13.1 C
De Bilt
zondag, 16 juni 2024

Vernatting Eanjumer Kolken voor waterrijk leefgebied vissen en vogels

Begin september start It Fryske Gea met vernatting van de noordoostkant van natuurgebied Eanjumer Kolken. De inrichtingswerkzaamheden, die eerder ook aan de westkant werden uitgevoerd, maken het gebied geschikter als paai- en opgroeigebied voor vissen, maar ook (weide)vogels profiteren volop mee. Het project maakt onderdeel uit van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum.

Aan de hoger gelegen noordoostzijde van de Eanjumer Kolken worden inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder de aanleg van dammen met robuustere duikers en het plaatsen van een visvriendelijke opvoerpomp en stuwen. Daarnaast worden een aantal perceelranden opgehoogd en wordt er een greppel plas-dras aangelegd. Hierna kan het waterpeil in de noordoosthoek verhoogd worden. De werkzaamheden zorgen ervoor dat het gebied geschikter is als paai- en opgroeigebied voor vissoorten als glasaal en driedoornige stekelbaars. Ook vele (weide)vogels profiteren van het hoge waterpeil.

Bezoekers

“De Eanjumer Kolken is in het voorjaar een belangrijk broedgebied voor vele (weide)vogelsoorten en tijdens de vogeltrek weten o.a. duizenden smienten, goudplevieren, wulpen, kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen het gebied te vinden als rust- en foerageergebied. Vanaf het water en de omliggende wegen is dit natuurgebied goed te beleven voor bezoekers zonder dat de aanwezige flora en fauna daarbij verstoord wordt”, vertelt opzichter Bauke Dijkstra van It Fryske Gea.

Eanjumer Kolken rustgebied voor planten en dieren

Om de rust voor plant- en diersoorten te waarborgen is natuurgebied de Eanjumer Kolken niet vrij toegankelijk. Vanaf de omringende fiets- en wandelpaden en de vaarroute Súd Ie, is er wel veel te zien en te horen. Het is een klein vogelparadijs. Weidevogels als kievit, grutto, scholekster en tuureluur zijn hier in het voorjaar te vinden, maar ook zomertaling en watersnip voelen zich thuis in het bloem- en kruidenrijke gebied.

In het verder zo open landschap vallen enkele eendenkooien met kooibossen, bestaande uit essen, populieren, iepen en een enkele zomereik duidelijk op. In holle bomen broeden kauwen, holenduiven en bergeenden. Ransuil en boomvalk laten zich hier geregeld zien. Zangvogels als tuinfluiter, bosrietzanger, spotvogel, gekraagde roodstaart, rietzanger en winterkoninkje komen hier tot broeden.

Samenwerking

Dit project is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Het programma is een samenwerking tussen gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en andere betrokken partijen per projectonderdeel. It Fryske Gea participeert in het waddenfondsprogramma Súd Ie. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio