2.1 C
De Bilt

Dijkwandelingen maken uitdagingen zichtbaar en bespreekbaar

Tijdens twee ‘dijkwandelingen’ besprak waterschap Brabantse Delta afgelopen dagen het onderwerp ‘Waterveiligheid’ met bestuurders. Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni liepen Cecile Franssen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, en programmadirecteur Rob Wolbrink over een aantal dijken in het werkgebied van het waterschap. Bestuurders van andere overheden en organisaties liepen met hen mee. Het doel van de wandelingen was om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan over thema´s rondom waterveiligheid en de noodzaak om samen te werken.

Actueel thema

Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant, controleert en onderhoudt het waterschap ruim 400 kilometer aan dijken. Door de klimaatverandering is het thema waterveiligheid actueler dan ooit. We krijgen te maken met meer extreme neerslag, hogere beek- en rivierafvoeren en de zeespiegel stijgt.

Cecile Franssen: “Tijdens de wandeling gingen we met elkaar in gesprek over de grote opgave voor nu en in de toekomst. Want met de gevolgen van de klimaatverandering in ons achterhoofd gaat het niet meer om hoge en sterke dijken alleen. Er is meer nodig om het risico op overstromingen te beperken. Het vraagt bijvoorbeeld ook om het slim inrichten van de openbare ruimte om inwoners, bedrijven en vitale infrastructuur te beschermen tegen hoogwater. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig.”

Wandelingen

Op donderdag ging de wandeling van de Standhazensedijk in Drimmelen naar Lage-Zwaluwe over een zogeheten ´primaire waterkering´ langs de Amer. Dat zijn dijken die ons beschermen tegen hoogwater uit de grote rivieren. De laatste dag ging de wandeling over eveneens de primaire kering van Willemstad naar Noordschans. Daar werkt het waterschap op dit moment aan de voorbereiding van de versterking van deze dijk. Door het slechte weer op woensdag kon de wandeling over de regionale keringen van Prinsenbeek naar Etten-Leur helaas niet doorgaan. Deze dijken beschermen de polders tegen overstromingen van bijvoorbeeld de Mark.

Reacties

In totaal liepen zo’n 30 bestuurders van gemeenten, Rijkswaterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, andere waterschappen en Brabantse Delta mee tijdens de dijkwandelingen. De reacties waren positief. De deelnemers hebben inzicht gekregen in de actuele situatie rond de dijken in dit gebied. Daarnaast kwamen onderwerpen aan de orde zoals de normen voor waterveiligheid, het onderhoud aan de dijken zoals sinusmaaien, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en natuurlijk de projecten waar werd langsgelopen.

Reacties van de wandeling op vrijdag van Willemstad naar Noordschans:

Eric Withaar – Directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma wandelde op vrijdag mee van Willemstad naar Noordschans: “Tijdens de wandeling heb ik de historische stad, de dijk, het ingewikkelde watersysteem en het buitendijkse natuurgebied gezien. We hebben het al lopende met elkaar gehad over wat dit nu betekent voor de waterveiligheidsopgave die we hier met het waterschap hebben.”

Toine Poppelaars – Dijkgraaf waterschap Scheldestromen: “Het is als Zeeuws waterschap mooi om te zien wat ook hier wordt gedaan aan waterveiligheid. Zodat we samen beschermd zijn tegen zeespiegelstijging en weersextremen.”

Kijk voor meer informatie over waterveiligheid op: www.brabantsedelta.nl/dijken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio