19.2 C
De Bilt

Voor De Fellingen in Middelsee krijgt Leeuwarden een Rijksbijdrage van €3,5 miljoen euro

Voor een versnelling van de woningbouwontwikkeling in de buurt De Fellingen in Middelsee, krijgt de gemeente Leeuwarden een financiële bijdrage van het Rijk van €3,5 miljoen. Daarmee kan de gemeente in De Fellingen versneld betaalbare woningen realiseren.

De Fellingen

Het project De Fellingen maakt onderdeel uit van nieuwbouwwijk Middelsee. Hier komen in totaal 3.200 woningen met wijkondersteunende voorzieningen. Middelsee omvat het hele gebied tussen de Overijsselselaan en het spoor Leeuwarden-Zwolle. Het Van Harinxmakanaal vormt de noordelijke grens. De Fellingen is onderdeel van fase 2 Middelsee en ligt direct ten westen van de Overijsselselaan. Het bestemmingsplan hiervoor heeft onlangs ter inzage gelegen en wordt in het nieuwe jaar voorgelegd aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Ongedeelde buurt

Met het project wil de gemeente een gebied realiseren waar verschillende doelgroepen een thuis kunnen vinden. Er wordt nadrukkelijk ingezet op een mix van bewoners. Ook starters en mensen met een kleinere portemonnee vinden een plek in deze kwalitatief hoogwaardige omgeving. Daarnaast is er ruimte voor bewoners die toe zijn aan een volgende stap in hun wooncarrière. In De Fellingen wordt nadrukkelijk gekozen voor kleinere woningen en kleinere kavels zodat uitbreiding van de woning niet mogelijk is. Hierdoor blijft de woning beschikbaar voor de gewenste doelgroepen.

Het belangrijkste ingrediënt waarop het concept De Fellingen is gebaseerd is het stimuleren van sociale cohesie en elkaar ontmoeten. Centraal onderdeel is daarom een park van formaat, het Redbadpark.

“De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om meer betaalbare woningen versneld te realiseren. Hier draagt De Fellingen aan bij”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Daarnaast leveren we hiermee ook een bijdrage aan de landelijke opgave”, vult de wethouder aan.

Middelsee en mobiliteit

Middelsee wordt een wijk waarin de auto niet het dominante vervoermiddel wordt. De maatschappelijke opvattingen over mobiliteit veranderen. In Middelsee krijgen fietsers voorrang op het autoverkeer en profiteren optimaal van het fijnmazige fietsnetwerk. Ook worden optimale verbindingen gerealiseerd door middel van een Noord zuid doorfietsroute. Deze doorfietsroute loopt voor een groot deel door De Fellingen.

In De Fellingen wordt er nog een extra stap gezet in de ontwikkeling van mobiliteit. Al het parkeren in de wijk wordt opgelost in centrale parkeerhubs, direct toegankelijk uit de ontsluitingsweg. De auto wordt dus niet bij de woning geparkeerd. Straathubs bieden deelmobiliteit in de vorm van enkele deelauto’s en deelfietsen direct nabij de woningen. Buurthubs bieden deelmobiliteit in de vorm van meerdere deelauto’s, deel(bak)fietsen en/of scooters op loopafstand van de woningen.

Zelfs bij deze parkeervoorzieningen zal ‘ontmoeten’ onderdeel vormen van het ontwerp door hier diverse functies te combineren. Te denken valt aan oplaadplekken, pakketkluizen, deel(bak)fietsen, deelauto’s, fietsreparatie en vuilcontainers.

Maar ook bij de bouw van de woningen zie je de insteek van mobiliteit terug. Door bijvoorbeeld grotere bergingen, die geschikt zijn voor meer (bak)fietsen. Er ontstaat op deze manier meer ruimte voor leefbare en groene straatjes om te wandelen, verblijven en te spelen.

Planning

In de Fellingen komen op den duur ongeveer 650 woningen. De Fellingen wordt gerealiseerd in 3 fases. De tender voor de 1e fase voor de marktpartijen wordt in januari verwacht via TenderNed.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio