7.5 C
De Bilt

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard opgeheven per 1 januari 2023

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) wordt per 1 januari 2023 opgeheven. In aanloop naar de beëindiging van het PHTB is een zogeheten liquidatieplan opgesteld. Hierin zijn de afspraken over de opheffing en de overdracht van taken beschreven. Hiermee stopt dan ook de actieve ondersteuning van de herstructurering en de begeleiding van tuinders. Tuinders met nieuwe plannen kunnen zich vanaf nu wenden tot de gemeenten (voor principeverzoek) of de Omgevingsdienst (voor omgevingsvergunning).

Reden opheffing PHTB

Het PHTB heeft zich meer dan tien jaar ingezet om de tuinbouw in de Bommelerwaard duurzaam in te passen. Een groot deel van deze opgave is nu gerealiseerd. Daarnaast bleek uit de evaluatie in 2019 dat het instandhouden van het projectbureau voor de resterende taken onevenredige kosten met zich mee zou brengen. Daarom hebben de deelnemende partijen (provincie, waterschap en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel) besloten tot opheffing.

Een leefbare Bommelerwaard; tastbare resultaten

Binnen de tuinbouwherstructurering stonden het toekomstperspectief voor tuinders, landschap en leefbaarheid centraal. Op het gebied van leefbaarheid en landschap zijn in de Bommelerwaard de afgelopen jaren vele verkeers- en groenprojecten uitgevoerd. Denk daarbij aan de aanleg van de rondweg Nieuwaal, het verbreden van wegen, het aanleggen van (snelheid remmende) versmallingen en drempels en de aanleg van ‘vrij liggende’ fietspaden langs drukke wegen. Ook is er rondom de kassen en wegen groen aangeplant, al dan niet samen met de realisering van natuurvriendelijke oevers. Al deze verbeteringen van de leefomgeving werden in 2019 bekroond met de Gelderse Prijs voor Ruimte.

Tuinbouwherstructurering

Tot 2023 stond binnen de tuinbouwherstructurering de uitbreiding van 130 hectare aan glastuinbouwbedrijven gepland. Daarvan is zo’n 120 hectare gerealiseerd. Er is in het gebied circa vijf km landschappelijke inpassing aangeplant en zijn zes natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast is bijna drie hectare aan waterberging gerealiseerd.

In Zaltbommel is ongeveer 15 kilometer infrastructuur (het opwaarderen van 11 bestaande wegen) verbeterd en ruim twee kilometer nieuw fietspad en 1 kilometer nieuwe weg (waaronder de rondweg Nieuwaal) aangelegd. Ook zijn er op vier locaties vrachtwagenluwe maatregelen gerealiseerd.

Een haalbaarheidsonderzoek over de rotondes in Brakel-Oost en Nieuwaal (N322) is in uitvoering. Op het gebied van leefbaarheid (verkeersveiligheid) voert de gemeente Zaltbommel in 2023 nog zes PHTB-projecten uit in Brakel en Zuilichem.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio