20.3 C
De Bilt

Extra stap voor R-net busbaan Leiden Katwijk: aanvullend milieuonderzoek

Voor de aanleg van de R-net busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei gaat de provincie Zuid-Holland aanvullend milieuonderzoek doen. Dit is een gevolg van de aangescherpte regels ten aanzien van stikstof. Als eerste stap in deze procedure is nu een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin staat wat voor aanvullend milieuonderzoek er zal worden gedaan en op welke manier. De NRD ligt vanaf 20 februari tot en met 2 april 2023 ter inzage. Dit betekent dat de omgeving er een reactie op mag geven.

Milieuonderzoek

Het aanvullend milieuonderzoek heeft te maken met de aangescherpte eisen over stikstof bij Natura 2000-gebieden. Het onderzoek gebeurt door het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Waar het onderzoek zich precies op richt en op welke manier het wordt uitgevoerd, wordt vooraf bepaald in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Tijdens de terinzagelegging van 20 februari tot en met 2 april 2023 kan de omgeving de NRD inzien en eventuele zienswijzen indienen.

Ter inzage

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de NRD op 14 februari 2023 vastgesteld. De NRD ligt vanaf 20 februari tot en met 2 april 2023 digitaal ter inzage (www.zuid-holland.nl/terinzage). Ook liggen de stukken fysiek ter inzage op het provinciehuis, Zuid-Hollandlaan 1 te Den Haag en bij de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Iedereen kan tijdens deze periode een zienswijze indienen op deze NRD. Gedeputeerde Staten betrekken de zienswijzen bij het opstellen van het MER.

Aanvulling PIP vanwege busbaan

De busbaan wordt mogelijk gemaakt door een provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Het ontwerp PIP lag eind 2022 ter inzage. Omdat het aanvullend onderzoek naar milieueffecten nu wordt toegevoegd aan het proces voor de realisatie van de busbaan, wordt het ontwerp PIP op een aantal punten aangevuld en later dit jaar nogmaals ter inzage gelegd samen met het MER. Dan zijn zienswijzen mogelijk op het MER en ontwerp PIP. De zienswijzen die tijdens de eerste ter inzagelegging van het ontwerp PIP eind 2022 zijn ingediend, worden uiteraard behandeld en waar mogelijk verwerkt in het PIP.

Planning

Als gevolg van de uitbreiding van de procedure rond het PIP met het MER, wordt de busbaan naar verwachting een half jaar later – in het tweede kwartaal van 2025 – opgeleverd. Dit heeft geen gevolgen voor de planning van de oplevering van de woningen op Valkenhorst, omdat hiervoor eerst de procedure bij de Raad van State volledig en succesvol moet zijn doorlopen. Door deze procedure zal de oplevering van de eerste woningen sowieso later zijn dan aanvankelijk gepland.

Meer informatie over de busbaan is te vinden op www.zuid-holland.nl/lkn en www.katwijk.nl/busbaan. Vragen zijn te stellen via RNET@pzh.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio