6.5 C
De Bilt

In opdracht van de gemeenten, Provincie Limburg en branchevertegenwoordigers in toerisme en recreatie, werken de Samenwerkende VVV’s in Limburg aan het inrichten van een dataportaal voor de vrijetijdsector in de provincie. Doel in de eerste fase is het inventariseren van de haalbaarheid van een dataportaal en het opstellen van een advies voor wat betreft de technische, organisatorische en juridische inrichting van het dataportaal voor de zuidelijke provincie.

Na deze eerste fase wordt een ‘go-no go’ gegeven door de gemeenten en de Provincie Limburg en zal bij een ‘go’ worden gewerkt aan de daadwerkelijk bouw en het verder operationaliseren van het dataportaal voor de provincie. Operationeel zal in beginsel een analyse van het totale vrijetijdsaanbod en de draagdracht voor toerisme en recreatie in de regio’s in Limburg worden opgepakt.

Spreiding toerisme

Hiermee wordt ook gewerkt aan een betere spreiding van het toerisme in Limburg zodat alle regio’s en inwoners kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van Limburg als toeristische bestemming en drukke gebieden (bijv. het Heuvelland) worden ontlast. Om dit bestemmingsmanagement vorm te geven (ontwikkelen, sturen, monitoren) op basis van feitelijkheden, is stuurinformatie nodig: relevant, actueel en makkelijk toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar.

De behoefte aan data wordt breed gedragen omdat het de basis vormt om uitvoering te geven aan de regionale visies van Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Gelet op het gezamenlijke belang en de omvang van de investerings- en exploitatiekosten ligt het voor de hand dat alle gemeenten en de provincie de handen in een slaan om het Dataportaal te realiseren. Samenwerking bevordert uniformiteit, biedt kansen voor kennisbundeling, levert schaalvoordeel, efficiencywinst en een kostenbesparing op.

Dataportaal Limburg

Er is veel data beschikbaar, maar veelal versnipperd en niet altijd goed vindbaar, actueel, bruikbaar en of makkelijk te interpreteren voor niet dagelijkse gebruikers. Ook stelt actuele data de destinatiemarketingorganisaties en brancheorganisaties in staat om de Limburgse overheden en ondernemers beter te adviseren. Verder helpt een Dataportaal ondernemers bedrijfs- en investeringsplannen te onderbouwen met actuele en relevante data. Dit draagt dan weer bij aan de kwaliteit van planideeën, vergunningaanvragen en daadwerkelijke ontwikkelingen.

Deze meerwaarde wordt bevestigd door ontwikkelaars en gebruikers van vergelijkbare dataportalen in Nederland en het buitenland. Insteek is om nadrukkelijk ook de samenwerking te zoeken met bestaande initiatieven in Nederland bij toeristische promotie-organisaties en de Landelijke Data Alliantie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Samenwerkende VVV’s doen beheer en onderhoud

Het onderhoud en beheer van vergelijkbare dataportalen is doorgaans uitbesteed aan de destinatie managementorganisaties (DMO’s) van de betreffende regio. In het geval van Limburg lijkt SVL (Samenwerkende VVV’s Limburg), het samenwerkingsverband van de vier DMO’s de meest logische en geschikte partij om de Dataportaal, in opdracht van de financiers, te beheren en te onderhouden. Dit samen met kennisinstellingen zoals Smart Service Campus in Heerlen en opleidingsinstellingen in Limburg.

Het onderzoek in de z.g. ‘pre-operationele fase’ wordt gefinancierd door de gezamenlijke gemeenten in de provincie en uit het z.g. impulsbudget van het NBTC.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio