15.8 C
De Bilt

Gemeente Katwijk hard bezig om inwoners naar werk te begeleiden

Katwijk – Inwoners die niet zelfstandig werk kunnen vinden, worden door de gemeente Katwijk hierbij geholpen. Door deze inspanningen van de gemeente daalde het aantal bijstandsuitkeringen de afgelopen jaren steeds. Op 1 januari 2018 waren er 901 uitkeringen. Een jaar later 885 en weer een jaar later 845. Aan deze daling is door corona een einde gekomen. In 2020 is het aantal uitkeringen weer gestegen naar 874.

Instroom in de bijstand

De instroom in de bijstand nam toe door de economische gevolgen van de coronacrisis. En om dezelfde reden waren er minder mogelijkheden om inwoners aan werk te krijgen. Wethouder Adger van Helden: “We waren de afgelopen jaren goed op weg, dus is het erg jammer dat we door corona die lijn niet konden doorzetten. Iedereen is erbij gebaat dat inwoners meedoen in de samenleving en zoveel mogelijk via betaald werk. Daar zetten wij vol op in. Gelukkig zien we dat we in 2021 alweer meer inwoners uit de bijstand kunnen laten uitstromen dan dat er instromen.”

Zoveel mogelijk inwoners aan het werk

Van Helden: “Voor veel mensen is het niet zichtbaar maar we doen veel in Katwijk om zoveel mogelijk inwoners aan werk te helpen. Bij de aanvraag van een bijstandsuitkering wordt iedereen die kan werken gesproken door een zogenoemde werkcoach. Deze werkcoach koppelt de inwoner direct aan openstaande vacatures zodat een uitkering helemaal niet of maar kort nodig is. Dat werkt en daar gaan we mee door.”

Klantmanagers

De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in vaste klantmanagers, die ook vaker contact hebben met de klant. Voor jongeren zijn er speciale klantmanagers. Ook zijn er voor inwoners die ver afstaan van de arbeidsmarkt zogenaamde ‘sociale activeringstrajecten’. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de zorg doen of helpen bij een sportvereniging of de bibliotheek. Met als doel om inwoners zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving en als het mogelijk is, uiteindelijk naar betaald werk te begeleiden.

Begeleiding naar werk

Voor de begeleiding naar werk werkt de gemeente Katwijk samen met het Servicepunt Werk (SPW). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Bijvoorbeeld voor statushouders hebben zij samen met het Welzijnskwartier speciale trajecten waarbij naast inzet op werk ook wordt ingezet op taalvaardigheid.

Ontwikkelingen in Katwijk

Ook de komende jaren gaat de gemeente hiermee verder. Een belangrijk onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van het Servicepunt Werk en de Maregroep naar een breed ontwikkelbedrijf waardoor de dienstverlening aan inwoners en ondernemers wordt verbeterd. Verder worden werkgevers actief geïnformeerd en ondersteund met handvatten en tips om mensen met een psychische aandoening in dienst te nemen en te begeleiden. En er wordt actief ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Bijdrage van het Rijk

Omdat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gestegen, dient de gemeente een aanvraag bij het Rijk in voor extra budget (de zogeheten vangnetuitkering) omdat zij meer geld nodig heeft om deze stijging in de kosten op te vangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio