13.3 C
De Bilt

Integrale controles op bedrijventerrein Arnestein en Ramsburg

Middelburg – Op 17 juni vond er opnieuw een gezamenlijke controle plaats door de gemeente, politie, Belastingdienst, Orionis Walcheren, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Dit maal ging het om een aantal bedrijven en locaties op bedrijventerrein Arnestein en Ramsburg in Middelburg. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

Gezonde bedrijventerreinen

“Met deze acties willen we bereiken dat Arnestein en Ramsburg gezonde bedrijventerreinen blijven, waar ondermijnende criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten. Op Arnestein en Ramsburg moet iedereen de geldende wet- en regelgeving naleven, net als alle andere Middelburgse ondernemers en inwoners. Door deze acties zorgen we ervoor dat eerlijke bedrijven alle ruimte krijgen om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen”, aldus burgemeester Harald Bergmann.

In tegenstelling tot vorige week, zijn er deze keer een flink aantal overtredingen geconstateerd. Dit neemt niet weg dat er ook bedrijven waren die het goed voor elkaar hadden. Gezien het resultaat van deze controle en ook eerdere controles zullen er meer controles volgen op Arnestein, Ramsburg en bij bedrijven buiten deze bedrijventerreinen.

Resultaat controles

Tijdens de controle van gisteren zijn zeven locaties onderzocht. Er zijn flink wat overtredingen geconstateerd en zaken die nader onderzoek vragen. Dit betreft onder andere het volgende:

 • Diverse overtredingen en tekortkomingen van de milieu- en bouwregelgeving. In één geval was er sprake van een milieudelict vanwege de overtreding van diverse regels op milieugebied. Voor al deze overtredingen wordt een bestuurlijk handhavingstraject opgestart.
 • Nader onderzoek naar de brandveiligheid bij een bedrijf.
 • Aanleiding voor vier vervolgonderzoeken door de Belastingdienst bij bedrijven.
 • Eén onderzoek naar iemand die op papier al jaren geen inkomsten heeft.
 • Vier personen die werkten zonder arbeidsovereenkomst (zwartwerkers).
 • Overtreding Arbeidstijdenwet.
 • Eén persoon die aan het werk was terwijl deze een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.
 • Inbeslagname van drie aanhangers die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.
 • Inbeslagname van één voertuig waarmee al langere tijd zonder rijbewijs en verzekering werd gereden.
 • Nader onderzoek naar een elektriciteitsmeter die niet functioneerde, waardoor mogelijk stoom buiten de meter om werd afgenomen.
 • Acht bekeuringen op grond van de Wegenverkeerswet, waaronder het afslaan op een plaats waar dat niet is toegestaan.

Naast bovenstaande zaken heeft de controle veel interessante informatie opgeleverd voor de diverse deelnemende partijen.

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van bestemmingsplan en milieu- en bouwregelgeving. Ook is gecontroleerd op foutief geparkeerde voertuigen en bestuurders die zich niet aan de Wegenverkeerswet hielden. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen zoals

bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Orionis Walcheren heeft gekeken naar de naleving van de Participatiewet en Tozo regelingen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gecontroleerd op illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting en andere vormen van arbeidsmarktfraude. Tevens hebben zij gekeken naar de arbeidsomstandigheden en -tijden. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit heeft gezocht naar gestolen voertuigen en onderdelen van voertuigen. Tot slot heeft de politie gelet op signalen van ondermijning en heeft opgetreden tegen strafbare feiten. Daarnaast hebben ze het in- en uitgaande verkeer van Arnestein en Ramsburg gecontroleerd.

Ondermijning

Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat iedereen eerlijke kansen krijgt. De leefomgeving in onze gemeente moet veilig zijn en blijven. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld overtreding van wet- en regelgeving of uitkeringsfraude, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en hier bij misstanden iets aan te doen. Achter de schermen werken alle overheidspartners samen hier hard aan. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen als deze, wanneer er een zichtbare actie is.

Ben je op een bedrijventerrein en zie je zelf iets merkwaardigs? Zijn de openingstijden beperkt, lijkt het meer op een ontmoetingsplek of zie je weinig klandizie? Meld het dan bij de politie door te bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio