8.5 C
De Bilt

Handreiking Samenwerken in Leiden nu ter inzage

Het college van B&W van Leiden heeft na intensief overleg met de stad de ‘Handreiking Samenwerken in de stad’ voor inspraak vastgesteld. Inwoners en organisaties kunnen vanaf 9 november t/m 21 december reageren op de plannen voor het nieuw participatiebeleid. Na verwerking van de inspraakreacties is het aan de gemeenteraad om de handreiking Samenwerken in de stad’ vast te stellen.

Abdelhaq Jermoumi, coördinerend wethouder participatie: “Het college vindt het belangrijk dat inwoners, omwonenden en ondernemers goed en op tijd betrokken worden bij plannen die impact hebben op hun leefwereld en omgeving. Dat doet een plannenmaker door het plan te bespreken en door samen te werken met mensen en/of groepen die geraakt worden door het plan, ook wel de belanghebbenden. Wanneer belanghebbenden deelnemen aan een plan, noemen we dat participatie. Met de handreiking ‘Samenwerken met de Stad’, die we op verzoek van de gemeenteraad hebben opgesteld, willen we houvast bieden aan iedereen die in Leiden met participatie aan de slag gaat”.

Houvast

Deze uitgestoken hand omschrijft hoe de gemeente, inwoners en mensen die ideeën en plannen hebben voor de stad, samen kunnen werken. Participatie blijft altijd maatwerk en deze handreiking biedt heldere afspraken over participatie voorafgaand aan besluitvorming. De gemeente is hiermee en de al eerder vastgestelde ‘beleidsregels participatie’ ook voorbereid op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Die wet vereist namelijk dat wie een vergunning aanvraagt voor een plan, ook kan laten zien hoe er geparticipeerd is.

Samen met de stad is gewerkt aan de handreiking

De handreiking is niet alleen door de gemeente opgesteld. Een adviesgroep ‘Samenwerken in de stad’ bestaande uit ervaringsdeskundigen op het gebied van participatie, het bewonerscollectief Leidse Gesprekken, wijkverenigingen en het Centrum management hebben meegewerkt aan het opstellen van de Handreiking Samenwerken in de stad. Ook is uitgebreid gesproken met jongeren (scholieren en studenten), georganiseerde partijen als wijkverenigingen, Leidenaren die zich inzetten voor een inclusief Leiden, Leidenaren met een migratieachtergrond, internationals, ondernemers, bewonersinitiatieven en lokale experts.

Zij hebben met de gemeente meegedacht over de invulling van thema’s zoals inclusiviteit, gelijk speelveld, houding en gedrag, de basis op orde en hoe de gemeente kan zorgen voor een zorgvuldige belangenafweging. Via het online participatieplatform DoeMee is de handreiking breder voorgelegd aan alle inwoners van de stad en aan projectontwikkelaars en woningcorporaties. Daarnaast zijn er twee stadsgesprekken geweest.

Inzage

Alle reacties uit dit participatieproces zijn zo goed mogelijk verwerkt in deze handreiking. Nu volgt de formele inspraaktermijn. De Handreiking ‘Samenwerken in de Stad’ is van donderdag 9 november 2023 tot en met donderdag 21 december 2023 in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Digitaal is de Handreiking ‘Samenwerken in de Stad’ in te zien via www.leiden.nl/inspraak.

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden ingediend. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het College van B en W, postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘Handreiking ‘Samenwerken in de Stad’ en het zaaknummer Z/23/3591676. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u bellen naar het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio