Rotterdam lanceert nieuwe aanpak bescherming EU-arbeidsmigranten

Meer contact tussen EU-arbeidsmigranten en de gemeente Rotterdam dat is de aanpak!, betere registratie en het tegengaan van uitbuiting: dit zijn enkele pijlers uit het Actieprogramma EU-arbeidsmigranten ‘Werken aan een menswaardig bestaan’ 2021-2025 dat wethouder Richard Moti deze week aanbiedt aan de gemeenteraad. Met het actieprogramma wil het college van B&W EU-arbeidsmigranten beter beschermen tegen misstanden. Zes actielijnen, een proactieve rol voor de gemeente en een intensievere samenwerking met andere gemeenten, de Provincie, Rijk en andere partners vormen de basis voor een complete, langdurige en structurele aanpak.

Aanleiding nieuwe aanpak


De positie van EU-arbeidsmigranten kreeg de afgelopen tijd veel aandacht, onder andere door het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer. In Rotterdam weten veel EU-arbeidsmigranten hun weg prima te vinden, zij leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Tegelijkertijd lijkt er bij nieuwe EU-arbeidsmigranten die tijdelijke huisvesting en werk hebben gevonden, sprake te zijn van uitbuiting en intimidatie. De druk op kwetsbare wijken in Rotterdam neemt toe, bijvoorbeeld vanwege overlast door overbewoning. Ook is er overlast omdat veel EU-migranten dakloos raken wanneer zij geen werk meer hebben. Aanleiding voor Rotterdam om te komen met een integraal programma dat bestaat uit zes actielijnen: Zichtbare overheid, Tegengaan van criminaliteit en uitbuiting, Registratie, Huisvesting en leefbaarheid, Maatschappelijke ondersteuning en Bestendige terugkeer.

Wethouder Richard Moti (o.a. EU-arbeidsmigranten): “Met ons nieuwe aanpak, integrale actieprogramma laten we als Rotterdam zien dat we niet afwachten maar onze verantwoordelijkheid pakken als het gaat om een betere bescherming van EU-migranten. Daarbij zoeken we de grenzen op van de mogelijkheden die we als gemeente hebben. Of het nu gaat om het tegengaan van (arbeids)uitbuiting, een betere registratie of het terugdringen van overlast, we willen als gemeente die handschoen oppakken. Zo starten we op het gebied van registratie met lokale pilots. Als college willen we gewoon weten wie er in onze stad woont, dat kunnen we niet op de lange baan schuiven.”

Proactieve aanpak gemeente
Het college wil de vraagstukken rondom EU-migranten proactief aanpakken waar zij dat als gemeente eigenstandig kan. Zo wordt fors ingezet op meer zichtbaarheid van de gemeente in wijken waar veel EU-migranten wonen, zoals Carnisse, Tarwewijk en Oud-Mathenesse. Er komen informele ontmoetingsplekken en laagdrempelige spreekuren waar EU-migranten terecht kunnen voor informatie over rechten en plichten en over registratie. Verder wordt er geïnvesteerd in nauwer contact met sleutelfiguren en bestaande netwerken. Daarnaast wordt er samen opgetrokken met het actieplan Goed Huren en Verhuren om excessen op de woningmarkt tegen te gaan. Om een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom arbeidsuitbuiting, stelt de gemeente een verkenner aan om de ketensamenwerking tussen uitzendbureaus en verschillende sectoren waar veel EU-migranten werkzaam zijn, te onderzoeken. Daarmee wil de gemeente inzichtelijk maken hoe deze partijen medeverantwoordelijk kunnen worden om arbeidsuitbuiting tegen te gaan.

Registratie
Hoewel voor een juiste registratie wetswijzigingen door het nieuwe kabinet nodig zijn, start Rotterdam alvast met lokale pilots. Doel van deze pilots is het registreren in de BRP met een actueel verblijfsadres van die groepen waarvan we zeker weten dat ze in de gemeente verblijven. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidsmigranten die aangetroffen worden bij huisbezoeken of kinderen die wel naar school gaan, maar niet ingeschreven staan in de BRP.

Intensieve samenwerking partners
De opgave overstijgt de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Het Rijk, de provincie, andere gemeenten, werkgevers en partners als de Politie en Inspectie SZW hebben ook een belangrijke rol in het verbeteren van de leefomstandigheden van EU-arbeidsmigranten. Daarom zoekt Rotterdam nadrukkelijk de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en terugkeer.

Zie voor meer informatie over de aanpak: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/eu-arbeidsmigranten/

Marktrotterdam Hoogstraat Wikipedia - Regio Online
De Hoogstraat in Rotterdam is de plek van de dam in de Rotte – Foto: © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/nl:Gebruiker:Michiel1972" class="extiw" title="w:nl:Gebruiker:Michiel1972">M.Minderhoud</a> – <span class="int-own-work" lang="nl">Eigen werk</span>, CC BY-SA 3.0, Koppeling

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ruimte voor nieuwe bomen bij opknapbeurt kasteelgaarde Rhoon

Rhoon - Kasteelgaarde Rhoon krijgt een opknapbeurt met nieuwe bomen. Om ervoor te zorgen dat het voorbos veilig en vitaal blijft, haalt Stichting Het...

De Coronavoucher Krimpen komt eraan! Schrijf uw organisatie nu in!

Krimpen aan den IJssel - Alle Krimpense huishoudens ontvangen vanaf 4 november de Coronavoucher Krimpen ter waarde van € 25,-. De coronatijd heeft veel...

Kirsten Jaarsma naar Leefbaar Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen laat weten dat per vandaag, vrijdag 15 oktober, Kirsten Jaarsma zich aansluit bij de partij. “Wij zijn...

Burgemeester Theo Segers leest voor op School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland - Burgemeester Theo Segers heeft op 13 oktober voorgelezen aan leerlingen van groep 6a van School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland....

Verkeersplan Oud-Krimpen krijgt geen onafhankelijk onderzoek naar alternatief

Leefbaar Krimpen heeft de afgelopen weken talloze inwoners uit Krimpen, waaronder de inwoners van Oud-Krimpen gesproken. Inwoners willen een onderzoek naar alternatieve plannen voor...

Open dag KinderLabs: kom erbij en doe mee!

Capelle aan den IJssel - De KinderLabs in Capelle aan den IJssel zijn supergezellige en vet coole plekken voor kinderen – én hun ouders....

Huis van de Wijk Schollevaar nóg bruisender

Capelle aan den IJssel - Huis van de Wijk Schollevaar heeft er een grote activiteitenruimte bij, mooi ingericht door vrijwilligers en jongeren. In het...

Woonvisie Vlaardingen: met volle kracht aan de slag met woningbouwopgave

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad om te laten...