3.9 C
De Bilt

Mogelijke locatie bekend combinatie huisvesting arbeidsmigranten en opvang vluchtelingen Halderberge

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is vorig jaar een initiatief ingediend. Op verzoek van gemeente Halderberge is toen onderzocht of er mogelijk een combinatie kan worden gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de tijdelijke opvang van vluchtelingen omdat de gemeente Halderberge de locatie van dit initiatief hier geschikt voor vindt. Het gaat hierbij om een locatie aan de Oude Roosendaalsebaan in Oud Gastel. Deze locatie ligt buiten de kern Oud Gastel en ligt bij bedrijventerrein Borchwerf. Eind vorig jaar heeft de initiatiefnemer de omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd. De omgevingsvergunning is nu in behandeling bij de gemeente.

Belangrijk om zelf de regie te houden

Wethouder Hans Wierikx: “Er is een enorme stroom vluchtelingen op gang. Zowel uit Oekraïne als uit andere delen van de wereld. Dat zorgt voor een toenemende vraag vanuit het Rijk om opvang te bieden aan vluchtelingen, voor korte en voor langere duur. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland. Het wordt daarmee ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Eerste Kamer heeft  ingestemd met de Spreidingswet.

Hiermee kunnen gemeenten in de toekomst gedwongen worden opvang te leveren. Dat betekent dat ook Halderberge gedwongen kan worden een aandeel in de opvang te leveren. Om zelf de regie te houden in de opvang van vluchtelingen, hebben we de initiatiefnemer gevraagd te bekijken of er mogelijk een combinatie gemaakt kan worden in de huisvesting van arbeidsmigranten en de tijdelijke opvang van vluchtelingen als dat nodig is.”   

Locatie Oude Roosendaalsebaan voor arbeidsmigranten

Voor arbeidsmigranten is het gemeentelijk beleid om hen niet in de kernen te huisvesten, maar aan de rand of buiten de kernen. Deze locatie voldoet hieraan en ligt aan de rand van Borchwerf II. Gemeente Halderberge vindt het daarom ook een geschikte locatie om in de huisvesting de combinatie te maken met de tijdelijke opvang van vluchtelingen naast arbeidsmigranten als dat nodig is. Uiteraard worden er te zijner tijd ook duidelijk afspraken gemaakt over professioneel beheer en toezicht op deze locatie.

Planning

Eind vorig jaar is de aanvraag Omgevingsvergunning ingediend. Hiervoor moet een aantal stappen worden doorlopen. De vergunningsaanvraag met bijbehorende bijlagen worden getoetst door interne en externe adviseurs. Zodra de vergunningsaanvraag volledig en akkoord is, wordt de ontwerpvergunning ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Iedereen kan de vergunningaanvraag inzien en eventuele zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken. Ook de gemeenteraad wordt gevraagd wensen en bedenkingen voor dit plan kenbaar te maken. De termijn voor de vergunningsprocedure is in de regel ongeveer een half jaar. 

Daarnaast moet het COA akkoord geven op de locatie voor de opvang van vluchtelingen.

Regioplan Markiezaten opvang vluchtelingen

Halderberge kijkt samen met gemeenten in district de Markiezaten naar hoe om te gaan met noodopvang, reguliere opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders zodat we gezamenlijk aan de opgave kunnen voldoen. Vanuit de Provinciale RegieTafel (PRT) is een verdeelsleutel gedeeld waarbij alle gemeenten een taakstelling voor opvang krijgen. Op basis van de huidige prognose moet Halderberge circa 100 opvangplekken beschikbaar stellen. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om tijdelijk maximaal 100 vluchtelingen op te vangen.

Verantwoordelijkheid in vluchtelingenproblematiek

Burgemeester Bernd Roks: “Wij pakken als Halderberge onze verantwoordelijkheid in de vluchtelingenproblematiek. Wij vragen de Rijksoverheid wel om met spoed de instroom van vluchtelingen terug te brengen zodat de situatie behapbaar blijft. Halderberge richt zich op dit moment vooral op de huisvesting van statushouders en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor statushouders is vorig jaar een tussenvoorziening gerealiseerd in ’t Sluiske in Oud Gastel. Daarnaast vangt Halderberge al bijna twee jaar meer dan 170 Oekraïense vluchtelingen op in Maria ter Engelen in Oudenbosch.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio