13.6 C
De Bilt

Gemeente Hoeksche Waard presenteert jaarstukken 2022 én perspectiefnota 2024

Het college van gemeente Hoeksche Waard heeft zowel de jaarstukken van 2022 als de Perspectiefnota voor 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en control cyclus 2022, waarin we beleidsmatig en financieel verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Met de Perspectiefnota geeft het gemeentebestuur juist richting aan het beleid voor de komende jaren. De gemeenteraad neemt hierover op 6 juli een besluit.

Het jaar 2022 eindigt met een positief resultaat van € 9,8 miljoen

2022 was een jaar waarin de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne van invloed waren op onze samenleving. Toch sluit de gemeente het jaar af met een positief resultaat van € 9,8 miljoen. Dit resultaat is vooral het gevolg van een aantal forse eenmalige meevallers. Denk daarbij aan grondverkopen en de ontvangst van incidentele middelen van het Rijk

Ambitie voor de toekomst van de Hoeksche Waard

De ambitie van gemeente Hoeksche Waard is opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026, dat door de gemeenteraad in december 2022 is vastgesteld. Veel projecten en beleidswensen zijn het afgelopen jaar gestart en er zijn nog veel wensen voor de toekomst. Deze wil het college op een financieel gedegen manier blijven uitvoeren en de perspectiefnota is een belangrijk instrument om daar richting aan te geven.

De Perspectiefnota 2024 bevat geen nieuwe voorstellen 

De enorme prijsstijgingen van de afgelopen periode hebben ook effect op de gemeente Hoeksche Waard. Het college heeft daarom aan de gemeenteraad voorgesteld om op dit moment nog geen ingrijpende of nieuwe voorstellen op te nemen in de Perspectiefnota 2024. Bovendien is de huidige meerjarenbegroting al ambitieus. Daarnaast heeft onze gemeente, net zoals de andere gemeenten in Nederland, óók te maken met de nodige (financiële) onzekerheden als het gaat om de rijksmiddelen vanaf 2026.

Hierover vindt overleg plaats tussen de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om niet op deze ontwikkelingen vooruit te lopen. Om de inkomsten en uitgaven van de gemeenten in evenwicht te houden, gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over de keuzes én prioritering in de ambities.

Gemeenteraad in gesprek 

De gemeenteraad bespreekt beide stukken op 20 juni in een beeldvormende bijeenkomst, op 27 juni in een oordeelsvormende bijeenkomst en op 6 juli in de besluitvormende vergadering. De vergaderstukken zijn in te zien via de gemeentelijke website. De vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek en digitaal te volgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio