Tweede partij Beaumix voor werk aan de Tjalmaweg

Katwijk – In de eerste week van september verwacht aannemer Boskalis de levering van een tweede partij van de bouwstof Beaumix bij de Ir. G. Tjalmaweg. De omgeving is hierover door provincie Zuid-Holland en Boskalis geïnformeerd. De Beaumix wordt gebruikt bij het verdiepen en verbreden van deze weg, dat een onderdeel is van de RijnlandRoute.

Beaumix

Recent uitgevoerd onderzoek naar onder andere de samenstelling van deze bouwstof heeft aangetoond dat deze – ondanks de op locatie zichtbare aanwezigheid van metalen – voldoet aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze nieuwe partij was al gepland, maar vanwege de onzekerheid over eventuele toekomstige effecten van de bouwstof op het milieu, en de zorgen die hierover nog steeds leven, heeft de gemeente Katwijk de provincie Zuid-Holland en Boskalis Nederland in overweging gegeven af te zien van verder gebruik van Beaumix bij de Ir. G. Tjalmaweg.

Toch doorgaan

Het verzoek van de gemeente om af te zien van verder gebruik van Beaumix is door de provincie in behandeling genomen en wordt naar verwachting na het zomerreces beantwoord. Vooruitlopend hierop handelen de provincie Zuid-Holland en Boskalis volgens de uitkomsten van het onderzoek die geen restricties opleggen voor de toepassing van de bouwstof.

Boskalis en provincie handelen niet naar zorgen gemeente

‘Het is jammer dat provincie Zuid-Holland en Boskalis niet handelen naar de zorgen die er bij ons bestuur en in de omgeving leven’, aldus wethouder Rien Nagtegaal. ‘Het onderzoek heeft weliswaar aangetoond dat het materiaal aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving voldoet, maar deze regelgeving is alleen van toepassing op genormeerde stoffen, en geeft daarmee onvoldoende zekerheid dat er op termijn geen negatieve effecten voor het milieu en de volksgezondheid optreden. Ons college roept daarom ook het Rijk op de regels voor dit soort bouwstoffen aan te scherpen’.

Tjalmaweg

In de langs de Tjalmaweg eerder toegepaste Beaumix zijn verbrande batterijen en verhoogde waardes antimoon geconstateerd. Onderzoek wijst uit dat deze toegepaste partijen voldoen aan de wettelijke voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit als geldende regelgeving. Een groot gedeelte van de aanwezige stoffen in de Beaumix zijn echter wettelijk niet genormeerd, waardoor de onderzoeksresultaten hierover geen uitspraak doen er ook geen conclusies te verbinden zijn aan de waardes hiervan en hun (mogelijke) effecten op het milieu. De regelgeving is immers alleen van toepassing op de genormeerde stoffen.

Bouwstof voldoet aan geldende normen

Omdat de Beaumix aan de geldende normen voldoet, wordt de bouwstof legitiem toegepast, en kan de gemeente Katwijk bestuurlijk niet ingrijpen. De gemeente blijft zich echter inzetten dit onderwerp op rijksniveau onder de aandacht te brengen. Uiteindelijke doel hiervan is de normering te verscherpen en normen te laten opstellen voor nu nog ongenormeerde stoffen, zodat eventuele nadelige risico’s door het gebruik van gerecyclede bouwstoffen minimaal zijn.

Meer informatie over Beaumix en het onderzoek is te vinden op www.katwijk.nl/rijnlandroute en www.rijnlandroute.nl/beaumix.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Extra treinen Leiden-Utrecht dankzij goede samenwerking

Leiden/ Utrecht - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits elk kwartier de trein pakken....

Staatssecretaris wil normen gerecyclede bouwstoffen aanpassen

Katwijk - Staatssecretaris Steven van Weyenberg heeft toegezegd zich in te gaan zetten om de wettelijke norm voor de samenstelling van gerecyclede bouwstoffen zoals...

Test- en vaccinatielocaties samen onder één dak in Hollands-Midden

De GGD Hollands Midden gaat een aantal test- en vaccinatielocaties samenvoegen. Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat door het samenbrengen...

Timpaan en BAM Wonen leveren 60 energieneutrale woningen in Lisse

Lisse -Timpaan en BAM Wonen leveren zestig energieneutrale woningen op in Nieuw Meerzicht te Lisse. Op 16 september is de symbolische eerste sleutel uitgereikt...

Kermis en Taptoe tijdens Leidens Ontzet in normaal vorm

Leiden - Eigenlijk zou er geen Taptoe en maar een kleine kermis zijn dit jaar in Leiden. Door het loslaten van de 1,5 meter...

Rijnsburg in gesprek met het college op 28 september

Rijnsburg - Voor burgemeester en wethouders staat Rijnsburg op 28 september in de schijnwerpers. 's Avonds van half 8 tot half 9 gaan ze...

Herinrichting Hoornesplein in Katwijk eind 2021 van start

Eind dit jaar start gemeente Katwijk met de herinrichting van de openbare ruimte bij het Winkelcentrum Hoornes, het Hoornesplein. Wethouder Knape: "Een belangrijke mijlpaal. Na...

Milieu-effectonderzoek laat beperkingen en kansen zien voor zonne- en windenergie in Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland, waar ook Teylingen bij hoort, heeft onderzoek laten doen naar de milieu-effecten van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). In de...