Proef rattenbestrijding in Maastricht op nieuwe manier

Maastricht start in juni een proef in de wijk Nazareth met een innovatieve manier van rattenbestrijding in de riolering zelf. De zogenaamde ‘smart rioleringsval’ wordt in de putten van de riolering geplaatst en doodt de bruine rat snel en doeltreffend. De proef past in het beleid van de gemeente om de bruine rat, die steeds meer overlast bezorgt, te bestrijden.

Bruine rat

De bruine rat leeft voornamelijk in het rioleringsstelsel. Soms verlaten ze het riool door breuken, scheuren of via kolken en veroorzaken dan bovengronds overlast. De rat wordt op dit moment in de openbare ruimte voornamelijk met klemmen en zo min mogelijk met gif bestreden. De nieuwe methode pakt het probleem echter bij de bron aan, in de riolering zelf. Twee sensoren in de val zorgen ervoor dat de val geactiveerd wordt als er een rat onderdoor loopt. De rat wordt snel en efficiënt gedood, waarna hij door het rioolwater wordt afgevoerd.

Pilot in Nazareth

De pilot wordt uitgevoerd in de wijk Nazareth, omdat er bij Stadsbeheer veel meldingen over rattenoverlast binnenkomen uit deze wijk. Aangezien de riolering in Nazareth direct onder de kolken ligt kunnen ratten makkelijker dan op andere plekken het riool verlaten.

Stadsbeheer start begin juni, in samenwerking met de leverancier van de vallen (Anticimex) en Woonpunt, een pilot met 15 smart rioleringsvallen in de wijk. Elke val geeft aan hoe vaak hij “geslagen” heeft, zodat gemonitord kan worden hoeveel ratten op welke plaatsen gedood worden. Is een stuk riolering relatief “rat-vrij” (geen slagen meer), dan kan de val naar een volgende put verplaatst worden. Zo kan structureel de hele wijk aangepakt worden.

Bewoners gedrag

Naast de bestrijding van bruine ratten in de riolering en de openbare ruimte, speelt het eigen gedrag van inwoners een belangrijke rol in rattenbestrijding. Daarom gaan medewerkers van de gemeente de komende periode in samenwerking met Anticimex en Woonpunt bewoners informeren via voorlichtingsavonden, brieven en artikelen in wijk- en woonbladen. De informatie is erop gericht om tips te geven hoe men zelf overlast van ratten kan voorkomen door bijvoorbeeld afval tegen te gaan. Ook worden bewoners opgeroepen om rattenoverlast te melden. Dat kan via de app ‘Maastricht meldt’ en de website van de gemeente https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-melden of telefonisch via 14043.

Populatie ratten in riool verminderen

Wethouder Aarts: ‘door deze nieuwe methode toe te passen zal de populatie ratten in het riool verkleinen, waardoor minder ratten het riool verlaten en bovengronds overlast kan worden voorkomen. Dit in combinatie met voorlichting over wat bewoners zelf kunnen doen om overlast te voorkomen, verwacht ik dat op termijn de overlast zal afnemen. Ook zal er bovengronds op termijn minder bestrijding nodig zijn en kan het gebruik van gif geminimaliseerd worden. Dit is duurzamer en diervriendelijker’

Proef van 1 jaar

De proef in Nazareth duurt één jaar tot juni 2022. Bewoners van Nazareth worden deze week via een huis aan huis brief over de proef geïnformeerd. Gedurende het jaar wordt via monitoring bijgehouden hoeveel ratten er door de vallen worden gedood. Ook wordt bijgehouden hoeveel meldingen de bewoners zelf doen. Verspreid door de wijk worden 30 bovengrondse klemmen geplaatst. En ook deze vangsten worden geregistreerd. Na deze proef moet duidelijk worden of deze methode breder kan worden toegepast in Maastricht en of er geld voor is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Samen op pad met Busplus Heerlen

Heerlen - Niet mobiel en toch op pad? Mensen ontmoeten en samen uitstapjes maken? Rijd dan, vanaf vrijdag 11 juni, mee met Busplus Heerlen!...

Tijdelijk wethouderschap Rob Schwillens wordt met 16 weken verlengd

Beek - Het tijdelijk wethouderschap van Rob Schwillens wordt met een periode van zestien weken verlengd. Daartoe heeft de gemeenteraad van Beek op donderdagavond...

Beekdaelen: rondom IKL geen onregelmatigheden geconcludeerd

Beekdaelen - Het onderzoek van de Provincie Limburg naar de gang van zaken rond IKL, Stichting Paardensport Limburg en oud gedeputeerde Vrehen, was voor...

Kunstenfestival Musica Sacra en Schouwburg De Domijnen presenteren de festivalprelude in Sittard – Geleen

Maastricht – Met het oog op een bredere verspreiding en beleving van het festival hebben Schouwburg De Domijnen en Musica Sacra de handen in...

Intrekken precarioverordening 2021 en vergoeding precariobelasting 2020

Landgraaf - Op dinsdag 25 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf besloten om de raad voor te stellen om de...

Hennepplantage aangetroffen in Walem

Walem - Afgelopen woensdag heeft de politie een hennepplantage aangetroffen in een pand in Walem, een buitengebied in Valkenburg aan de Geul. Op grond...

Meanderende Maas: stuurgroep stemt in met voorlopig ontwerp

Den Bosch - Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied van de stuurgroep Meanderende Maas is gereed en heeft de instemming van de...

Burgemeester brengt ode met draaiorgel aan gedecoreerden

Elsloo/Meers/ Berg a/d Maas - Vanochtend legde burgemeester Leurs-Mordang van Stein een wel heel speciaal bezoekje af bij 3 van haar inwoners. Samen met...