Vervanging basisscholen en gymzalen worden vernieuwd door gemeente

Katwijk – De komende 5 jaar gaat de gemeente samen met betrokken schoolbesturen aan de slag om 4 basisscholen en 2 gymzalen te verbeteren of te vervangen. Ook wordt een eerste school en gymzaal gebouwd in de toekomstige wijk Valkenhorst.

Uitvoeringsprogramma

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma ‘Integraal Huisvestingsprogramma Primair Onderwijs’ (IHP PO) voor 2021 tot 2025 geeft het college van Burgemeester en Wethouders het startsein voor de uitvoering van dit eerste deel van de huisvestingsprojecten. Voor elke school wordt onderzocht of het schoolgebouw vernieuwd of vervangen moet worden en of de huidige locatie nog steeds de beste plek is voor de school.

Kwalitatief en eigentijds onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen om in de toekomst naar eigen vermogen deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wethouder Jacco Knape: “Voor het geven van kwalitatief en eigentijds onderwijs zijn goede schoolgebouwen nodig met de juiste faciliteiten. En het is belangrijk om schoolgebouwen duurzaam te maken om op die manier bij te dragen aan een toekomstbestendig Katwijk.

Scholen en gymzalen vernieuwen

Met de betrokken schoolbesturen en kinderopvang in Katwijk is daarom hard gewerkt aan het opstellen van een plan om de komende 20 jaar schoolgebouwen en gymzalen in de gemeente te vernieuwen of te vervangen. De komende 5 jaar gaan we samen met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en het Sportbedrijf aan de slag met het vernieuwen of vervangen van de Christelijke Opleidingsschool, De Duinroos, De Burcht, de Oranje Nassauschool, twee gymzalen en de eerste basisschool en gymzaal in de toekomstige wijk Valkenhorst.”

Effectief en efficiënt

Het vernieuwen of vervangen van de scholen kost veel geld. Daarom wordt het huisvesten van de scholen projectmatig opgepakt. Hierbij kijkt de gemeente samen met de betrokken partijen of er kansen zijn om kosten te besparen. Bijvoorbeeld door waar mogelijk het huren van noodgebouwen te voorkomen door projecten integraal op te pakken. Zo kunnen leegstaande scholen uit eerdere projecten gebruikt worden als tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode. Ook opgedane kennis over slimme ontwerpen of technische oplossingen worden gedeeld tussen schoolbesturen. Op die manier wordt er effectief en efficiënt met financiële middelen omgegaan en kunnen er mogelijk financiële voordelen worden behaald. Voor een aantal scholen worden momenteel al locatieverkenningen en haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.

Huisvestingsprogramma voortgezet onderwijs

Ook wil de gemeente eenzelfde integrale en onderbouwde aanpak voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Katwijk. Daarom wordt samen met de schoolbesturen na de zomer gestart met het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs. Hierin zullen de bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen in kaart worden gebracht. Daarnaast worden de gebouwen vergeleken met de onderwijskundige behoefte in de toekomst. Het gaat om de scholen Pieter Groen en Vakcollege Rijnmond van het Andreascollege, en de locatie Rijnsburg van het Visser ’t Hooft Lyceum. Ook wordt in het integraal huisvestingplan aandacht besteedt aan de opgave die er ligt voor het voortgezet onderwijs in Valkenhorst.

Meer info

Meer informatie over de nieuwe huisvesting van de basisscholen is te vinden op www.katwijk.nl/huisvestingbasisscholen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Hof van Rijnsburg: begin met de inschrijving voor een woning

Katwijk - Voor de wijziging van het woonprogramma van het Hof van Rijnsburg, ondertekenden wethouder Gerard Mostert en Peter Ouwehand van Ouwehand Bouwen en...

Enquête over verhuur van woonruimte

Katwijk - De gemeente Katwijk is benieuwd naar de mening van haar inwoners over de verhuur van woonruimte. Via een enquête wil zij...

Kinderboerderij De Klaprooshof wordt duurzaam vernieuwd

Voorhout - Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout krijgt nieuwe, duurzame gebouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad voorgesteld om daarvoor...

Blondi van der Woude ontvangt Erepenning Katwijk

Katwijk - Donderdagavond 21 juli ontving de nietsvermoedende Blondi van der Woude, uit handen van burgemeester Cornelis Visser, de Erepenning van de gemeente Katwijk....

Toekomst Warenar is stuk duidelijker geworden

Wassenaar - De toekomst van de Warenar wordt steeds duidelijker. De gemeente Wassenaar, de parochie H. Augustinus en Stichting Beheer Warenar (SBW) zijn het...

Gemeenten Leidse regio gaan voor versterken van samenwerking in de bedrijfsvoering

De colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude willen de regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering een andere vorm gaan geven....

Katwijk houdt spreekuur en heeft prikbus om vaccinatie te stimuleren

Katwijk - De afgelopen weken heeft de gemeente Katwijk met flyers, posters en filmpjes aandacht gevraagd voor het belang van vaccineren tegen het coronavirus....

Vaccineren verloopt goed. Coronacijfers Hollands Midden week 28

Iedereen in Nederland heeft een uitnodiging gehad om zich te laten vaccineren. In de regio Hollands Midden zijn inmiddels 730.993 prikken gezet. De grote...