16.1 C
De Bilt

College Gorinchem wil op Avelingen geen windmolens laten plaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem is tot de conclusie gekomen dat een windpark op zoeklocatie Avelingen niet wenselijk is. Het college vindt de impact van windmolens bij Avelingen te groot en deelt de zorgen van inwoners en bedrijven uit Gorinchem en omliggende gemeenten. Ook A15-Oost vervalt definitief als windzoeklocatie. Het voorgenomen besluit van het college wordt donderdagavond 13 oktober besproken met de gemeenteraad van Gorinchem.

Uitgevoerd onderzoek

De afgelopen maanden is uitgebreid onderzoek gedaan naar Avelingen als mogelijke locatie voor het plaatsen van windmolens. Uit het verdiepend onderzoek komt naar voren dat het vooralsnog technisch en financieel niet onmogelijk is om bij Avelingen vier tot zes windmolens te realiseren. Het college heeft echter ook gekeken naar de maatschappelijke impact van een windpark bij Avelingen.

Windpark Avelingen maatschappelijk niet wenselijk

Wethouder duurzaamheid Mark de Boer: “Aan de ene kant voelt het college in de huidige klimaat- en energiecrisis de urgentie om de energietransitie vorm te geven. Een essentieel onderdeel daarvan is het opwekken van hernieuwbare energie uit zon en wind. Ook Gorinchem heeft daarin een verantwoordelijkheid die het college zeer serieus neemt. Aan de andere kant is de impact van een windpark op dat gebied groot.

Visualisatie zoeklocatie Avelingen
Visualisatie zoeklocatie Avelingen – Beeld: gemeente Gorinchem

Dat laat het verdiepend onderzoek ook zien. Zoals de impact op de natuur en het landschap. Ook is de impact qua geluid en slagschaduw aanzienlijk. En doet het beoogde windpark afbreuk aan het aangezicht van de historische vesting. Op al deze punten zijn zorgen geuit door inwoners uit Gorinchem en door inwoners uit onze buurgemeenten. Het college deelt deze zorgen. Onze conclusie is dan ook dat een windpark bij Avelingen niet wenselijk is.”

RES-ambitie overeind

Het college wil ondanks het schrappen van windmolenzoekgebied Avelingen en eerder al het schrappen van zoekgebied A15-Oost de hoogte en de ambitie van het RES-bod handhaven. Het RES-bod geeft aan hoeveel schone energie de regio wil opwekken met onder andere zon en wind. Dit betekent dat de komende periode gekeken moet worden op welke manier het grootschalig en duurzaam opwekken van energie gerealiseerd kan worden. Het is nu zaak om met RES-partner Molenlanden, provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en andere partners het RES-bod te herijken en te komen tot een reëel perspectief.

Vervolgproces

Het voorgenomen collegebesluit wordt donderdag 13 oktober 2022 besproken met de gemeenteraad van Gorinchem. Op donderdag 20 oktober neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit. Het college maakt haar besluit vervolgens kenbaar in de stuurgroep Windenergie Avelingen. Deze stuurgroep is onderdeel van de pilot Hernieuwbare Energie op Rijksgrond.

Daarnaast wordt in het kader van de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard (RES) het collegebesluit tegen windmolens bij Avelingen en A15-Oost bij de provincie kenbaar gemaakt. Dit gebeurt voor de vergadering van de Provinciale Statencommissie op 11 november. Tijdens die vergadering spreekt de provincie over de ruimtelijke vertaling van RES 1.0 in het provinciaal omgevingsbeleid.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio