Werken aan herstel voor een sterk Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel – De coronapandemie is ook voor Capelle aan den IJssel niet zonder gevolgen gebleven. Herstel is hard nodig. Vele Capellenaren, jong en oud(er) ondervinden verdriet en pijn door het verlies van dierbaren, financiële problemen door inkomensverlies en zorgen over de toekomst. Het college van Capelle aan den IJssel heeft daar oog voor en zet met extra inspanningen en middelen in op herstel, zodat de stad weer sterk verder kan na de coronacrisis.

Herstelpan

Er wordt een herstelplan opgesteld en het college stelt in de Voorjaarsnota voor om hier een bedrag van 1 miljoen euro voor te begroten. Verder presenteert het college een voorjaarsnota met positieve sociale en fysieke impulsen voor de stad en de Capellenaar, zoals aangegeven in coalitieakkoord “Met het oog op morgen”, zonder dat lastenverhoging nodig is. Daarnaast stelt het college voor om de hondenbelasting met ingang van 2022 af te schaffen.

Forse uitdaging

Wethouder Financiën Nico van Veen: ”We hebben een forse uitdaging, maar we zitten niet stil. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt hard gewerkt aan de weg naar herstel. Dat doen we samen met onze maatschappelijke en economische partners in de stad, met scholen, ondernemers, de cultuur- en sportsector en vele, vele anderen. Met veel creativiteit en daadkracht houden we hulp- en dienstverlening in de lucht. Daarom stellen we in deze Voorjaarsnota voor om 1 miljoen euro aan te wenden voor het herstelplan dat nodig is om sterk uit de coronacrisis te komen.”

Positieve impulsen

De coronacrisis heeft voor de gemeente financiële gevolgen: meer lasten en tegenvallende inkomsten, maar soms ook minder uitgaven doordat projecten zijn uitgesteld. Hierdoor zijn er veel wijzigingen nodig om voortvarend door te gaan met de ambities uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’; om te werken aan het heden en aan de toekomst.

Stap naar voren

Wethouder Van Veen: “In de eerste maanden van 2021 is hard gewerkt om de stap naar voren te maken en we zien op alle beleidsterreinen de nodige resultaten en ontwikkelingen. Een greep uit alle voorbeelden: een pilot schuldsanering is in voorbereiding, we zijn aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering schulden. Verder is inzet nodig bij de Toeslagenaffaire, de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en de oplopende tekorten in de jeugdzorg en de WMO die grote druk geven op de gemeentelijke begroting.

CJG en SWC

Met het CJG en SWC zijn afspraken gemaakt over het werken met veiligheidsplannen en wordt gewerkt via de Signs of Safety methode. De deelnemers van het Lokaal Team Huiselijk Geweld hebben een training stalking gevolgd. Op onderwijs is een convenant voor het MBO vastgesteld met aandacht voor alle niveaus. Helaas zijn door de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. We bekijken samen met de cultuuraanbieders of deze dit jaar nog kunnen plaatsvinden of dat uitstel naar 2022 nodig is.

Voorstel afschaffen hondenbelasting

Het college stelt in de Voorjaarsnota voor om de hondenbelasting af te schaffen met ingang van 2022. Wethouder Van Veen licht toe: ”In deze coronatijd is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan het gezelschap van een hond. De viervoeters hebben een toegevoegde waarde op het welzijn van de hondenbezitter.

Belasting mag geen belemmering zijn

Gezelschap, een reden om naar buiten te gaan en te bewegen: goed voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Een belasting mag daarom geen belemmering zijn!” In de Voorjaarsnota staan de resultaten, ontwikkelingen en doelen per beleidsveld benoemd. https://www.capelleaandenijssel.nl/bestuur-organisatie/financiele-documenten_42449/.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Blijft ING gebouw Capelle behouden of toch nieuwbouw?

Capelle aan den IJssel – De gemeente heeft de bewoners van initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ en parallel daaraan eigenaar HIG ruimte en tijd...

Rugby Topsport Rotterdam

Rotterdam - Sinds een maand is Rotterdam een nieuwe stichting rijker, voluit de stichting Rugby Topsport Rotterdam. De initiatiefnemers Benno Wiersma, Marcus van Engelsdorp...

Waar blijft de wapeninzamelingsactie? Leefbaar Capelle is het zat!

Capelle aan den IJssel - Opnieuw een bedreiging door een jongen met een vleesmes. Leefbaar Capelle wil een wapeninzamelingsactie op te zetten. "Het is...

Femke Tempelaar is de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard

Albrandswaard - Een speciale selectiecommissie heeft Femke Tempelaar gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard. Femke is 10 jaar oud en zit in groep...

Stille straatklinkers halveren geluidsniveau in Rotterdam-Overschie

Rotterdam - Een experiment met zogenoemde stille straatklinkers in de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam-Overschie toont veelbelovende resultaten. De toepassing van de stille klinkers laat...

In de buurt waterkwaliteit meten voor onderzoek

Vandaag start ‘Vang de watermonsters’, een landelijk onderzoek naar de waterkwaliteit van water in sloten, singels, vaarten en plassen. Iedereen kan meehelpen aan dit...

CU/SGP: Vlaardingen geen haven voor criminele activiteiten laten worden

Vlaardingen - Eind vorige maand is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om te komen tot een structurele Noordzeehaven aanpak. Bij deze...

Cliënten Gemiva-locatie De Schalm krijgen loungeset van Intratuin

Rotterdam - Cliënten en medewerkers van Gemiva-locatie De Schalm in Rotterdam kunnen van hun terras genieten op een loungeset die ze onverwacht kregen van...