Spiksplinternieuw interactief speeltoestel voor kinderen uit Bongerd-Wingerd

Capelle aan den IJssel – De kinderen uit Bongerd-Wingerd in Capelle aan den IJssel hebben een nieuw speeltoestel gekregen. Dit interactieve toestel, voorzien van een camera, is uitgekozen door ruim 150 kinderen van drie basisscholen: Klim-Op, Triangel en Groen van Prinsterer. De onthulling deden enkele kinderen in aanwezigheid van wethouder Nico van Veen (wijkwethouder Schenkel). Het is hét startsein voor het gezamenlijk opstellen van de gebiedsvisie Bongerd-Wingerd volgens de gemeentelijke ‘Doe Mee aanpak’. Diverse partijen en inwoners worden op deze manier gevraagd om actief mee te denken over de toekomst van de buurt.

Goed opgroeien is goede toekomst

De camera in het speeltoestel (Sona) zit bovenin de boog en bekijkt de bewegingen van de kinderen op de vloer. Hierdoor worden allerlei spellen geactiveerd. Op 25 juni jongstleden kwam dit speeltoestel volgens de kinderen als beste uit de bus. Daarna hadden zij de mogelijkheid enquêtes in te vullen over hun kijk op de buurt. Uitgangspunt voor de nog op te stellen gebiedsvisie is, dat ”kinderen goed moeten kunnen opgroeien, zodat ze later een goede toekomst hebben.” In het strategisch huisvestingsplan Onderwijs wordt voorgesteld om ook een nieuw Integraal Kindcentrum te realiseren voor in ieder geval basisschool De KlimOp en De Bouwsteen.

Betrokkenheid en trots

Wethouder Van Veen: “Ik wil dat kinderen lekker buiten kunnen spelen en dat de inwoners van de buurt meer betrokken zijn bij hun leefomgeving. Bongerd-Wingerd mag weer een sprankelende buurt worden waar je met recht trots op kunt zijn dat je er woont.” Daarom is in april dit jaar met Havensteder, Pameijer en enkele raadsleden het startsein gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie. Voorts is op een onlangs gehouden bewonersavond gesproken over thema’s als wonen, voorzieningen, buitenruimte, ontmoeten en verkeer.

Een aantal belangrijke aspecten waar de gebiedsvisie zich op richt, is:

–        Veilig en gezond opgroeien;

–        Goed wonen;

–        Hart van én voor de buurt (voorzieningenniveau);

–        Groen;

–        Samen leven en meedoen;

–        Economische kansen voor bewoners vergroten.

Nieuws uit deze regio

Reactie SGP Krimpen op situatie rond kerk

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen heeft op haar Facebookpagina ook een reactie op alle voorvallen van afgelopen tijd gepubliceerd....

Maak zelf bezwaar WOZ waarde in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Recent hebben Krimpense huizenbezitters de beschikking met de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...

Verklaring CDA Krimpen n.a.v. programma BOOS 25 februari 2021

In een verklaring op haar Facebookpagina geeft het CDA Krimpen aan den IJssel de onderstaande verklaring af: "Een aflevering van het programma BOOS, opgenomen...

Statement college Krimpen

Onderstaand het statement van het college van Krimpen. Vanwege enkele onduidelijkheden zullen wij vragen stellen aan het college en hier in een volgend artikel...

FNV: Estafettestakingen Metalektro ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Deze week zijn er estafettestakingen door medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Scheepswerf Kooiman...

Reactie VVD Krimpen: ook landelijke aanpak misstanden nodig

VVD Krimpen aan den IJssel, Rijnmondse VVD fracties, besturen en Statenfractie VVD Zuid Holland staan pal achter Leon Houtzager. Leon, tot zijn verhuizing naar...

Succesvolle start brievenactie voor een inclusiever Krimpen

Rotterdam - De eerste 73 brieven zijn binnen met een oproep doen voor een inclusiever Krimpen aan den IJssel. In het zonnetje is COC...