7.9 C
De Bilt

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Milieueffectrapportage Waterpark Veerse Meer aangevuld door gemeente Middelburg

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is door de gemeente Middelburg gevraagd te adviseren over de volledigheid van de MER Waterpark Veerse Meer. De Commissie voor de m.e.r. publiceert vandaag dat, hoewel er op veel punten voldoende informatie verstrekt wordt, nog een drietal punten onvoldoende onderbouwd is.

Opdracht voor meer informatie

De Commissie heeft de gemeente over deze punten eind mei geïnformeerd. Daarop heeft gemeente Middelburg opdracht gegeven om de aanvullende informatie te verzamelen en om aanvullend onderzoek te doen. Deze extra informatie is inmiddels beschikbaar en wordt toegevoegd aan de MER Waterpark Veerse Meer.

Waterpark Veerse Meer

In het nieuwe bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer staan natuur en milieu centraal. Het plan is zo ontwikkeld dat de effecten op de natuur en de omgeving minimaal zijn ten opzichte van de huidig vergunde opzet van het Waterpark. Zo komt er meer natuur tussen de accommodaties, krijgt het park en de directe omgeving het uiterlijk van het oorspronkelijke landschap van Nico de Jonge terug en wordt er een beschermd natuurgebied aan het park toegevoegd.

Belangrijke grondlegger

De Jonge was in de jaren ’60 de belangrijkste grondlegger van het landschapsplan voor het Veerse Meer. Hierbij wordt gekeken naar wat past in het omliggende landschap en wordt rekening gehouden met de natuur. Er wordt natuur geproduceerd en niet geconsumeerd. Tevens zal de energievoorziening van de woningen en de centrumvoorzieningen voor een groot gedeelte CO2 en stikstofvrij zijn, o.a. door verwarming o.b.v. bodemwarmte.

3 punten die de Commissie voor de m.e.r. signaleert

Verstoring niet-broedvogels door vaarbewegingen

De Commissie geeft aan dat niet duidelijk is of niet-broedvogels verstoord kunnen worden door vaarbewegingen vanaf het park. Driestar en de gemeente concluderen, op basis van een nieuwe analyse van het aantal vaarbewegingen, dat toename van het aantal vaarbewegingen niet tot extra verstoring van de vogels leidt. Er zullen onder het nieuwe bestemmingsplan veel minder vaarbewegingen mogelijk zijn dan in het nu geldende bestemmingsplan. Er is inmiddels een detailanalyse van vogel-verblijfplaatsen gemaakt en een aangepaste vaarbeweging-analyse. Daaruit blijkt dat de vaarbewegingen niet tot extra verstoring van de vogels leiden.

Stikstofuitstoot van akkerbouwgronden

De uitbreiding van het Waterpark en het realiseren van een nieuw natuurgebied van 14 ha. wordt voorzien op akkerbouwgrond. Bij akkerbouw wordt bemesting toegepast die stikstof uitstoot. Door het uit gebruik nemen van deze akkerbouwgrond wordt dus de stikstofuitstoot beperkt. De Commissie signaleert een tekortkoming in de berekening hiervan. Inmiddels is hiervoor een aangepaste berekening gemaakt. Deze is opgenomen in de totale stikstofanalyse van de realisatie van het park, waaruit blijkt dat realisatie van het park niet leidt tot significante negatieve effecten op Natura2000 gebieden en het Natuur netwerk Zeeland (NNZ).

Visualisatie van Glijbaantoren

Ten slotte vraagt de Commissie voor de m.e.r. om visualisaties van de glijbaantoren van het zwembad om te zien in hoeverre deze uitsteekt boven het landschap. Inmiddels zijn deze visualisaties gemaakt conform het advies van de Commissie voor de m.e.r. Hieruit blijkt dat de glijbaantoren vanaf het Veerse Meer en vanaf de doorgaande wegen nauwelijks zichtbaar is door de hoge omringende boompartijen.

De MER Waterpark Veerse Meer wordt op de genoemde punten aangevuld.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio