15.8 C
De Bilt

Ontwerpbestemmingsplan Kernen Korendijk ter inzage vanaf 30 juli

Piershil – Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend met ingang van maandag 30 juli 2018, gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Kernen Korendijk 2018 voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om het huidige bedrijventerrein in Zuid-Beijerland met 3 ha uit te breiden. De uitbreiding van het bedrijventerrein ligt aan de Noord-Achterweg en wordt ingesloten door het bestaande bedrijventerrein en de Bosweg.

Het ontwerpbestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestemmingsplan Kernen, het bestemmingsplan Nieuw-Beijerland en de bestemmingsplannen voor de uitbreidingen. Deze plannen worden samengevoegd en vervangen door één nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is bedoeld om de bestaande regels en verbeelding (voorheen plankaart) van de verschillende bestemmingsplannen op elkaar af te stemmen en te uniformeren en de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving op te nemen. Het plan betreft geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Hiervoor zullen aparte planologische procedures worden doorlopen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Kernen Korendijk 2018 als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPKernenKDK2018-ON01, bestaande uit een toelichting met daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart) ligt gedurende de periode van 30 juli tot en met 10 september 2018 gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze website en het plan is te vinden op de gemeentelijke website www.korendijk.nl onder de rubriek Organisatie- Lokale regelgeving- Bestemmingsplannen.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de Gemeenteraad van Korendijk, Postbus 3708, 3265 ZG Piershil, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kernen Korendijk 2018”.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met een van de beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening van de afdeling Dienstverlening tel 140186.

Het indienen van een zienswijze via de mail is niet mogelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio