3,25 miljoen uit Regio Deal voor Zwijndrechtse projecten

De gemeente Zwijndrecht ontvangt € 3,25 miljoen uit de Regio Deal van het Rijk. Dit geld is bestemd voor 2 projecten: Het Veerplein (€ 1,5 miljoen) en Noordoevers (€ 1,75 miljoen). De Rijksoverheid kende € 22,5 miljoen toe aan de regio Drechtsteden/Gorinchem om daarmee initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart in deze regio te versnellen.

Resultaatgerichte projecten

Bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen geven in de Regio Deal aan om gericht met elkaar samen te werken aan de uitvoering van regionale en lokale projecten. De projecten vallen allemaal onder een thema en versterken elkaar onderling. Met de aanpak is een bedrag van minimaal € 45 miljoen gemoeid. De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren minimaal € 22,5 miljoen. Het Rijk voegt daar € 22,5 miljoen aan toe. Daar komen investeringen van projectpartners nog bij.

Dynamische oevers

Eén van de drie thema’s is ‘dynamische oevers’. Hiervoor is € 11,8 miljoen beschikbaar. Dit thema gaat over beter gebruik en toegankelijkheid van de oevers. Bijvoorbeeld door bedrijven te verplaatsen en zo ruimte te creëren aan oevers voor kwalitatief hoogwaardige woningbouw en voorzieningen die uitnodigen om naar die plek te komen, er te verblijven en het (getijden)gebied te beleven.

Twee projecten voor Regio Deal

De gemeente Zwijndrecht diende twee projecten in die in deze categorie vallen: het Veerplein en Noordoevers. Beide projecten dragen bij aan het verbeteren van de beleving van de oevers. Zo wordt het Veerplein opgeknapt en ingericht als een aangename plek voor alle inwoners en wordt Noordoevers ontwikkeld tot een uniek getijdengebied waarin gewoond en gerecreëerd kan worden.

Flinke boost voor toonaangevende projecten

“We zijn heel blij en trots met de toekenning van een deel van de Rijksgelden aan Zwijndrecht. Hiermee kunnen we twee toonaangevende projecten een flinke impuls geven. Voor het Veerplein is dit heel belangrijk omdat we dankzij de Regio Deal extra investeringen kunnen doen. Ook voor Noordoevers betekent het een grote stap verder in het ontwikkelen van dit gebied tot een prachtige plek om te wonen in een uniek getijdengebied”, zegt Jos Huizinga, verantwoordelijk wethouder voor beide projecten.

Kwaliteitsimpuls voor Veerplein

Het Veerplein en de omgeving worden heringericht om zo de oever van de Oude Maas op te waarderen tot een aantrekkelijk gebied. Zo ontstaat een gastvrije en mooie entree van Zwijndrecht. Door het aanleggen van een boulevard met een aansluiting op de groene oever naar de Watertoren ontstaat een prachtige route langs het water.
Het geld uit de Regio Deal zal gebruikt worden voor het aanleggen van een nieuwe afmeersteiger en het inrichten van een 30 km-zone op de Ringdijk.

Wonen in uniek getijdengebied Noordoevers

Wonen en recreëren tussen water en groen. Dat is het plan voor de Noordoevers. Door de rivier meer ruimte te geven in het gebied ontstaat een uniek getijdenpark aan de oever van de Noord dat niet alleen bijdraagt aan natuurbeleving maar ook aan waterkwaliteit en waterveiligheid. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor betere verbindingen: van het Veerplein tot aan Hendrik-Ido-Ambacht. Het realiseren van een getijdenpark is één van de belangrijkste pijlers van dit project. De bijdrage uit de Regio Deal zal dan ook worden ingezet om dit getijdenpark te ontwikkelen.

Kansen voor mensen vergroten

Voor de hele aanpak van de Regio Deal is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. Deze partijen voeren het plan uit en hebben bepaald welke projecten een bijdrage vanuit de Regio Deal ontvangen. Bij indiening van het plan hebben partijen ook het belang van ‘investeren in mensen’ voor deze regio onderstreept. “Daarom is deze Regio Deal voor ons ook zo belangrijk”, stelt voorzitter Regio Drechtsteden, Wouter Kolff.

“We willen namelijk dolgraag kansen vergroten voor iedereen die hier woont, werkt, recreëert, op school zit of een bedrijf of organisatie runt. En we gaan voor resultaat. We zijn dan ook heel blij met de steun van het Rijk als impuls voor onze regionale ontwikkeling. Iedereen mag namelijk weten: deze regio is relevant, we doen ertoe, en als maritieme topregio hebben we iets bijzonders te bieden.”

Omslag in vijf jaar

De aanpak moet ervoor zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen vijf jaar een omslag maakt. Die houdt in dat het betreffende gebied minder gevoelig is voor crises. Maar ook dat sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. De bedoeling is ook dat de regio haar identiteit (de rivieren) koestert, een kwalitatief goed leefklimaat heeft, klimaatbestendig is ingericht en dat culturele voorzieningen en openbaar vervoer meegroeien. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Een fiets voor elk kind in Nissewaard

Nissewaard - Nissewaard Lokaal wil dat het mogelijk wordt dat elk kind in Nissewaard een fiets kan krijgen. Voor 1 op de 9 kinderen...

Energievouchers voor Rotterdammers om te verduurzamen

Rotterdam - Vanaf 18 januari kunnen Rotterdammers gratis een Energievoucher aanvragen ter waarde van € 90,-. Om energie besparen makkelijker te maken gaat Rotterdam...

Buiten trimmen en sporten in Capelle. Wat mist u?

De ChristenUnie is op zoek naar ideeën van Capellenaren ter verbetering van onze buitensport mogelijkheden in de stad. Op diverse plaatsen staan fitnesstoestellen, er...

Rotterdam haalt doelstelling verbetering luchtkwaliteit

Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit...

Burgemeester Vroom vrijgesproken van betalen schadevergoeding

Krimpen aan den IJssel - Alweer bijna 2 jaar geleden plaatste burgemeester Vroom een Facebook-post die nogal wat stof deed opwaaien. Hierbij leek hij...

Breakout Krimpen: jongeren kunnen zelf aan de slag

Krimpen aan den IJssel - Onder de naam Breakout Krimpen, maakt de gemeente Krimpen aan den IJssel het voor jongeren tussen de 12 en...

Brandbrief voor ‘vergeten’ ondernemers in Albrandswaard

Albrandswaard - Wethouder Marco Goedknegt (economie) wil, samen met wethouders van regiogemeenten, een brandbrief naar het kabinet sturen om het leed van ‘vergeten ondernemers’...

Woningverhuurders in Rotterdam hebben voortaan vergunning nodig

Rotterdam - Woningverhuurders die de regels overtreden moeten een verhuurdersvergunning aanvragen. De gemeente Rotterdam voert vanaf januari zo’n vergunning in om een eind te...