de komende 40 jaar met geluidsoverlast,  die nu al veel Krimpenaren tot wanhoop drijft.

“Ga er zelf eens in een tentje slapen”

Jeffrey van der Elst, Leefbaar Krimpen

“Niemand van TenneT of andere verantwoordelijken zijn ooit polshoogte gaan nemen van de situatie of bij omwonenden. Laat hen daar zelf eens een weekje in een tentje slapen bij één van de slachtoffers van TenneT”, besluit Van der Elst  .

1 REACTIE

  1. Jeffrey, bedankt voor dit perfectie commentaar! Top! In 2011 (!!) zijn 2 technici van TenneT bij ons de situatie komen bekijken (ca. 1 km) van de ECK en hebben na metingen mondeling toegegeven, dat de bromtoon overlast bezorgd. Na ontelbare telefoontjes, mails etc. aan TenneT geen enkele reactie meer ontvangen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio