Verbetering waterkwaliteit vraagt inzet en tijd

KrimpenerwaardDe inzet en maatregelen van het waterschap leiden op termijn tot verbetering van de waterkwaliteit. Dit blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “In vergelijking tot een aantal jaar geleden, zien we op meerdere vlakken verbetering van de waterkwaliteit. Onder andere bij de zwemwaterlocaties in onze regio. In 2020 de minste waarschuwingen in negen jaar.”, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Een ander voorbeeld is de afname van fosfaat in sloten en vaarten in stedelijk- en in glastuinbouwgebied. Een positieve ontwikkeling waaraan we blijven werken samen met glastuinbouwbedrijven.”

Dagelijks werkt het waterschap aan voldoende en schoon water in sloten, plassen en singels. Over de toestand en de ontwikkelingen van de kwaliteit van het water maakt het waterschap ieder jaar een verslag. De waterkwaliteitsrapportage 2020 informeert onder andere over aangetroffen hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen, zwemwater en waterplanten.

Waterplanten en waterkwaliteit

Waterplanten geven aanwijzingen over de waterkwaliteit en de toestand van het leven onder water (ecologische toestand). Uit de rapportage over 2020 komt naar voren, dat bijzondere plantensoorten vooral worden gevonden in het Schielandse deel van het beheergebied van het waterschap. Ook vermeldt het rapport een afname van het aantal plaatsen waar onderwaterplanten groeien. Vooral in de Krimpenerwaard is de afname duidelijk. Deze afname is een teken dat de ecologische toestand hier achteruitgaat.

Minder waarschuwingen voor blauwalgen

In alle zeven zwemwaterlocaties in Schieland en de Krimpenerwaard is de zwemwaterkwaliteit goed of uitstekend. De kwaliteit van het zwemwater wordt tijdens het zwemwaterseizoen (mei tot en met september) onder meer beoordeeld op de hoeveelheid bacteriën uit uitwerpselen van mensen en dieren en de hoeveelheid blauwalgen. In 2020 telde het zwemwaterseizoen in totaal 66 dagen met een waarschuwing of negatief zwemadvies vanwege giftige blauwalgen; dit aantal is niet eerder zo laag geweest.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img