Maastricht zet stevig in op gebruik fiets

Maastricht – De gemeente Maastricht gaat stevig inzetten op het nog meer en vaker gebruiken van de fiets en op het aanpakken van het fietsparkeerprobleem in de stad. Het stadsbestuur heeft daarvoor in oktober twee plannen vastgesteld. Het ‘Actieplan Fietsen in Maastricht’ en het ‘Actieplan Fietsparkeren Maastricht’.

Concrete maatregelen en projecten

De actieplannen bevatten concrete maatregelen en projecten die in de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Doel van beide plannen is om mensen meer en vaker de fiets te laten nemen. De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie waarbij wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit.

Actieplan Fietsen in Maastricht

Het Actieplan Fietsen in Maastricht bevat een uitvoeringsagenda met ruim 50 concrete maatregelen.

De doelen van het Actieplan zijn:

  • dat daarbij wordt overgestapt van de auto naar de fiets
  • dat van, naar en binnen de stad meer en vaker wordt gefietst
  • dat met name ook jongeren en ouderen meer en vaker gaan fietsen
  • dat voor langere reizen vaker de combinatie met de fiets en openbaar vervoer wordt gebruikt
  • dat fietsen in Maastricht een positieve beoordeling krijgt, en
  • dat fietsen in de toekomst veiliger wordt

Maatregelen

In het actieplan zijn 58 concrete maatregelen opgenomen. Enkele concrete maatregelen (fietsstraat Meerssenhoven, fietsoversteek Meerssenerweg – station Maastricht Noord) zijn uitgevoerd. Van andere maatregelen starten binnenkort de werkzaamheden of zijn de werkzaamheden kort geleden gestart. Bijvoorbeeld de fietsroute Mergelweg, het kruispunt Maasboulevard – Graanmarkt en de verbetering van het fietscomfort van de Boschstraat. In het komende jaar gaan we onder andere verder met de snelle fietsroute Maastricht – Sittard en het realiseren van permanente fietstelpunten.

Veel fietsen

Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Verkeer en Duurzaamheid): “Fietsen is gezond en meer en vaker fietsen levert een verbetering aan de bereikbaarheid van de stad, een schonere lucht en een bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen. Kortom, de fiets vervult een sleutelrol in de ontwikkeling van een toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar, leefbaar en gezonde stad. In onze stad wordt gelukkig al veel gefietst, maar het kan altijd meer en vaker. Deze twee plannen leveren daar een stevige bijdrage aan.” 

Actieplan Fietsparkeren Maastricht

In het actieplan Fietsparkeren worden zo’n 70 locaties beschreven waar sprake is van een fietsparkeerprobleem.

De doelen van het Actieplan Fietsparkeren zijn:

  • dat het aantal fietsstallingsvoorzieningen groeit
  • dat iedereen zich bewust is wordt van veilig (fiets)gedrag middels bewustwordingscampagne
  • dat er wordt samengewerkt om gevaarlijke situaties, irritaties tussen weggebruikers onderling en fietsdiefstal aan te pakken

70 locaties

De aanpak van de 70 locaties is geprioriteerd op basis van veiligheid, gesprekken met directbetrokkenen, draagvlak en tellingen van aantal fietsen. Uitvoering gebeurt met de lokale belanghebbenden zodat er sprake is van een zo breed mogelijk in de buurt gedragen maatwerkoplossing. Er kunnen locaties worden toegevoegd aan de lijst en er zullen locaties zijn waar een oplossing langer op zich zal laten wachten.

Naast de aanpak van 70 locaties, is er in het actieplan een aantal actielijnen benoemd waaronder het ontwikkelen van nieuwe parkeernormen voor de fiets, het blijven stimuleren van het gebruik van de veilige stationsstalling, de aankoop van extra mobiele stallingscapaciteit, een onderzoek naar een grootschalige inpandige stalling Markt of Vrijthof, het vaker ruimen van weesfietsen en wrakken komende periode, een onderzoek naar de mogelijkheden tot handhaving bij (studenten)woningen en een meer integrale aanpak van het fietshandhavingsprobleem.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Vanuit veiligheid is belangrijk dat de gestalde fiets zo min mogelijk overlast geeft en niet leidt tot gevaarlijke situaties. Maar dat lossen we niet alleen op met handhaving, daar is meer voor nodig. Daarom bekijken we met onder andere ondernemersverenigingen, scholen en universiteit, bewoners en fietsers zelf wat we samen kunnen doen om te zorgen dat we overlast en gevaarlijke situaties voorkomen. Liefst zonder dat we hoeven te handhaven, want dat is het laatste middel wat de gemeente betreft.”

Samenwerking

Beide actieplannen zijn in samenwerking met belanghebbenden en partners opgesteld. Hiervoor hebben in de eerste maanden van 2020 werksessies plaatsgevonden en zijn gesprekken gevoerd met delegaties van de Fietsersbond, buurgemeentes in binnen- en buitenland, Provincie Limburg, Zuid-Limburg Bereikbaar en de Verkeersveiligheidsgroep Maastricht. Bovenal hebben we geluisterd naar de Maastrichtse fietser. Zo organiseerde Zuid-Limburg Bereikbaar op verzoek van de gemeente Maastricht een focusgroep van enthousiaste Maastrichtenaren die regelmatig fietsen.

Fietsparkeren

Specifiek op het gebied van fietsparkeren sprak de gemeente aanvullend met Arriva, de Fietsersbond, Maastricht Bereikbaar, Samen Onbeperkt, diverse buurtnetwerken, ondernemers, het overleg van Bewoners Ondernemers en Studenten (BOS), Koninklijk Horeca Maastricht/Heuvelland, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM), Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, studentenverenigingen, Katholieke Bond van Ouderen (KBO Limburg), Swapfiets en exploitanten van de fietsstallingen in de stad.

Een belangrijke groep fietsers bestaat uit (internationale) studenten. Via de Student Challenge Board van de UM zullen ook zij zich buigen over het thema veilig fietsen in Maastricht. Wat hebben studenten nodig om veilig te kunnen fietsen? Hoe willen zij meedoen? En via welke kanalen willen zij worden geïnformeerd?

Vervolg

Vanaf het voorjaar van 2021 zal vanuit de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar met voorlichtings- en bewustwordingsacties extra worden ingezet op veilig fietsen in de stad. In de loop van het jaar worden circa 40 locaties aangepakt in het centrum van de stad. 

Plannen lezen?

Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/fietsen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Jean Boelen, directeur van Theater aan het Vrijthof met pensioen

Maastricht – Interim-directeur Jean Boelen van Theater aan het Vrijthof gaat per 1 februari 2021 met pensioen. Boelen is sinds september 2016 verbonden aan...

Hondenverbod op Brunssumse begraafplaatsen

Brunssum - Op de Brunssumse begraafplaatsen geldt vanaf 1 februari 2021 een hondenverbod. Het verbod houdt in dat een hond niet mag lopen of...

Flikken Maastricht krijgt Teken van Verdienste

Maastricht - Burgemeester Annemarie Penn-te Strake heeft het stedelijk ‘Teken van Verdienste’ uitgereikt aan televisieprogramma Flikken Maastricht. De inmiddels langstlopende politieserie van Nederland kreeg...

Boyband Fource treed op in Theater aan het Vrijthof in Maastricht

Maastricht – Nadat de jongens elkaar leerden kennen bij de audities voor het Junior Songfestival, gingen ze door als boyband Fource, wonnen het Junior...

MECC Maastricht krijgt Overbruggingskrediet en huuraanpassing

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft besloten een overbruggingskrediet te verstrekken aan MECC Maastricht. Als gevolg van de coronacrisis is de...

Enquête over randvoorwaarden ‘beste locatie’ nieuw kindcentrum aan de groene loper

Maastricht - Via een omgevingsenquête kunnen in november huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied rondom de Groene Loper meedoen om ideeën...

Toch geen hoger beroep na vrijspraak NS in strafzaak Limburg

Maastricht - Het Openbaar Ministerie heeft het hoger beroep in de strafzaak tegen NS ingetrokken. De strafzaak had betrekking op de aanbesteding van het...

Geef een jas: tussenstand 74 jassen

Brunssum - Actie Geef een jas heeft in één week tijd 74 winterjassen gedoneerd gekregen door inwoners van Brunssum . De actie...