14.5 C
De Bilt

Integrale mobiliteitscontrole Walcheren levert flink aantal overtredingen op

Donderdag 26 oktober heeft tussen 14.00 uur en 22.00 uur een grootschalige, integrale verkeerscontrole op Walcheren plaatsgevonden. Er is een flink aantal overtredingen en misstanden geconstateerd. Het was een controle van politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, Orionis Walcheren, Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Walcherse gemeenten.

Op verschillende locaties op Walcheren werden voertuigen gescand met ANPR-camera’s (Automatic NumberPlate Recognition). Als er aanleiding toe was, verwezen motorrijders van de politie en de Koninklijke Marechaussee de voertuigen naar de opstelplaats voor hulpdiensten langs de Schietbaan in Middelburg (tussen 14.00 uur en 17.30 uur) en een terrein aan de Marie Curieweg in Ritthem (tussen 18.30 en 22.00 uur), waar ze uitgebreid werden gecontroleerd. Bij ruim 65 voertuigen en/of personen was iets justitieel, strafrechtelijk en/of fiscaal niet in orde.

Politie

Door de politie werden 38 bekeuringen uitgeschreven voor onder meer het niet tonen van een rijbewijs of identiteitsbewijs, het rijden zonder gordel, het rijden met verlopen APK, bellen tijdens het rijden, te hard rijden, onjuiste belading van een aanhangwagen en het rijden met te donkere ramen. Daarnaast was er een bestuurder die geen rijbewijs had. Ook hadden 5 bestuurders een positieve speekseltest (drugsgebruik) waarna een bloedproef is afgenomen en waarvoor ze een rijverbod kregen.

Twee bestuurders weigerden een speekseltest en kregen hiervoor een bekeuring. De politie nam verder een gebruikershoeveelheid softdrugs in beslag. Tot slot is 1 scooter in beslag genomen voor nader onderzoek, reden 2 scooters harder dan de toegestane snelheid en is 1 begrenzer van een scooter in beslag genomen.

Belastingdienst en Douane

De Belastingdienst gaat bij 6 personen nader onderzoek doen. Daarnaast kregen 2 bestuurders/eigenaren elk een boete van € 1.500 vanwege het rijden met buitenlands kenteken terwijl ze in Nederland staan ingeschreven. Ook kreeg een bestuurder een boete van € 800 omdat deze geen kentekenbewijs van de groene plaat bij zich had. Verder krijgen 2 personen een boete omdat ze in een voertuig reden waarvan het kenteken was geschorst. Tot slot heeft de Douane een aantal pakjes illegale sigaretten in beslag genomen.

Orionis Walcheren

De medewerkers van Orionis Walcheren gaan bij 5 personen nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de uitkering.

Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie gaat in 2 gevallen nader onderzoek doen of wel wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Informatie

Tot slot leverde de controle informatie op die door de deelnemende partijen kan worden gebruikt in lopende en eventuele nieuwe onderzoeken.

Doel van de controle

Eén van de doelen van deze controle was het zichtbaar aanpakken van fraude en misstanden en daardoor het vergroten van de nalevingsbereidheid onder inwoners en bezoekers van Walcheren.

Deze controle vond ook plaats in het kader van de geïntensiveerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat onze gemeenten veilig zijn en blijven. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld onverklaarbaar vermogen of witwassen, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen.

Achter de schermen wordt hier door alle overheidspartners samen dan ook hard aan gewerkt. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen dat er integrale controles worden uitgevoerd. Hierdoor wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en verstoord.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is de taak van ons allemaal

We vragen u om vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken te melden. Signalen kunt u melden bij de politie (spoed 112 anders 0900-8844), de gemeente of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd.

Op deze manier kunnen we samen zorgdragen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio