Maastricht zet stevig in op gebruik fiets

Maastricht – De gemeente Maastricht gaat stevig inzetten op het nog meer en vaker gebruiken van de fiets en op het aanpakken van het fietsparkeerprobleem in de stad. Het stadsbestuur heeft daarvoor in oktober twee plannen vastgesteld. Het ‘Actieplan Fietsen in Maastricht’ en het ‘Actieplan Fietsparkeren Maastricht’.

Concrete maatregelen en projecten

De actieplannen bevatten concrete maatregelen en projecten die in de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Doel van beide plannen is om mensen meer en vaker de fiets te laten nemen. De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie waarbij wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit.

Actieplan Fietsen in Maastricht

Het Actieplan Fietsen in Maastricht bevat een uitvoeringsagenda met ruim 50 concrete maatregelen.

De doelen van het Actieplan zijn:

  • dat daarbij wordt overgestapt van de auto naar de fiets
  • dat van, naar en binnen de stad meer en vaker wordt gefietst
  • dat met name ook jongeren en ouderen meer en vaker gaan fietsen
  • dat voor langere reizen vaker de combinatie met de fiets en openbaar vervoer wordt gebruikt
  • dat fietsen in Maastricht een positieve beoordeling krijgt, en
  • dat fietsen in de toekomst veiliger wordt

Maatregelen

In het actieplan zijn 58 concrete maatregelen opgenomen. Enkele concrete maatregelen (fietsstraat Meerssenhoven, fietsoversteek Meerssenerweg – station Maastricht Noord) zijn uitgevoerd. Van andere maatregelen starten binnenkort de werkzaamheden of zijn de werkzaamheden kort geleden gestart. Bijvoorbeeld de fietsroute Mergelweg, het kruispunt Maasboulevard – Graanmarkt en de verbetering van het fietscomfort van de Boschstraat. In het komende jaar gaan we onder andere verder met de snelle fietsroute Maastricht – Sittard en het realiseren van permanente fietstelpunten.

Veel fietsen

Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Verkeer en Duurzaamheid): “Fietsen is gezond en meer en vaker fietsen levert een verbetering aan de bereikbaarheid van de stad, een schonere lucht en een bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen. Kortom, de fiets vervult een sleutelrol in de ontwikkeling van een toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar, leefbaar en gezonde stad. In onze stad wordt gelukkig al veel gefietst, maar het kan altijd meer en vaker. Deze twee plannen leveren daar een stevige bijdrage aan.” 

Actieplan Fietsparkeren Maastricht

In het actieplan Fietsparkeren worden zo’n 70 locaties beschreven waar sprake is van een fietsparkeerprobleem.

De doelen van het Actieplan Fietsparkeren zijn:

  • dat het aantal fietsstallingsvoorzieningen groeit
  • dat iedereen zich bewust is wordt van veilig (fiets)gedrag middels bewustwordingscampagne
  • dat er wordt samengewerkt om gevaarlijke situaties, irritaties tussen weggebruikers onderling en fietsdiefstal aan te pakken

70 locaties

De aanpak van de 70 locaties is geprioriteerd op basis van veiligheid, gesprekken met directbetrokkenen, draagvlak en tellingen van aantal fietsen. Uitvoering gebeurt met de lokale belanghebbenden zodat er sprake is van een zo breed mogelijk in de buurt gedragen maatwerkoplossing. Er kunnen locaties worden toegevoegd aan de lijst en er zullen locaties zijn waar een oplossing langer op zich zal laten wachten.

Naast de aanpak van 70 locaties, is er in het actieplan een aantal actielijnen benoemd waaronder het ontwikkelen van nieuwe parkeernormen voor de fiets, het blijven stimuleren van het gebruik van de veilige stationsstalling, de aankoop van extra mobiele stallingscapaciteit, een onderzoek naar een grootschalige inpandige stalling Markt of Vrijthof, het vaker ruimen van weesfietsen en wrakken komende periode, een onderzoek naar de mogelijkheden tot handhaving bij (studenten)woningen en een meer integrale aanpak van het fietshandhavingsprobleem.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Vanuit veiligheid is belangrijk dat de gestalde fiets zo min mogelijk overlast geeft en niet leidt tot gevaarlijke situaties. Maar dat lossen we niet alleen op met handhaving, daar is meer voor nodig. Daarom bekijken we met onder andere ondernemersverenigingen, scholen en universiteit, bewoners en fietsers zelf wat we samen kunnen doen om te zorgen dat we overlast en gevaarlijke situaties voorkomen. Liefst zonder dat we hoeven te handhaven, want dat is het laatste middel wat de gemeente betreft.”

Samenwerking

Beide actieplannen zijn in samenwerking met belanghebbenden en partners opgesteld. Hiervoor hebben in de eerste maanden van 2020 werksessies plaatsgevonden en zijn gesprekken gevoerd met delegaties van de Fietsersbond, buurgemeentes in binnen- en buitenland, Provincie Limburg, Zuid-Limburg Bereikbaar en de Verkeersveiligheidsgroep Maastricht. Bovenal hebben we geluisterd naar de Maastrichtse fietser. Zo organiseerde Zuid-Limburg Bereikbaar op verzoek van de gemeente Maastricht een focusgroep van enthousiaste Maastrichtenaren die regelmatig fietsen.

Fietsparkeren

Specifiek op het gebied van fietsparkeren sprak de gemeente aanvullend met Arriva, de Fietsersbond, Maastricht Bereikbaar, Samen Onbeperkt, diverse buurtnetwerken, ondernemers, het overleg van Bewoners Ondernemers en Studenten (BOS), Koninklijk Horeca Maastricht/Heuvelland, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM), Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, studentenverenigingen, Katholieke Bond van Ouderen (KBO Limburg), Swapfiets en exploitanten van de fietsstallingen in de stad.

Een belangrijke groep fietsers bestaat uit (internationale) studenten. Via de Student Challenge Board van de UM zullen ook zij zich buigen over het thema veilig fietsen in Maastricht. Wat hebben studenten nodig om veilig te kunnen fietsen? Hoe willen zij meedoen? En via welke kanalen willen zij worden geïnformeerd?

Vervolg

Vanaf het voorjaar van 2021 zal vanuit de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar met voorlichtings- en bewustwordingsacties extra worden ingezet op veilig fietsen in de stad. In de loop van het jaar worden circa 40 locaties aangepakt in het centrum van de stad. 

Plannen lezen?

Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/fietsen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Doorzoekingen in woningen om kinderporno

Venray/Kerkrade/Maastricht - De politie heeft de afgelopen dagen op drie plaatsen doorzoekingen verricht die mogelijk verband houden met kinderporno. Er zijn geen mensen aangehouden. De...

Meeste bewoners rondom Chemelot voelen zich niet onveilig

Maastricht - Het RIVM presenteert vandaag de resultaten van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot. Daaruit blijkt onder andere dat...

Kortingsregeling voor commerciële huurders Maastricht

Maastricht - De gemeente Maastricht biedt haar huurders van commercieel vastgoed een kortingsregeling aan voor vooralsnog de periode 15 maart 2020 tot en met...

Scooterstalling stationsgebouw Maastricht geopend

Maastricht - Vanochtend is de inpandige scooterstalling in het stationsgebouw geopend. De stalling is dagelijks geopend en heeft plek voor circa 130 bromfietsen en...

Proef grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in Belgisch- en Nederlands-Limburg een succes

Maastricht - De in 2018 gestarte proef om inwoners uit Belgisch- en Nederlands-Limburg aan het werk te helpen over de grens is een succes....

Mergelland fietsroute, terug van weggeweest

Valkenburg a/d Geul - Menig fietser zal zich de uitdagende kilometers van de Mergellandroute heugen. Die glooiende Zuid-Limburgse fietswegen langs prachtige vakwerkboerderijen, groeves en...

‘Knopen Lopen-wandelnetwerk’ nieuw in gezamelijk Zuid Limburg

Valkenburg aan de Geul - Vandaag tekenen de zestien Zuid-Limburgse gemeenten in Valkenburg aan de Geul de Samenwerkingsovereenkomst ‘Knopen Lopen’ voor de aanbesteding van...

Verkiezing vestingsteden: Valkenburg straks de mooiste van Nederland?

Valkenburg aan de Geul - Dit jaar houdt de ANWB een verkiezing onder vestingsteden tot 40.000 inwoners. Het betreft vestingsteden die een beschermd...