Woningverbetering Rotterdam Zuid: Rijk investeert 40 miljoen euro subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) investeert 40 miljoen euro in woningverbetering in Rotterdam Zuid. Deze eenmalige bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds wordt de komende jaren vooral ingezet voor de verbetering en verduurzaming van kwetsbare woningen in particulier eigendom op Zuid.

Blij met bijdrage

,,We zijn heel blij met deze bijdrage. De bestaande woningvoorraad moet veel meer aandacht krijgen’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,We willen dat de huidige bewoners comfortabel en met plezier in hun huis kunnen blijven wonen en deze woningen ook hun waarde behouden. Zo ontstaat een duurzame en aantrekkelijke woonstad.’’

Volkshuisvestingsfonds

Met het Volkshuisvestingsfonds wil het rijk investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep ‘Dicht de Kloof!’ van vijftien burgemeesters in ons land en vele maatschappelijke partijen. In deze oproep wordt geconstateerd dat de kloof tussen de bewoners van kwetsbare wijken en de rest van het land toeneemt en dat de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet langjarige extra investeringen moeten doen, samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners.

Dit gaat dan niet alleen over het verbeteren van de woningvoorraad maar ook bijvoorbeeld over het bestrijden van armoede, werkloosheid en onderwijsachterstanden. Met de 40 miljoen is nu een mooie eerste stap gedaan want het ministerie van BZK geeft gehoor aan de oproep van de burgemeesters door bij de verdeling van uitkering uit het Volkshuisvestingsfonds prioriteit te geven aan de 16 kwetsbare stedelijke gebieden.

Toekomstbestendig

Uit een recent vitaliteitsonderzoek blijkt dat tienduizenden huizen in Rotterdam, met name in de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), verbeterd moeten worden om toekomstbestendig te zijn. Voor veel bewoners is de stapeling van opgaven onbetaalbaar. Bij deze woningen gaat het bijvoorbeeld om funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij.

Samen met bewoners

De gemeente wil in overleg met bewoners het geld optimaal gaan inzetten in de meest kwetsbare gebieden van Rotterdam Zuid. Dan kan met renovatie, samenvoegen en in sommige gevallen met sloop en nieuwbouw. Binnenkort komt het college met een plan voor participatie en herhuisvesting.
Het geld wordt geïnvesteerd op locaties waar woningen in particulier eigendom zijn, bewoners aangeven niet tevreden te zijn met de woonsituatie, de leefbaarheid onder druk staat en verduurzaming noodzakelijk is. De gemeente draagt zelf 17 miljoen euro bij.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, werkgevers, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.
Een van de onderdelen is om te zorgen voor prettige woonwijken voor iedereen: voor lagere, midden en hogere inkomens, voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en voor starters. Dit geldt voor nieuwe bewoners, maar in de eerste plaats voor de huidige bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een grotere woning op Zuid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advocaat Gerard Spong ziet vervolgen ds. Kort als vanzelfsprekende gelijkheid

Den Haag/Krimpen aan den IJssel - In een Raadkamerzitting gisteren bij het gerechtshof in Den Haag heeft advocaat Gerard Spong, namens zijn cliënt Leon...

Gemeente breidt betaald parkeren in VOP en Oostwijk nu niet uit

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen breidt het betaald parkeren in de VOP en de Oostwijk nu niet uit. De meerderheid van de invullers van...

MKB geholpen door gemeenten Zuid-Hollandse Delta met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering...

Minder reclamedrukwerk wordt de norm

Vanaf 1 augustus 2021 geldt in Schiedam dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen mag worden bezorgd bij huishoudens die daar met een ‘Ja-sticker’ op de brievenbus...

Burgemeester Aboutaleb heeft 8 bevlogen Rotterdammers in Klankbordgroep

Rotterdam - Afgelopen januari is de derde ambtstermijn ingegaan van burgemeester Aboutaleb. In Meer maatwerk en wederzijds vertrouwen heeft hij aangegeven welke accenten hij...

Fietsverbinding Berkels Dijkje bijna gereed

Lansingerland - Aannemersbedrijf Damsteegt maakt vorderingen met de aanleg van de fietsverbinding Berkels Dijkje in de gemeente Lansingerland. Zo is de huidige verkeersbrug gesloopt...

Digitaliseringsvoucher voor Capelse kleinere MKB-bedrijven

Capelle aan den IJssel - Om bedrijven in het kleinere MKB te steunen in de stap naar (verbetering van de) digitalisering kunnen Capelse ondernemers...

Verbindingsweg A15 met A16 richting Breda weekend dicht

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 6 tot en met maandag 9 augustus onderhoudswerkzaamheden uit op knooppunt Ridderkerk-Zuid, op de verbindingsweg van de A15 richting Rotterdam...