College van Binnenmaas stemt in met renovatie Kees Verkerkhal

Puttershoek – Het college van Binnenmaas heeft ingestemd met het renoveren en deels uitbreiden van de Kees Verkerkhal in Puttershoek en stelt de raad voor daar een extra krediet voor beschikbaar te stellen van € 183.380. Gekozen wordt voor een variant waarbij rekening is gehouden met de wensen van de gymnastiekvereniging en met duurzaamheidsaspecten.

In 2016 vond een studie plaats naar de accommodaties Kees Verkerkhal in Puttershoek en Duyvesteyn in Maasdam. Op basis van deze studie besloot de gemeenteraad Duyvesteyn over te dragen aan een door een bewonersinitiatief opgerichte stichting. De stichting is eigenaar van de accommodatie en bovendien regelt deze stichting het beheer en onderhoud van de accommodatie. Voor de Kees Verkerkhal werd besloten deze te renoveren en daarbij in gesprek te gaan met gymnastiekvereniging De Drie Lelies. Deze gymnastiekvereniging heeft aangegeven een uitdrukkelijke wens te hebben voor een turnhalachtige uitbreiding. Het gaat daarbij specifiek om een springkuil inclusief voldoende aanloopmogelijkheden en extra ruimte voor een permanente opstelling van toestellen. Samen met Bres Accommodaties BV is gewerkt aan scenario’s die recht doen aan een uitwerking van het eerder genomen raadsbesluit en de wensen/eisen van de gymnastiekvereniging. Vanuit het raadsbesluit is in ieder geval vereist dat de Kees Verkerkhal nog 20 jaar in gebruik kan blijven en dat rekening gehouden wordt met mogelijke duurzaamheid en energiebesparing.

 

Extra financiële middelen 

Het college van Binnenmaas heeft het advies van Bres afgewogen en beoordeeld vanuit het oogpunt van het stimuleren van een gezonde leefstijl, voldoende sport- en beweegmogelijkheden en de gemeente als facilitator van deze sport- en beweegvoorzieningen. Op basis van deze afweging besloot het college in te stemmen met het advies van Bres om te kiezen voor deze variant. Voor de uitvoering van de renovatie en uitbreiding van de accommodatie zijn extra financiële middelen nodig. In totaal vraagt het college aan de gemeenteraad € 183.380 extra geld beschikbaar te stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Binnenmaas hier op 25 mei 2018 een besluit over. Na een positief raadsbesluit zal het college Bres Accommodaties BV opdracht geven om de renovatieplannen en uitbreiding van de accommodatie uit te voeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

metrokunst verdwijnt, maar niet definitief

Capelle aan den IJssel - Dinsdag 26 oktober worden de bekende kunstdoeken onder de metrobaan op het Stadsplein in Capelle weggehaald. De metrokunst moet...

KinderLab Schenkel: Leuke dingen doen na school!

Capelle aan den IJssel - Schenkel is een leuke plek om te wonen, maar voor kinderen was het een béétje saai… maar nu is...

Inleveractie wapens Capelle succesvol: 64 wapens ingeleverd

Capelle aan den IJssel - Tijdens de landelijke wapeninleveractie afgelopen week zijn in Capelle aan den IJssel 64 wapens ingeleverd. Op het politiebureau Slotlaan...

Serie webinars over het opvoeden van pubers

Zuid Holland - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Gezondheidsbevordering van GGD Hollands Midden een Serie webinars speciaal voor de...

Ruimte voor nieuwe bomen bij opknapbeurt kasteelgaarde Rhoon

Rhoon - Kasteelgaarde Rhoon krijgt een opknapbeurt met nieuwe bomen. Om ervoor te zorgen dat het voorbos veilig en vitaal blijft, haalt Stichting Het...

De Coronavoucher Krimpen komt eraan! Schrijf uw organisatie nu in!

Krimpen aan den IJssel - Alle Krimpense huishoudens ontvangen vanaf 4 november de Coronavoucher Krimpen ter waarde van € 25,-. De coronatijd heeft veel...

Kirsten Jaarsma naar Leefbaar Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen laat weten dat per vandaag, vrijdag 15 oktober, Kirsten Jaarsma zich aansluit bij de partij. “Wij zijn...

Burgemeester Theo Segers leest voor op School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland - Burgemeester Theo Segers heeft op 13 oktober voorgelezen aan leerlingen van groep 6a van School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland....