13.3 C
De Bilt

Spreidingswet: ‘Lowietje’ mogelijke opvanglocatie asielzoekers in Lisse

De gemeente Lisse heeft het voornemen om met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en ondernemer Ruigrok de locatie Heereweg 10 (‘Lowietje’) beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. Dit voor een periode van tien jaar.

Lowietje

De nood aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland is hoog. Met de komst van de spreidingswet is het realiseren van opvang voor asielzoekers een wettelijke taak van de gemeente. Voor Lisse gaat het op dit moment om 140 opvangplekken. Momenteel verblijven in ‘Lowietje’ Oekraïense ontheemden en arbeidsmigranten. Een opvanglocatie van 140 plekken is te klein om alle noodzakelijke voorzieningen in huis aan te bieden. Denk daarbij aan dagbesteding, gezondheidszorg of onderwijs. Daarom zal de opvanglocatie in Lisse samenwerken met een grotere opvanglocatie.

Burgemeester Spruit

“Locatie ‘Lowietje’ is in onze ogen een geschikte plek voor asielopvang in Lisse. Er is hier voldoende ruimte, en we hebben als gemeente samen met maatschappelijke partners al ervaring opgedaan met de opvang van Oekraïense ontheemden. Wij zijn tevreden over hoe dat verloopt. Wij verwachten dat we deze mensen op deze plek een goede opvang in Lisse kunnen bieden.”

Inloopbijeenkomsten

Het college realiseert zich goed dat de uitvoering van de spreidingswet bij inwoners en ondernemers de nodige zorgen en vragen op kan roepen. Het college kiest er dan ook voor, ondanks dat de planning nog niet geheel duidelijk is, alle Lissers actief te informeren over dit voornemen. Daarom organiseren de gemeente en het COA, samen met Ruigrok, in ‘Lowietje’ twee inloopbijeenkomsten:

  • Op woensdag 22 mei voor direct-omwonenden (16.00 – 18.00 uur) en ondernemers (18.00 – 20.00 uur). Maandag 13 mei hebben zij allen een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus ontvangen.
  • Op donderdag 23 mei voor geïnteresseerde inwoners (blok 1: 16.30 – 18.00 uur, blok 2: 18.00 – 19.30 uur).

Er is geen vast programma, iedereen kan op elk tijdstip binnenlopen. Wel is aanmelden vooraf noodzakelijk. Dit kan via een formulier op de website www.lisse.nl/spreidingswet. Wij vragen bij binnenkomst naar de bevestiging.

Informatie, zorgen, vragen, ideeën en hulp

Het college en het COA geven tijdens de inloopbijeenkomsten informatie over de plannen voor de opvanglocatie Lowietje en willen luisteren naar de ideeën, vragen en zorgen die leven. Als inwoners hun hulp willen aanbieden, dan kan dat ook. Bij de eerdere noodopvang in de Waterkanten en de opvang van Oekraïense ontheemden heeft het college gemerkt dat er vanuit de gemeente veel animo is om de mensen te helpen in het creëren van een veilige en prettige opvangplek. Dit wil het college samen met het COA ook voor de opvang van asielzoekers bewerkstelligen.

Planning

Het college kiest ervoor het proces zorgvuldig te doorlopen, in goede samenwerking met alle betrokken partijen. Op dit moment kan het college nog geen exacte planning geven omdat er wettelijke procedures en vergunningstrajecten moeten worden doorlopen.

Vooralsnog ziet de planning er als volgt uit:  

Periode Activiteit  
Mei 2024 Start haalbaarheidsonderzoek.
Vóór zomerreces 2024 Afronden haalbaarheidsonderzoek. 
Na zomerreces 2024 Bij een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek:Gemeente en COA stellen bestuursovereenkomst en uitvoeringsplan op. In dit plan komen operationele afspraken over oa dagbesteding, gezondheidszorg,  taalonderwijs, vervoer, toezicht, veiligheid en andere randvoorwaarden. De concept-bestuursovereenkomst wordt voorgelegd aan de raad voor het ophalen van wensen en bedenkingen.Wensen en bedenkingen worden afgestemd met het COA. Definitieve versie bestuursovereenkomst wordt voorgelegd aan de raad en vastgesteld. Gedurende deze periode lopen processen rondom vergunningen, aanbesteding, etc. door. 
Najaar 2024 Bekendmaking definitieve planning. 

Voor meer informatie over de spreidingswet en de opvang van asielzoekers in Lisse zie www.lisse.nl/spreidingswet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio