20.8 C
De Bilt

Friese polders weer klaar voor de toekomst

De polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland zijn weer klaar voor de toekomst. Hier verbreedde Wetterskip Fryslân sinds begin 2021 diverse poldersloten. Zo verbetert de waterkwaliteit en zijn de gebieden beter beschermd tegen overstromingen bij extreme neerslag. Dinsdagmiddag 5 oktober was in Workum de afronding van het werk. Bestuurder Jan van Weperen voerde symbolisch de laatste werkzaamheden uit door twee polders met elkaar te verbinden. 

Diverse werkzaamheden in de polders

Naast het verbreden van sloten voerde het waterschap diverse andere werkzaamheden uit om de watersystemen klaar te maken voor de toekomst. Zo is in polder Hemriksein Zwerver en polder Zwerver ten zuiden van Leeuwarden het gemaal Zwerver verwijderd. Ook is de aan- en afvoer van water van en naar polder Hemriksein verbeterd door onder andere de aanleg van een nieuwe inlaat onder de Wergeasterdyk. 

In polder Wirdumer Nieuwland aan de oostkant van de Swette bij Wirdum zijn enkele dammen aangepast. In polder Offerhaus ten westen van Nijega (gemeente Smallingerland) is de stuw bij de Swartewei verplaatst. 

Twee polders Workum met elkaar verbonden

In Workum vinden nu de laatste werkzaamheden plaats. Hier voegt het waterschap tussen de Hylperdyk en de Sudergoawei (N359) twee polders samen: polder Westerein (71 hectare) en polder Workumer Nieuwland (463 hectare). Om deze op elkaar aan te sluiten, is er een duiker onder de voormalige waterkering Aldedyk aangelegd. Bestuurder Jan van Weperen verwijderde dinsdagmiddag 5 oktober met een kraan een stalen damwandplank. Hiermee verbond hij de sloten aan beide kanten van de kering met elkaar.

Gemaal Workumer Nieuwland aan de Hylperdyk pompt straks het overtollige water uit de twee polders weg. Dit gemaal heeft voldoende capaciteit om beiden te bemalen. Het gemaal Westerein aan de Aldedyk heeft hierdoor geen functie meer en wordt binnenkort gesloopt.

Grondeigenaren voeren deel werk uit

In polder Workumer Nieuwland werkte Wetterskip Fryslân nauw samen met de grondeigenaren. Hier hebben de eigenaren een groot deel van de sloten zelf verbreed.

Bijdrage aan Europese doelen

De maatregelen  in de polders dragen bij aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water. De totale investering van het project is 2 miljoen euro.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio