12.3 C
De Bilt

Ook de Raadsherenbuurt in Leiden is straks klaar voor de toekomst

De Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus Buysstraat in de Raadsherenbuurt in Leiden krijgen een groene en veilige nieuwe inrichting. In navolging van het uitvoeringsbesluit voor fase 1 van dit project, dat eind 2021 werd genomen, heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit Raadsherenbuurt fase 2 vastgesteld.

Net als in de Vogelwijk en fase1 van de Raadsherenbuurt wordt er in de straten van fase 2 een apart riool voor hemelwater aangelegd, dat dit relatief schone water gescheiden houdt van het vuilwater en direct in de sloot laat stromen. Er komt een zogeheten Drainage Infiltratie Transport-riool om ook het grondwaterpeil te reguleren. In natte periodes stroomt het overtollige water de sloten in en bij droogte kan er water uit de sloten de drainagebuizen instromen. Zo blijft het grondwaterpeil gelijk en is de kans op uitdroging van de ondergrond en wateroverlast kleiner. Ook wordt er nu vast ruimte in de ondergrond gereserveerd voor de aanleg van een toekomstig energienet.

Negen nieuwe bomen

Boven de grond worden de straten, parkeerplaatsen en de stoepen duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, maakt de gemeente de wijk groener. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Hiermee is ook dit deel van de Raadsherenbuurt straks voorbereid op het klimaat van de toekomst. Er wordt 648 m2 groen toegevoegd door middel van het vergroten van boomspiegels, heestervakken en bosplantsoen. Vijf in slechte staat verkerende bomen in de Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan en Adriaan Pauwstraat worden vervangen door boomsoorten met een hogere ecologische waarde. Bovendien worden er negen nieuwe bomen geplant met hoge ecologische waarden.

Het projectgebied van het rioleringsproject Vogelwijk-Raadsherenbuurt - fase 1 is geel gearceerd, fase 2 is roze gearceerd
Het projectgebied van het rioleringsproject Vogelwijk-Raadsherenbuurt – fase 1 is geel gearceerd, fase 2 is roze gearceerd – Beeld: gemeente Leiden

Meer verkeersveiligheid en bereikbaarheid Raadsherenbuurt

De verkeersveiligheid in dit deel van de Raadsherenbuurt wordt verbeterd. Er komen verkeersdrempels en -plateaus om de snelheid van auto’s te verminderen. Deze drempels en plateaus komen op gelijke hoogte met de stoep, waardoor de wijk beter toegankelijk wordt voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. Bij kinderopvang de Krullevaar komt de markering ‘schoolzone’, dit blijft een 15-km/uur zone en loopt door tot na de kruising met de Paulus Buysstraat. Ook komen er aparte parkeerplaatsen voor bakfietsen, die dan niet meer op de stoep geparkeerd hoeven te worden. Met het wijkcomité is afgesproken om na verloop van tijd samen te evalueren in welke mate de verkeersveiligheid is verbeterd.

Samen met de stad

Bewoners, wijkcomité Raadsherenbuurt, wijkvereniging Houtkwartier, de Leidse Houtschool en andere betrokkenen dachten tijdens diverse bijeenkomsten mee bij het maken van het ontwerp. Daarnaast werden de verschillende fases van het ontwerp via digitaal platform Doemee voorgelegd. De wijk heeft volop meegedacht met het maken van de plannen, waardoor deze nog beter zijn geworden. Zo komt er een verkeersplateau voor de ingang van de tennisbaan, in plaats van de voorgestelde verkeersdrempel verderop in de straat. Ook de locatie van de aparte parkeerplaatsen voor fietsen en bakfietsen veranderde tijdens de participatie.    

Planning

Het Uitvoeringsbesluit wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na akkoord staat de start uitvoering gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

Meer informatie

Kijk op Vogelwijk en Raadsherenbuurt – Gemeente Leiden voor meer informatie. De gemeente is in andere wijken ook bezig met het vervangen van de riolering en tegelijkertijd opknappen van de straten, stoepen en groen. Een overzicht vindt u op Wijken klaar voor de toekomst – Gemeente Leiden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio