Heroverweging beleid door tekort op begroting in Vlaardingen

Vlaardingen – Vlaardingen lijkt de komende jaren minder geld te hebben voor nieuwe plannen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde Herijking Meerjaren Financieel Perspectief. Vanaf 2020 komt er vanuit het kabinet oplopend 2,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Daarentegen loopt de huidige begroting een tekort op van 2,8 miljoen euro.

Heroverweging beleid

Wethouder financiën Arnout Hoekstra: “Vlaardingen kan de tekorten opvangen, omdat er jaarlijks grote spaarbedragen zijn begroot. Deze spaarbedragen zijn echter bedoeld om te zorgen dat Vlaardingen uiterlijk in 2026 weer voldoende solvabel is. Als wij de tegenvallers opvangen door minder te sparen, halen we dit doel niet. Denkbare scenario’s zijn dat we oud beleid gaan schrappen of geplande investeringen heroverwegen. Ik hoop daar snel over in gesprek te gaan met de gemeenteraad, want er zijn natuurlijk meerdere scenario’s denkbaar.”

Geen voorjaarsnota

Dit meerjarenperspectief komt dit jaar in plaats van de Voorjaarsnota, die niet gemaakt is in verband met de verkiezingen. In het perspectief staan de kaders voor het komende begrotingsjaar.

De kaders zijn vanwege de verkiezingen en het te vormen raadsprogramma beperkt tot noodzakelijke onbeïnvloedbare en autonome ontwikkelingen. Voorbeelden van onbeïnvloedbare ontwikkelingen zijn gewijzigde wet- en regelgeving, de effecten van de meicirculaire en besluitvorming over de financiën van gemeenschappelijke regelingen. Autonome ontwikkelingen zijn zelfstandige ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld beleid of uit eerdere besluitvorming over beleidsvoornemens. Denk aan actualisaties op grond van cliëntenaantallen, woningaantallen, areaaluitbreidingen en -verkleiningen.

Investeringsplafond van € 10 miljoen

In het Financieel Beleidskader 2016 is een aantal belangrijke uitgangspunten vastgelegd om de gemeentelijke financiële positie ook voor de lange termijn gezond te houden. Door een meerjarig gemiddeld investeringsmaximum van € 10 miljoen in te stellen blijven we onder de netto schuldquote van 100%. Door jaarlijks een spaarbedrag aan de Algemene reserve toe te voegen streven we naar een solvabiliteit van 30% op de middellange termijn (uiterlijk 2026).

De VNG heeft als richtlijn aangegeven dat een solvabiliteitspercentage lager dan 20% als ‘meest risicovol’ wordt gezien. Tussen de 20% en 50% beschouwt de VNG als een ‘neutrale’ positie. De laatste inzichten laten zien dat het percentage stijgt van 20,6% in 2017 tot 26,4% in 2026. De solvabiliteit wordt dus wel verbeterd, maar haalt nog niet de gewenste 30%.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Besluit over hersanering EMK-gifterrein opnieuw uitgesteld

Krimpen aan den IJssel / Den Haag -  De hersanering van het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel ligt inmiddels ruim een jaar stil....

Advocaat Gerard Spong ziet vervolgen ds. Kort als vanzelfsprekende gelijkheid

Den Haag/Krimpen aan den IJssel - In een Raadkamerzitting gisteren bij het gerechtshof in Den Haag heeft advocaat Gerard Spong, namens zijn cliënt Leon...

Gemeente breidt betaald parkeren in VOP en Oostwijk nu niet uit

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen breidt het betaald parkeren in de VOP en de Oostwijk nu niet uit. De meerderheid van de invullers van...

MKB geholpen door gemeenten Zuid-Hollandse Delta met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering...

Minder reclamedrukwerk wordt de norm

Vanaf 1 augustus 2021 geldt in Schiedam dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen mag worden bezorgd bij huishoudens die daar met een ‘Ja-sticker’ op de brievenbus...

Burgemeester Aboutaleb heeft 8 bevlogen Rotterdammers in Klankbordgroep

Rotterdam - Afgelopen januari is de derde ambtstermijn ingegaan van burgemeester Aboutaleb. In Meer maatwerk en wederzijds vertrouwen heeft hij aangegeven welke accenten hij...

Fietsverbinding Berkels Dijkje bijna gereed

Lansingerland - Aannemersbedrijf Damsteegt maakt vorderingen met de aanleg van de fietsverbinding Berkels Dijkje in de gemeente Lansingerland. Zo is de huidige verkeersbrug gesloopt...

Digitaliseringsvoucher voor Capelse kleinere MKB-bedrijven

Capelle aan den IJssel - Om bedrijven in het kleinere MKB te steunen in de stap naar (verbetering van de) digitalisering kunnen Capelse ondernemers...