Wegvangen overlast gevende ganzen op diverse locaties in Capelle

Capelle aan den IJssel – Op diverse locaties in Capelle geven ganzen overlast, omdat zij er in grote getalen verblijven. Deze overlast bestaat vooral uit poep rond speeltuinen, grasvelden en parkeerplaatsen, versperring van de fietspaden, geluidoverlast en agressief gedrag. Veel omwonenden hebben bij de gemeente aangegeven hier een oplossing voor te willen. De gemeente gaat een deel van de dierenwegvangen om zo de populatieomvang weer in balans te brengen.

Diervriendelijke oplossing

Het vangen van de dieren wordt op diervriendelijke wijze en volgens de regelgeving gedaan door een erkend faunabeheerder. Het vangen gebeurt in alle rust door ervaren medewerkers. De in Nederland beschermde grauwe ganzen worden – als zij mee gevangen zijn –  weer vrijgelaten. De gevangen (hybride en bonte) ganzen worden afgevoerd in een speciaal geprepareerde aanhanger.

Nestbeheer

De gemeente zet al langer een ander middel om de hoeveelheid van deze wadieren te beperken, namelijk nestbeheer. Door het schudden van het grootste deel van de eieren in een nest wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er teveel ganzen komen. Omdat niet alle ganzennesten vindbaar of benaderbaar zijn, is deze maatregel op sommige locaties onvoldoende. Als daar dan ook nog veel gevoederd wordt door bewoners, ontstaat er een overlast gevende situatie.

Ganzen niet voeren

Een belangrijke oorzaak van de overmaat aan dieren is, dat op meerdere plekken in Capelle de dieren veelvuldig worden gevoederd door bewoners. Dit zorgt voor een te grote ganzenpopulatie en ongezonde dieren. Met de beste bedoelingen worden brood en etensresten gevoerd aan duiven, eenden, ganzen en andere stadsdieren. Ook ratten worden hierdoor aangetrokken. Een te grote hoeveelheid stadsdieren levert overlast op. Het is belang­rijk dat stadsdieren niet gevoerd worden en zelf op zoek gaan naar natuurlijk voedsel. Op veel plekken in Capelle is het verboden om dieren te voederen. Overtreders riskeren een boete.

Tips

Dieren worden vaak gevoerd met overgebleven voedsel. Door meer afgepast te koken, blijft er minder of niets over. Dat hoeft dan ook niet weggegooid te worden. En dat bespaart ook nog eens geld. En als er wat overblijft kan vaak van kliekjes ook nog wat lekkers gemaakt worden. Kijk hiervoor eens op www.voedingscentrum.nl .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img