Hoekse Lijn biedt regio volop kansen voor woningbouw, bedrijvigheid en recreatie

Maassluis – Rondom metrolijn de Hoekse Lijn liggen volop kansen om te investeren in woningbouw, bedrijvigheid en recreatie. Hoe die mogelijkheden eruitzien is te lezen in de studie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’. Dit rapport is eind 2020 gepresenteerd en vandaag aangeboden aan de gemeenteraden van de vier Hoekse Lijn-gemeenten.

Zuid-Holland maakt zich op voor een flinke bevolkingsgroei. Om die groei het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat ook de steden langs de Hoekse Lijn in de toekomst voldoende woningen, werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden hebben, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een studie waarin kansen en mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Opdrachtgever van deze studie is De Hoekse Lijn Partners. In dit samenwerkingsverband zijn de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag verenigd.

Het onderzoek, uitgevoerd door stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond, heeft diverse zogenoemde ‘ontwikkelkansen’ in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in de toekomstvisie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse metrospoor’. Hierin wordt geschetst hoe het potentieel van het Hoekse metrospoor als verbinding optimaal kan worden benut. Door rondom de metrolijn te investeren in woningbouw, bedrijvigheid en recreatie kan slim gebruik worden gemaakt van de bestaande OV-voorziening.

Hoekse lijn

De Hoekse metro voorziet immers in de mobiliteitsbehoefte van (toekomstige) bewoners, ondernemers en recreanten. Anne Koning, gedeputeerde (Wonen en Ruimtelijke Ordening) provincie Zuid-Holland: “De cijfers liegen er niet om. Er moet in Nederland een stad ter grootte van Rotterdam worden bijgebouwd. Vóór 2040. Een groot deel van die opgave ligt in Zuid-Holland.

Wij zien deze nieuwe woningen het liefst binnen bestaande steden en dorpen, dicht bij hoogwaardig openbaar vervoer. Een flinke uitdaging. Het onderzoek laat zien dat er voldoende kansen liggen voor een goede gebiedsontwikkeling langs de Hoekse metrolijn. Kansen voor woningen nabij werk, voorzieningen, sport, groen, cultuur en alles wat een huis een thuis maakt.”

Inspirerend

Door ontwikkelingen te concentreren rondom de stations van de Hoekse Lijn moeten op termijn aantrekkelijke woon-werkgebieden ontstaan waarbij ook aandacht is voor natuur en ontspanning. Sjoerd Kuiper, wethouder Maassluis en voorzitter van De Hoekse Partners spreekt van een ‘inspirerende studie. “Onze gemeenten zijn sinds 2019 verbonden met een prachtige metroverbinding. 

De Hoekse metro biedt kansen om het tekort aan woningen en werkgelegenheid aan te pakken en tegelijkertijd de noodzaak om ruimte voor natuur en recreatie te behouden en de stadscentra vitaal te houden. Samen gaan we met de raden en de regio concreet maken hoe we welke mogelijkheden gaan benutten. Kansen zijn er in elk geval volop”, aldus Kuiper.

Vervolgtraject

De studie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’ dient als discussiestuk en zal de komende maanden in de colleges en gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden behandeld. Op basis hiervan wordt later dit jaar begonnen met de uitwerking van een plan van aanpak.

Nieuws uit deze regio

Statement college Krimpen

Onderstaand het statement van het college van Krimpen. Vanwege enkele onduidelijkheden zullen wij vragen stellen aan het college en hier in een volgend artikel...

FNV: Estafettestakingen Metalektro ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Deze week zijn er estafettestakingen door medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Scheepswerf Kooiman...

Reactie VVD Krimpen: ook landelijke aanpak misstanden nodig

VVD Krimpen aan den IJssel, Rijnmondse VVD fracties, besturen en Statenfractie VVD Zuid Holland staan pal achter Leon Houtzager. Leon, tot zijn verhuizing naar...

Succesvolle start brievenactie voor een inclusiever Krimpen

Rotterdam - De eerste 73 brieven zijn binnen met een oproep doen voor een inclusiever Krimpen aan den IJssel. In het zonnetje is COC...

Open brief van Lucas van Milligen aan ds. Kort

Onze redactie ontving volgende verzoek: "Hierbij stuur ik u de open brief die ik aan Ds. Kort van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

In actie voor LHBTQI; Stop met wegkijken!

Rotterdam - COC Rotterdam organiseert een schrijfactie naar aanleiding van de aflevering #BOOS en de uitspraken van dominee Anthonie Kort om homo's te verbannen....

Rijkswaterstaat kom over de brug! Chaos op kruis verwacht

Krimpen aan den IJssel - Het is bekend dat Rijkswaterstaat de opening van de Algerabrug beheert. Medio april gaat fase 6 van de reconstructie...