-2 C
De Bilt

Aanleg warmtenet Gildenwijk officieel van start

Donderdag 19 mei 2022 zetten 5 bestuurders in aanwezigheid van huurders en andere betrokken wijkbewoners hun handtekening op een grote warmtenetleiding. Hiermee werd de officiële start van de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk in Gorinchem op bijzondere wijze gemarkeerd. Een echte mijlpaal als opmaat naar een aardgasvrije wijk.

Toekomstbestendig warmtenet

Wethouder Eelke Kraaijeveld: “Met elkaar maken we werk van een duurzame toekomst en dat is een aardgasvrije toekomst. Steeds nadrukkelijker laten de ontwikkelingen om ons heen het belang daarvan zien. Ik ben trots dat de aanleg van het warmtenet nu daadwerkelijk is gestart. Poort6 en HVC realiseren nu samen met Waterschap Rivierenland een toekomstbestendig en duurzaam warmtenet voor onze inwoners in de Gildenwijk. Met goede betrokkenheid van provincie Zuid-Holland en netbeheerder Stedin. Stap voor stap werken we aan een duurzame, maar vooral ook betrouwbare en betaalbare warmtelevering voor de woningen en gebouwen in de Gildenwijk. Stap voor stap richting een aardgasvrije wijk.”

Willem-Alexanderflat als eerste aangesloten

Begin mei zijn de eerste leidingen van het duurzame warmtenet in de grond gelegd. Tot 2025 worden circa 1.000 sociale huurwoningen aangesloten samen met het kantoor van Poort6 en het stadhuis. De Willem-Alexanderflat aan de Wijnkoperstraat is het eerste gebouw in Gorinchem dat rond de zomer wordt aangesloten. Van de huurders heeft 73% ingestemd met de renovatie en de aansluiting op het warmtenet. De warmtevoorziening voor het warmtenet wordt gevoed door de huidige gasketels in de Alexanderflat totdat het warmtestation aan de Bullekeslaan eind 2023 gereed is.

Individuele gesprekken

De 57 huurwoningen rond de Gildenweg (Gildenweg, Schilderstraat, Chirurgijnstraat, Gruttershof en Rietdekkerstraat) volgen in het najaar indien minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat met aansluiting op het warmtenet en de geplande renovatie. Poort6 voert met alle huurders individuele gesprekken om huurders zo volledig mogelijk te informeren. Deze gesprekken vinden plaats in modelwoningen zodat huurders precies kunnen zien wat de transitie voor hen betekent.

Ondertekening warmtenetleiding Gorinchem
Ondertekening warmtenetleiding Gorinchem – Foto: Johannes van Camp Photography

Energieadvies voor VvE’s

Gemeente Gorinchem wil ook woningeigenaren en VvE’s stimuleren om nu al energie te besparen en zich zodoende voor te bereiden op wonen zonder aardgas. Dankzij de Europese subsidie Elena kunnen VvE’s een beroep doen op een energieadviesbureau. Dit bureau kan hen ondersteunen bij het verduurzamen van hun VvE. Particulieren kunnen informatie en energieadvies inwinnen via Regionaal Energieloket en Het Nieuwe Wonen.

Bouw warmtestation

Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt die gehaald wordt uit afvalwater. Waterschap Rivierenland vangt het afvalwater, uit onder andere de Gildenwijk, op en zuivert dit in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Schelluinen. De restwarmte in dit gezuiverde afvalwater wordt gebruikt voor het warmtenet. Deze restwarmte wordt aan de Bullekeslaan uit het water gehaald en via een warmtepomp op temperatuur gebracht zodat het geschikt is voor het warmtenet. Zo wordt warmte die anders verloren zou gaan toch nog nuttig gebruikt om woningen en bedrijven mee te verwarmen. Om dit te kunnen doen, is een warmtestation nodig. HVC heeft voor het bouwen van het warmtestation op de parkeerplaats aan de Bullekeslaan inmiddels een omgevingsvergunning. De bouw van het warmtestation start in het najaar van 2022 en duurt ongeveer tot eind 2023.

Communicatie

Via de website www.warmtenetgorinchem.nl en via de diverse communicatiekanalen van de betrokken organisaties worden inwoners en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de aanleg van het warmtenet. Via de website is het mogelijk om in te schrijven voor een digitale nieuwsbrief.

Achtergronden

In het landelijk Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regie hebben in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Niet in één keer, maar stap voor stap en wijkgericht. Gemeente Gorinchem, woningcorporatie Poort6, energie- en afvalbedrijf HVC, Waterschap Rivierenland, netbeheerder Stedin en provincie Zuid-Holland werken intensief samen om in de Gildenwijk een duurzaam warmtenet te realiseren. Naast de samenwerking tussen partijen is er inmiddels in totaal zo’n 6 miljoen euro aan subsidies toegekend van de Europese Unie, Rijksoverheid en provincie Zuid-Holland.

Akkoord gemeenteraad

In februari 2021 is de gemeenteraad van Gorinchem unaniem akkoord gegaan met de komst van het warmtenet in de wijk. Met elkaar investeren partijen hiermee in een aardgasvrije toekomst voor de stad. De beoogde duurzame warmtealternatieven voor andere wijken of gebieden in Gorinchem staan op hoofdlijnen in de Transitievisie Warmte die in het najaar van 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio