13.3 C
De Bilt

Wonen, welzijn en zorg ouderen 2023 – 2030: concreet aan de slag voor Vlaardingse ouderen

Nederland vergrijst, Vlaardingen vergrijst. Tegelijkertijd is er woningnood, neemt het personeelstekort in de zorg toe én stijgt het aantal ouderen met dementie. Hoe zorg je er dan tóch voor dat ouderen zo lang mogelijk prettig zelfstandig kunnen blijven wonen en dat er genoeg verpleegzorgplekken zijn? Om op deze vragen een antwoord te geven is vorig jaar de Woonzorgvisie voor ouderen 2023-2030 opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen heeft een tweede belangrijke stap gezet in dit proces. Het programmaplan en de uitvoeringsagenda voor het komende anderhalf jaar zijn tijdens de collegevergadering van 24 oktober vastgesteld. Een feestelijk moment: we gaan verder met de plannen en uitvoering daarvan.

Wonen met zorg

Vlaardingse ouderen verdienen een prettige plek om te wonen en zorg te ontvangen. Met dit uitgangspunt zijn de gemeente, Argos Zorggroep, woonzorgcentrum Uitzicht (onderdeel van Cedrah), Frankelandgroep, ROGplus, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking, Zonnehuisgroep Vlaardingen en zorgkantoor DSW in 2022 gestart. Later zijn ook Careyn, Minters en Seniorenwelzijn hierbij aangehaakt.

Uitvoeringsagenda

Via de uitvoeringsagenda werken de gemeente en maatschappelijke partners aan bewustwording in de samenleving (bij inwoners, vrijwilligers en professionals); aan betere verbinding tussen gezondheid en welzijn; aan versterking van de inzet op het welzijns- en opbouwwerk; aan het uitbouwen van de samenwerking tussen zorg- welzijnsorganisaties en het (door)ontwikkelen van vormen voor intensieve zorg thuis. Ook onderzoeken we de concrete behoeften voor de praktische uitvoering, zoals eventueel toekomstige nieuwbouw van zorggeschikte woningen voor deze doelgroep.

Een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda is daarnaast dat we onderzoek gaan doen om komend jaar op meerdere locaties in de stad van start gaan volgens het regionale concept van wonen, welzijn en zorg (Gezond & Wel Thuis). Dit zijn locaties waar een team van professionals vanuit de domeinen wonen, welzijn en zorg samenwerken.

Specifiek aandacht voor ouderen

Wethouders Jacky Silos (maatschappelijke ondersteuning) en Ivana Somers (bouwen en wonen) zijn namens de gemeente Vlaardingen lid van de stuurgroep Wonen, zorg en welzijn voor ouderen: Jacky Silos: “We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Vlaardingen. We geloven erin dat mensen langer gezond blijven als ze in een prettige buurt en passende woning wonen. In een omgeving waar ze andere mensen kunnen ontmoeten. De manier waarop we met wonen, welzijn en samenwerkingspartners optrekken geeft veel vertrouwen dat we hierin de juiste stappen gaan zetten.”

Ivana Somers: “Het is ontzettend belangrijk dat ouderen die langer thuis moeten blijven wonen goede zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. Met deze Woonzorgvisie gaan we daarin de komende jaren met alle betrokken partijen belangrijke stappen in zetten.”.

De uitvoeringsagenda en het programmaplan zijn terug te vinden op vlaardingswonen.nl/Visie_op_wonen. Hier staat ook de Woonzorgvisie voor ouderen 2023- 2030. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio