Verbetering waterkwaliteit vraagt inzet en tijd

KrimpenerwaardDe inzet en maatregelen van het waterschap leiden op termijn tot verbetering van de waterkwaliteit. Dit blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “In vergelijking tot een aantal jaar geleden, zien we op meerdere vlakken verbetering van de waterkwaliteit. Onder andere bij de zwemwaterlocaties in onze regio. In 2020 de minste waarschuwingen in negen jaar.”, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Een ander voorbeeld is de afname van fosfaat in sloten en vaarten in stedelijk- en in glastuinbouwgebied. Een positieve ontwikkeling waaraan we blijven werken samen met glastuinbouwbedrijven.”

Dagelijks werkt het waterschap aan voldoende en schoon water in sloten, plassen en singels. Over de toestand en de ontwikkelingen van de kwaliteit van het water maakt het waterschap ieder jaar een verslag. De waterkwaliteitsrapportage 2020 informeert onder andere over aangetroffen hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen, zwemwater en waterplanten.

Waterplanten en waterkwaliteit

Waterplanten geven aanwijzingen over de waterkwaliteit en de toestand van het leven onder water (ecologische toestand). Uit de rapportage over 2020 komt naar voren, dat bijzondere plantensoorten vooral worden gevonden in het Schielandse deel van het beheergebied van het waterschap. Ook vermeldt het rapport een afname van het aantal plaatsen waar onderwaterplanten groeien. Vooral in de Krimpenerwaard is de afname duidelijk. Deze afname is een teken dat de ecologische toestand hier achteruitgaat.

Minder waarschuwingen voor blauwalgen

In alle zeven zwemwaterlocaties in Schieland en de Krimpenerwaard is de zwemwaterkwaliteit goed of uitstekend. De kwaliteit van het zwemwater wordt tijdens het zwemwaterseizoen (mei tot en met september) onder meer beoordeeld op de hoeveelheid bacteriën uit uitwerpselen van mensen en dieren en de hoeveelheid blauwalgen. In 2020 telde het zwemwaterseizoen in totaal 66 dagen met een waarschuwing of negatief zwemadvies vanwege giftige blauwalgen; dit aantal is niet eerder zo laag geweest.

Nieuws uit deze regio

Succesvolle start brievenactie voor een inclusiever Krimpen

Rotterdam - De eerste 73 brieven zijn binnen met een oproep doen voor een inclusiever Krimpen aan den IJssel. In het zonnetje is COC...

Open brief van Lucas van Milligen aan ds. Kort

Onze redactie ontving volgende verzoek: "Hierbij stuur ik u de open brief die ik aan Ds. Kort van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

In actie voor LHBTQI; Stop met wegkijken!

Rotterdam - COC Rotterdam organiseert een schrijfactie naar aanleiding van de aflevering #BOOS en de uitspraken van dominee Anthonie Kort om homo's te verbannen....

Rijkswaterstaat kom over de brug! Chaos op kruis verwacht

Krimpen aan den IJssel - Het is bekend dat Rijkswaterstaat de opening van de Algerabrug beheert. Medio april gaat fase 6 van de reconstructie...

Stoepkrijtactie Krimpen voor Liefde voor iedereen

Krimpen aan den IJssel - Met stoepkrijt oproepen tot liefde voor iedereen. Dat was de boodschap zaterdagmiddag die volwassenen en een aantal kinderen wilden...

Duidelijkheid EMK-gifterrein geëist door Tweede kamer

Krimpen aan den IJssel/Den Haag - Een door GroenLinks ingediende motie over het EMK-gifterrein heeft in de Tweede Kamer brede steun gekregen en is,...

Open brief D66 Krimpen: Verenigd in verscheidenheid, ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Op het Youtube kanaal #Boos verscheen een video waarin een uitspraak van Openbaar Ministerie wordt aangehaald dat in het...