14.8 C
De Bilt

Katwijk sluit 2023 financieel positief af

De gemeente Katwijk sluit het jaar 2023 financieel positief af. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de topprioriteiten (betaalbare) woningen en het tegengaan van (energie) armoede. Zo kon de gemeente inwoners met raad en daad bij staan in de energiecrisis, zijn er woningen gebouwd en is de huisvestingsverordening vastgesteld. Verder is er gewerkt aan het welzijn van onze kwetsbare inwoners, de leefbaarheid van onze dorpen en de huisvesting van scholen.  De gemeenteraad stelt de jaarrekening voor de zomer vast.

Wethouder financiën Jacco Knape: ‘Het is al vaak gezegd. De uitdagingen zijn groot. Op allerlei vlakken, zoals woningbouw, energie, geldzorgen en mentale gezondheid. Daar is afgelopen jaar hard aan gewerkt. Van wat we begin van het jaar van plan waren te doen, hebben we het meeste kunnen uitvoeren. We hebben dus goed kunnen inschatten wat nodig was om in 2023 te doen. We hebben dan wel drie miljoen over, maar dit komt voornamelijk door meevallende inkomsten van het Rijk.’

Dit college trad twee jaar geleden aan met het motto ‘Met elkaar realistische keuzes maken, Verandering met behoud van het goede’. De ingezette lijn voor meer (betaalbare) woningen is afgelopen jaar doorgezet. Het college heeft onverminderd ingezet op het welzijn van onze kwetsbare inwoners. Wel wordt er kritisch gekeken naar de stijgende vraag om hulp en stijgende kosten. Het college wil kijken naar wat nodig er nodig is om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren. 

Positief resultaat gemeente Katwijk

De inzet van Katwijk voor financiële stabiliteit betaalt zich uit. De opgaven zijn groot en het college wil realistische keuzes maken. Daarom kijken we per jaar wat we kunnen realiseren passend bij het financiële (meerjaren)beeld.  Katwijk sluit 2023 af met een positief saldo van drie miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door meevallende inkomsten vanuit het Rijk. Deze drie miljoen voegen we toe aan de algemene reserve en sparen daarmee voor de financieel zwaardere tijden die eraan komen.

Wonen

In 2023 werden opnieuw vele woningen toegevoegd. In totaal kwamen er in de hele gemeente 152 woningen bij. Met het COA en het Rijksvastgoedbedrijf werden afspraken gemaakt over het realiseren van tijdelijke woningen op Valkenhorst. Doordat iedereen de schouders eronder heeft gezet, komen er 80 tijdelijke woningen bij. Verder ging de huisvestingsverordening in; een belangrijk instrument om te zorgen dat woningen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: om in te wonen en niet om te verhuren. 

Armoede

Moeten leven met te weinig geld zorgt voor veel stress, met alle gevolgen van dien. De gemeente zet in op vroegsignalering. Meerdere partijen die met elkaar snel zien ‘dit gaat niet goed’. Om vervolgens de juiste hulp aan te bieden en zo te voorkomen dat problemen en betalingsachterstanden erger worden. In de wijken werden, na een stop in sommige wijken tijdens de coronatijd, de inloopuren weer gestart. Inwoners kunnen dichtbij huis hulp krijgen via het Wijkteam. Onder andere op het gebied van armoede kan zo goede hulp worden geboden. 

Winterplan

In 2022 kwam de gemeente met een winterplan om inwoners snel te ondersteunen bij de hoge energiekosten en inflatie. Een groep inwoners kon financiële ondersteuning krijgen, ontbijt op school voor kinderen voor wie dit nodig was, ondersteuning van verenigingen bij de stijgende energiekosten en een klushulp die kleine isolatiemaatregelen kon organiseren. Om voor de langere termijn de energierekening naar beneden te krijgen is er in 2023 gewerkt aan het Katwijks Isolatiefonds en de Lokale Aanpak Isolatie. 

Leefbare en veilige wijken

Met meer woningen en meer mensen is de leefbaarheid in de dorpen belangrijk. In 2023 zijn er stukken gras ingezaaid met bollen- en kruidenmengels en meer bomen geplant. Ook in de boombakken, die inmiddels groen zijn en in bloei staan.  In 2023 maakte Katwijk een aantal heftige incidenten mee. Deze gebeurtenissen maakten diepe indruk op onze gemeenschap. Samen met inwoners, kerken en verenigingen maken we het onderwerp drugs en mentale gezondheid bespreekbaar. Met Kocon werd een aanpak gemaakt om het drugsgebruik onder jongeren terug te dringen.

Scholen

Eind 2023 opende het Integraal Kindcentrum Katwijk (IKC Katwijk) haar deuren. Dit is het eerste IKC waar school, zorg, kinderopvang en sport met elkaar onder één dak zitten en vanuit één visie (samen)werken.  De plannen voor de verbouwing van de Christelijke Opleidingsschool en de Oranje Nassau School zijn in 2023 verder gebracht. En de gemeente kocht het gebouw van het Wellandtcollege aan de Sandtlaan aan, zodat we hier onderwijs kunnen blijven geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio