12.6 C
De Bilt

Leiden werkt aan een gezonde woningmarkt

De gemeente vindt het belangrijk dat Leiden voor iedereen een fijne en leefbare stad is en blijft. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom nieuwe regels rondom goed verhuurderschap, woningvorming en verkamering en de invoering van een opkoopbescherming voor. Met het maatregelenpakket wil de gemeente de misstanden in de particuliere verhuur, overlast door woningvorming en verkamering en het opkopen van woningen door beleggers aanpakken.

Goed verhuurderschap

Om huurders, die te maken hebben met ongewenst gedrag van hun verhuurder te beschermen, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad nieuwe regels voor. Discriminatie, intimidatie, te hoge huren: bij de verhuur van woonruimte vinden geregeld misstanden plaats. Voorgesteld wordt om een meldpunt in te stellen waar alle huurders en woningzoekende in Leiden terecht kunnen als ze van verhuurders of verhuurbemiddelaars ongewenst gedrag ervaren.

In de nieuwe wet Goed Verhuurderschap staan namelijk algemene regels in waar alle verhuurders zich aan moeten houden. Bij meldingen van ongewenst verhuurgedrag kan de gemeente Leiden tot handhaving overgaan. In samenwerking met het bestaande Huurteam worden de huurders ondersteund en misstanden aangepakt.

Tot slot wordt voorgesteld om in wijken en buurten waar de sociale en fysieke leefbaarheid onder druk staat een verhuurvergunning in te voeren. Zonder deze verhuurvergunning mag een verhuurder niet verhuren.

Woningvorming en Verkamering

In sommige wijken is er sprake van een toenemende aantasting van de leefbaarheid door woningvorming en verkamering. In de afgelopen jaren is in deze wijken, door verkamering van panden, de verhouding tussen het aantal studenten en andere bewoners scheefgegroeid. Om uitbuiting van huurders en overlast in de buurt tegen te gaan, worden de regels voor  woningvorming, verkamering en onttrekking van woonruimte aangepast.

Het college van B&W stelt voor om in een aantal wijken en buurten daar waar de leefbaarheid onder druk staat, de vergunningplicht voor omzetting en woningvorming te handhaven. Het omzetten en vormen van woningen wordt in die wijken en buurten gereguleerd, door een maximum percentage (quotum) om te zetten woonruimten per straat in te voeren.

Wethouder Julius Terpstra: “Studenten en andere bewoners kunnen prima samenleven in Leiden. Daar ben ik van overtuigd en er zijn ook veel voorbeelden van waar het gewoon goed gaat. Maar op dit moment is, zeker in bepaalde straten, de overlast echt veel te groot. Daar waar de leefbaarheid nu echt onder druk staat wordt ingegrepen.”

Opkoopbescherming in Leiden

Met het voorstel voor een Opkoopbescherming wil het college van B&W verdere excessen op de woningmarkt tegengaan. Leidenaren die een huis willen kopen, verliezen het te vaak van opkopers. En doordat huurpanden vaak tijdelijk bewoond worden, ontstaat er geen prettige woonwijk waar bewoners elkaar kennen, naar elkaar omzien en elkaar gedag zeggen, maar een anonieme buurt met veel wisselende huurders. Opkopen om vervolgens duur te verhuren, wil Leiden vanaf 1-1-2024 tegengaan.

Voor nieuwbouw geldt dit al met de zelfbewoningsplicht. Wethouder Julius Terpstra: “Kapitaalkrachtige beleggers zijn starters en gezinnen die een middeninkomen hebben, vaak te snel af bij het kopen van een woning. Met de invoering van de Opkoopbescherming voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot €355.000 blijven de betaalbare koopwoningen bereikbaar voor starters en gezinnen die graag in Leiden komen en willen blijven wonen.”

Participatie en inspraak

Eind juni heeft de gemeente het pakket aan maatregelen tijdens twee bijeenkomsten voorgelegd aan o.a. wijkverenigingen, studentenverenigingen (waaronder PKvV), Universiteit Leiden, particuliere verhuurders, (verhuur)makelaars, woningcorporaties, huurdersorganisaties en de leden van de Klankbordgroep Vitale Binnenstad. De aangepaste verordeningen liggen de aankomende zes weken ter inzage voor zienswijze waarna ze ter behandeling aan de gemeenteraad voorgelegd zullen worden.

De voorbereidingen voor de beoogde inwerkingtredingsdatum van1 januari 2024 van de maatregelen zijn opgestart. Na vaststelling van het pakket aan maatregelen zal een uitgebreide communicatiecampagne gestart worden om inwoners en andere belanghebbenden te informeren over de nieuwe maatregelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio