Proef rattenbestrijding in Maastricht op nieuwe manier

Maastricht start in juni een proef in de wijk Nazareth met een innovatieve manier van rattenbestrijding in de riolering zelf. De zogenaamde ‘smart rioleringsval’ wordt in de putten van de riolering geplaatst en doodt de bruine rat snel en doeltreffend. De proef past in het beleid van de gemeente om de bruine rat, die steeds meer overlast bezorgt, te bestrijden.

Bruine rat

De bruine rat leeft voornamelijk in het rioleringsstelsel. Soms verlaten ze het riool door breuken, scheuren of via kolken en veroorzaken dan bovengronds overlast. De rat wordt op dit moment in de openbare ruimte voornamelijk met klemmen en zo min mogelijk met gif bestreden. De nieuwe methode pakt het probleem echter bij de bron aan, in de riolering zelf. Twee sensoren in de val zorgen ervoor dat de val geactiveerd wordt als er een rat onderdoor loopt. De rat wordt snel en efficiënt gedood, waarna hij door het rioolwater wordt afgevoerd.

Pilot in Nazareth

De pilot wordt uitgevoerd in de wijk Nazareth, omdat er bij Stadsbeheer veel meldingen over rattenoverlast binnenkomen uit deze wijk. Aangezien de riolering in Nazareth direct onder de kolken ligt kunnen ratten makkelijker dan op andere plekken het riool verlaten.

Stadsbeheer start begin juni, in samenwerking met de leverancier van de vallen (Anticimex) en Woonpunt, een pilot met 15 smart rioleringsvallen in de wijk. Elke val geeft aan hoe vaak hij “geslagen” heeft, zodat gemonitord kan worden hoeveel ratten op welke plaatsen gedood worden. Is een stuk riolering relatief “rat-vrij” (geen slagen meer), dan kan de val naar een volgende put verplaatst worden. Zo kan structureel de hele wijk aangepakt worden.

Bewoners gedrag

Naast de bestrijding van bruine ratten in de riolering en de openbare ruimte, speelt het eigen gedrag van inwoners een belangrijke rol in rattenbestrijding. Daarom gaan medewerkers van de gemeente de komende periode in samenwerking met Anticimex en Woonpunt bewoners informeren via voorlichtingsavonden, brieven en artikelen in wijk- en woonbladen. De informatie is erop gericht om tips te geven hoe men zelf overlast van ratten kan voorkomen door bijvoorbeeld afval tegen te gaan. Ook worden bewoners opgeroepen om rattenoverlast te melden. Dat kan via de app ‘Maastricht meldt’ en de website van de gemeente https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-melden of telefonisch via 14043.

Populatie ratten in riool verminderen

Wethouder Aarts: ‘door deze nieuwe methode toe te passen zal de populatie ratten in het riool verkleinen, waardoor minder ratten het riool verlaten en bovengronds overlast kan worden voorkomen. Dit in combinatie met voorlichting over wat bewoners zelf kunnen doen om overlast te voorkomen, verwacht ik dat op termijn de overlast zal afnemen. Ook zal er bovengronds op termijn minder bestrijding nodig zijn en kan het gebruik van gif geminimaliseerd worden. Dit is duurzamer en diervriendelijker’

Proef van 1 jaar

De proef in Nazareth duurt één jaar tot juni 2022. Bewoners van Nazareth worden deze week via een huis aan huis brief over de proef geïnformeerd. Gedurende het jaar wordt via monitoring bijgehouden hoeveel ratten er door de vallen worden gedood. Ook wordt bijgehouden hoeveel meldingen de bewoners zelf doen. Verspreid door de wijk worden 30 bovengrondse klemmen geplaatst. En ook deze vangsten worden geregistreerd. Na deze proef moet duidelijk worden of deze methode breder kan worden toegepast in Maastricht en of er geld voor is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Herstelplan Valkenburg aan de Geul eensgezind door gemeenteraad gesteund

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat voortvarend aan de slag met de wederopbouw na de watersnoodramp in juli. De plannen hiervoor kunnen rekenen...

Sfeervol Kerstevenement op het Vrijthof

Maastricht - De Maastrichtse ondernemer Yvo Gustings (Trichter B.V), ondersteund door de Vrijthof ondernemers Henri Hochstenbag, Loek Rekko en Jeanine Geurts (Ice*Amsterdam) organiseert een...

Hoogleraar Loe Feijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sittard-Geleen – Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 8 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Loe Feijs uit Sittard bij gelegenheid van zijn afscheid...

Openbare ruimte Sittard-Geleen verrijkt met reeks nieuwe kunstwerken

Sittard-Geleen –   De gemeente Sittard-Geleen verwelkomt op korte termijn een aantal nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Op 10 oktober heeft burgemeester Hans Verheijen samen...

Nieuw toeristisch magazine voor Zuid-Limburg

Visit Zuid-Limburg start met de ontwikkeling van een nieuw toeristisch magazine voor heel Zuid-Limburg. Helemaal in overeenstemming met de visie ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ en...

Speld van verdienste voor Dieter van Gortel

Sittard-Geleen – Loco-burgemeester Pieter Meekels heeft op donderdag 30 september de Speld van Verdienste van de gemeente Sittard-Geleen uitgereikt aan Dieter van Gortel. De heer...

Knikkeren keert terug in Kerkrade

Kerkrade - Knikkeren, wie heeft dat vroeger niet gedaan? We vonden het toch allemaal leuk! Om het buiten spelen en bewegen voor kinderen te...

Maastricht kijkt uit naar Koningsdag 2022

Maastricht - De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vandaag bekend dat de Koning op 27 april 2022 alsnog zijn verjaardag viert in Maastricht. Aanvankelijk was de bedoeling...